PL EN


Journal
2014 | 2(7) | 150-177
Article title

Instytucjonalizacja przechwyceń. Jak stwarzano autonomiczne miejsca kultury alternatywnej na przykładzie Ośrodka Wolnej Kultury w Lublinie

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Institutionalization of Détournement. How Alternative Culture Autonomous Places Were Being Created. The Case of Free Culture Center in Lublin
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem tego artykułu jest analiza zapomnianej historii LAG-i – anarchistycznej młodzieżowej grupy, której aktywność przypadła na szczególny czas politycznej transformacji w Polsce. Główne kategorie wykorzystane w procesie wyjaśniania to: występ, communitas, miejsce, przestrzeń, praktyka. Teoretyczne podejście, oparte na socjologicznych i antropologicznych koncepcjach Victora Turnera, Michela Maffesolego, Ervinga Goffmana i Michela de Certeau, przedstawia LAG-ę jako dynamiczną, zróżnicowaną, alternatywną wspólnotę, skuteczną w definiowaniu sytuacji w protestach, demonstracjach i akcjach społecznych, jednakże niewystarczająco skoordynowaną, by ustanowić swój własny porządek.
EN
The aim of this article is to analyse forgotten history of LAGA – anarchistic youth group which activity took place in very moment of political transformation in Poland. Main categories used in explanation process are: performance, communitas, place, space, practise. Theoretical approach based on sociological and anthropological conceptions by Victor Turner, Michel Maffesoli, Erving Goffman and Michel de Certeau presents LAGA as dynamic heterogeneous alternative community effective in defining situation in protests, demonstrations and social actions but not coordinated enough to establish their own order.
Journal
Year
Issue
Pages
150-177
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej
References
 • Budziński J. 1994. O tym, jak zawiłe bywają ścieżki do prawdy, czyli od LAGI do transcendencji, „Lampa i Iskra Boża” 1994, nr 7, s. 66.
 • Castells M. 2013. Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Certeau de M. 2008. Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. K. Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Debord G. 2006. Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, tłum. M. Kwaterko, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Goffman E. 2008. Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. Datner-Śpiewak i P. Śpiewak, Wydawnictwo „Aletheia”, Warszawa.
 • Gorczyca K. 2005. L@GA: precz z caratem, czyli aktywność kulturalna lubelskich autonomistów, [w:] Kultura alternatywna w Lublinie. Studia – szkice – eseje, red. E. Krawczak, Wydawnictwa UMCS, Lublin, s. 211–214.
 • Jak hartowała się stal, „Victoriada” 1989, nr 17, s. 1.
 • LAGA Anarchiści, „Maska” 1989, nr 1, s. 1.
 • „Lagazeta” 1990, nr 1, s. 1.
 • „Lagazeta” 1990, nr 2, s. 1.
 • „Lewarek Wolności” 1990, nr 82, [b.n.s.].
 • „Lewarek Wolności” 1990, nr 100, s. 1.
 • „Lewarek Wolności”, nr 101, s. 1.
 • Lubelska Autonomiczna Grupa Anarchistów. [b.r.]. Odezwa nr 9 do mieszkańców miasta Lublina, gmin Sadurki i Zemborzyce. Do wszystkich ludzi pracy, [b.n.w., b.m.w.].
 • Maffesoli M. 2008. Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, tłum. M. Bucholc, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Malinowski K. 1993. Anarchia jest jak proca. LAGA STORY, „Lampa i Iskra Boża” 1993, nr 6, s. 40–57.
 • Malinowski K. 2013. LAGA, [on-line]. Do: X. Stańczyk, 9 Dec 2013, 10.24 [dostęp: 09.12.2013]. Korespondencja osobista.
 • Petycja do Prezydenta Miasta Lublina, 1989.
 • Stańczyk X., Malinowski K. 2013. Rozmowa, zapis rozmowy z 6 grudnia 2013, materiał niepublikowany, Samoklęski Kolonia Pierwsza.
 • Turner V. 2005. Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, tłum. W. Usakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Witaj Czytelniku!, „Maska” 1989, nr 1, s. 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7523aaf-784d-4a00-8f97-3c23e6f7e4a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.