Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 21 | 187-199

Article title

Macrostructures and microstructures of multilingual LSP dictionaries

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of the present article is to provide an overview on selected macrostructural and microstructural choices made by the authors of multilingual LSP dictionaries. Particular attention is devoted to the headwords and the arrangement and content of dictionary entries. The above-mentioned questions are discussed based on several multilingual LSP dictionaries which have been published in Poland in 1991– 2012.

Year

Issue

21

Pages

187-199

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Atkins, B.T./ M. Rundell (2008), The Oxford Guide to Practical Lexicography. New York.
 • Boguslavsky, I./ J. Cardeňosa/ C. Gallardo (2008), A Novel Approach to Creating Disambiguated Multilingual Dictionaries. In: Applied Linguistics 30/1, 70–92.
 • Bowker, L. (2003), Specialized lexicography and specialized dictionaries. In: P. van Sterkenburg (ed.), A practical Guide to Lexicography. Amsterdam/ Philadelphia, 154–164.
 • Gajda, S. (1990), Wprowadzenie do teorii terminu. Opole.
 • Hartmann, R. (2001), Teaching and Researching Lexicography. Essex.
 • Hartmann, R./ G. James (1998), Dictionary of Lexicography. London.
 • Hausmann, F.J./ H.E. Wiegand (2003), Component parts and structures of general monolingual dictionaries: a survey. In: R.R.K. Hartmann (ed.), Lexicography. Critical Concepts. London/ New York, 207–254.
 • Jackson, H. (2003), Lexicography: An introduction. London, New York: Routledge.
 • Karpiński, Ł. (2008), Zarys leksykografii terminologicznej. Warszawa.
 • Klejnowska-Borowska, M. (2014), Analiza wielojęzycznych słowników specjalistycznych z językiem polskim i rosyjskim wydanych w Polsce w latach 1990-2012. In: M. Łukasik/ B. Mikołajewska, (eds.), Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro. Warszawa, 127–139.
 • Lukszyn, J. (ed.) (2005), Języki specjalistyczne. Słownik terminologii przedmiotowej. Warszawa.
 • Łukasik, M. (2007), Angielsko-polskie i polsko-angielskie słowniki specjalistyczne (1990-2006). Analiza terminograficzna. Warszawa.
 • Piotrowski, T. (1993), Z Zagadnień leksykografii. Wrocław.
 • Tarp, S. (1995), Special problems in central types of specialized dictionaries. In: H. Bergenholtz/ S. Tarp (eds.), Manual of specialized lexicography: the preparation of specialized dictionaries. Amsterdam/ Philadelphia, 48–76.
 • Temmerman, R./ S. Geentjens (2010), Ontological support for multilingual domainspecific translation dictionaries. In: M. Thelen/ F. Steurs (eds), Terminology in everyday life. Amsterdam/ Philadelphia, 137–147.
 • Zgusta, L. (1971), Manual of Lexicography. Prague/ the Hague.
 • Anioł-Kwiatkowska, J. (2003), Wielojęzyczny słownik florystyczny. Wrocław.
 • Broszkiewicz H. et al. (1991), Wielojęzyczny słownik terminów z zakresu własności przemysłowej. Warszawa.
 • Chmielewska-Gorczyca, E. (1999), Prawo Cywilne. Mikrotezaurus. Warszawa.
 • Dąbkowski, G. (2004), Siedmiojęzyczny słownik terminów muzycznych: włosko-francusko-angielsko-niemiecko-rosyjsko-czesko-polski. Warszawa.
 • Killer, W.K. (2004) Polsko-angielsko-niemiecki ilustrowany słownik budowlany. Warszawa.
 • Kosaczenko, O./ R. Kozierkiewicz (2008), Słownik terminologii biznesowej polskoangielsko-rosyjski. Warszawa.
 • Nowicki, M.A. (2009), Słownik Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: angielskofrancusko-polski. Warszawa.
 • Okoń, W./ J. Dembska/ B. Niemierko (1990), Pięciojęzyczny słownik terminów pedagogicznych. Wrocław.
 • Pieńkoś, J. (2004), Polsko-angielsko-francusko-niemiecki glosariusz terminologii stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego. Kraków.
 • Urban, A. (ed.) (2012), Słownik tematyczny interwencji policji. Szczytno.
 • Wrzosek, P. (1995), Podręczny 4-języczny słownik samochodowy polsko-angielskofrancusko-polski. Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-4814

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d74cb9f3-7078-47ba-b47a-4c28ee4b10e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.