Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3 | 165-177

Article title

REGIONALNY PORADNIK GENEALOGICZNY – KWERENDY I ICH WYNIKI NA PRZYKŁADZIE BADAŃ AUTORA DOTYCZĄCYCH UNIEJOWA I OKOLIC

Authors

Content

Title variants

EN
REGIONAL GENEALOGY MANUAL – INQUIRIES AND THEIR RESULTS ON THE EXAMPLE OF THE AUTHOR’S RESEARCH IN UNIEJÓW AND ITS REGION

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The author’s ancestors lived in Uniejów and its region as early as the end of the 18th and in the 19th century. The ascendents of his mother living at the turn of the 18th century were sheep-farmers, of whom the Wiśniewski family lived first in Brudzew, and then their son Marcin in Milejów. The Rosiński family lived in Uniejów and later in Czepów Górny and Chorzepin. Their daughter Monika lived at the beginning of the 19th century in Rożniatów in Wielenin parish, and then moved with her husband Marcin to Zieleń near Spicymierz, where their daughter was born. The ancestors of the author’s father were burghers. The Krąkowski family lived in Wilamów in the years 1857−1863. In 1859 Antonina Krąkowska married Julian Godziński in Wilamów. Later the above mentioned families left the region of Uniejów.

Year

Volume

3

Pages

165-177

Physical description

Dates

published
2014-12

Contributors

 • dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocnych Historii

References

 • Archiwum Diecezjalne we Włocławku, parafia Uniejów, sygn. KM parafia Uniejów 71, 80.
 • Archiwum Diecezjalne we Włocławku, parafia Wielenin, sygn. KM parafia Wielenin 8.
 • Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta stanu cywilnego parafii Wilamów, sygn. 2−3, 5, 9.
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Chwalborzyce, sygn. 22.
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Wielenin, sygn. 3, 5−6, 8, 10.
 • Archiwum parafialne w Borszewicach, Księga urodzeń 1847−1863.
 • Archiwum parafialne w Łasku, Księga ślubów 1826−1841.
 • Archiwum parafialne w Parznie, Księga zgonów 1862−1869.
 • Archiwum parafialne w Parznie, Księga ślubów 1826−1845.
 • Elenchus cleri saecularis ac regularis dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno 1858..., Warszawa [1857], s. 20.
 • Elenchus cleri saecularis ac regularis dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno 1859..., Warszawa [1858], s. 26.
 • Historia chłopów polskich, red. S. Inglot, Wrocław 1995.
 • Historia państwa i prawa, red. J. Bardach, t. 3, Warszawa 1981.
 • Kolberg J., Atlas Królestwa Polskiego, składający się z 8 map jeograficznych, z których każda wystawia jedno Województwo, jako to: Krakowskie, Sandomierskie, Kaliskie, Lubelskie, Płockie, Mazowieckie, Podlaskie i Augustowskie, Warszawa 1827.
 • Różański M., Duchowieństwo parafialne archidiakonatu uniejowskiego w XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Łódź 2010.
 • S., Kommenda, [w:] Encyklopedja kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy współpracownictwie kilkunastu duchownych i świeckich osób, wyd. M. Nowodworski, t. 10, Warszawa 1877, s. 542−543.
 • Szkutnik P., Barwna postać w sutannie ksiądz Wiktor Krąkowski (1827–1880), administrator parafii Borszewice, Część I: Okres wikariatu (do 1853 r.), „Biuletyn Szadkowski”, t. 8, 2008, s. 49−84.
 • Szkutnik P., Genealogia rodziny Szkutników, Łódź 2002, mpis.
 • Szkutnik P., Julian Godziński (1840−1913) życiorys wójta Szadku, „Biuletyn Szadkowski”, t. 3, 2003, s. 35−54.
 • Szkutnik P., Regionalny poradnik genealogiczny − treść oraz przydatność do badań metryk i akt stanu cywilnego parafii rzymskokatolickich w gminie Uniejów, „Biuletyn Uniejowski”, t. 2, 2013, s. 125−137.
 • Szkutnik P., Regionalny poradnik genealogiczny − stan zachowania ksiąg metrykalnych parafii rzymskokatolickich w gminie Uniejów, „Biuletyn Uniejowski”, t. 1, 2012, s. 177−188.
 • Szkutnik P., Sprowadzanie użytecznych cudzoziemców. Osadnicy w zachodniej części Królestwa Polskiego w 1 połowie XIX w. na przykładzie przodków autora, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2013, [w druku].
 • Uniejowskie strony. Karty z przeszłości odległej, nieznanej i bliskiej gminy Uniejów, red. J. Szymczak, Łódź−Uniejów 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-8403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d751d19b-bc96-47ee-95bc-aa11e20f5d97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.