Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 47 | 175-192

Article title

Podstawowe źródła prekaryzacji społeczeństwa we współczesnych krajach gospodarki rynkowej

Content

Title variants

EN
Basic Sources of Society’s Precarization in Modern Market Economies
RU
Основные источники нестабильности занятости в современных странах с рыночной экономикой

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Postępujący proces prekaryzacji społeczeństwa wskazuje, że realizacja zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju pozostaje w krajach Wspólnoty wyłącznie w sferze deklaracji. Uzasadniając tę tezę, w opracowaniu przedstawia się treść ekonomiczną „procesu prekaryza-cji społeczeństwa”, jego społeczno-ekonomiczne skutki oraz podstawowe źródła, którymi są: oparcie systemów ekonomicznych krajów na doktrynie neoliberalizmu i postępująca globalizacja przejawiająca się globalizmem.
EN
The ongoing process of society’s precarization shows that realizing sustainable and integrated development in the European Union countries remains purely declaratory. To justify this thesis, the study presented the economic meaning of the “process of society’s precarization”, its socioeconomic effects and primary sources, which are: basing countries’ eco-nomic systems on the doctrine of neoliberalism and increasing globalization manifesting itself as globalism.

Year

Volume

47

Pages

175-192

Physical description

Contributors

 • Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania

References

 • Bakan J., 2006, Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wyd. Lepszy Świat, Warszawa
 • Beck U., 2005, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa.
 • Bigs A., 1973, “Welfare state” [w:] Dictionary of the History of Ideas, Charles Scribner, New York, t. IV.
 • Brown A., 2009, The Rise and Fall of Communism, Harper Collins, New York.
 • Bryceson D.F. (red.), 2010, How Africa Works. Occupational Change. Identity and Moralisty, Rugby: Practical Action Publishing.
 • Estulin D., 2009, Prawdziwa historia Klubu Bilderberg, Drukarnia Naukowo -Techniczna, Katowice.
 • Eucken W., 2001, Podstawy polityki gospodarczej, Poznańska Biblioteka Niemiecka, Poznań.
 • Gray J., 2001, Dwie twarze liberalizmu, Warszawa.
 • GUS, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Wskazniki_Europa2020.pdf (do-stęp: 27.09.2013).
 • Harvey D., 2008, Neoliberalizm. Historia katastrofy, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 • Hayek F.A., 2006, Konstytucja wolności, Warszawa.
 • Keynes J.M., 2003, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.
 • Kieżun W., 2012, Patologia transformacji, Poltext, Warszawa.
 • Landreth H., Colander D.C., 2005, Historia myśli ekonomicznej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Marshall T.H., 1964, Class Citizenship and Social Development, Garden Sity, New York.
 • Mill J.S., 2002, O wolności, PWE, Warszawa.
 • Mises L., 1985, Liberalism In the Classical Tradition, New York.
 • Nozick R., 1999, Anarchia, państwo, utopia, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 • Perkins J., 2006, Hit Man. Wyznania ekonomisty od brudnej roboty, Studio Emka, Warszawa.
 • Polak E., 2009, Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa.
 • Pysz P., 2008, Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Rawls J., 1994, Teoria sprawiedliwości, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Rawls J., 1998, Liberalizm polityczny, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Robbins R.H., 2006, Główne problemy a kultura kapitalizmu, Wydawnictwo Pro Publico, Poznań.
 • Sachs J., 2006, Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa..
 • Scholte J.A., 2006, Globalizacja, Oficyna Wydawnicza Humanites, Sosnowiec.
 • Smith A., 1954, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa.
 • Standing G., 2014, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Wyd. Naukowe PWN S.A, Warszawa
 • Stiglitz J.E., 2006, Szalone lata dziewięćdziesiąte. Nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J.E., 2007, Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J.E., 2010, Freefall. Jazda bez trzymanki, PTE, Warszawa.
 • Traktat Lizboński, 2007, Dz. Urz. UEC 306, t. 50.
 • Traktat ustanawiający konstytucję dla Europy, 2004, Dz. Urz. UEC 370, t. 47.
 • Walenciak R., 2015, Rozmowa z prof. Z. Baumanem, „Przegląd” 23.02 – 1.03.
 • Walicki A., 2013, Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii, PAN Universi-tas, Kraków.
 • Wuensche H.F., 2004, Kapitalizm a społeczna gospodarka rynkowa: dwie sprzeczne koncepcje, „Zeszyty Naukowe” PTE, nr 4.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d74ca379-39dc-4529-9c00-7a5624a5ebd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.