PL EN


2015 | 36 | 175-192
Article title

Troska o małżeństwo i rodzinę w wypowiedziach polityków w prasie katolickiej w latach 2005-2014

Content
Title variants
EN
Care for Marriage and Family in the Words of Politicians in the Catholic Press (2005-2014)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Na stronach katolickiej prasy publikowane są wypowiedzi polityków na temat małżeństwa i rodziny. W ten sposób realizowane są następujące zadania: a) Kościół musi oceniać politykę i polityków od strony moralnej: nie może zachowywać milczenia wobec zła, a kiedy chwali dobre strony pracy polityków, promuje dobro; b) prasa katolicka w swej funkcji służebnej powinna pomagać w kształtowaniu życia społecznego według wartości chrześcijańskich; c) w pracy polityka najważniejsza jest nieustanna pamięć o tym, że jego zadaniem jest służba ludziom i państwu. W artykule przedstawione zostały – opublikowane w prasie katolickiej – wypowiedzi polityków dotyczące następujących aspektów życia małżeńskiego i rodzinnego: obrona prawdziwego wizerunku małżeństwa, jaki tworzą mężczyzna i kobieta, sprzeczność jednopłciowych związków z prawem naturalnym, ideologia gender zagrożeniem dla konstytucyjnych norm tworzenia wspólnoty małżeńskiej, konieczność angażowania się każdego z chrześcijan w obronę małżeństwa i rodziny, sprzeciw względem praktyki aborcji i wydawaniu pozwoleń na eutanazję, o niektórych niebezpieczeństwach grożących współczesnej rodzinie wynikających z niedostatku materialnego, o potrzebie wprowadzenia i realizowania polityki prorodzinnej, o religijnych wychowaniu dzieci i nauczaniu religii w szkołach. Konkluzją tekstu jest prawda, że w polityce zawsze najpierw trzeba ocenić sytuację i otwarcie przedstawić ją społeczeństwu, bo ukrywanie prawdy to pierwszy krok do rezygnacji z wykonania koniecznych zadań. Kiedy w polityce (i przekazie medialnym) zabraknie głosu chrześcijan, wtedy jedynymi treściami docierającymi do społeczeństwa będą takie, których autorzy nie liczą się z nauką Chrystusa i odrzucają Jego przykazania.
EN
In the Catholic press we can find politicians’ words about family and marriage. This is the way to fulfill the following tasks: a) the Church has to assess the politics and politicians in their moral aspect, and cannot accept the evil, while approving of the good sides of the politicians’ work promotes the good; b) the Catholic press should help to shape the society according to the Catholic values; c) in the politicians’ work it is crucial to remember that his job is to serve the country and the people. The article presents the politicians’ words related to the following aspects of the marriage and family life: the need to defend the real concept of the marriage between a man and a woman; same-sex marriages seen as a contradiction to the natural law; the gender ideology treated as a threat to the constitutional norms of forming a marriage; the need for every Christian to engage in the defense of marriage and family; objection against abortion and euthanasia; the poverty-related threats to the family; the need to introduce the pro-family policy; the religious upbringing and the religious education at schools. The conclusion leads to the truth that in politics it is necessary to assess the situation first and then to present it openly to society. Hiding the truth is the first step to neglecting the real tasks of the Church. If the politics and the media lack the Christian voice, then the only thing that is left for the viewers and listeners is the voice of those who do not care about the Catholic values and Christ’s commandments.
Year
Volume
36
Pages
175-192
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny
References
 • Becikowe to nie wszystko. Rozmowa z dr Hanną Wujkowską, „Gość Niedzielny” 4 (2006), s. 4.
 • Belgia: eutanazja dzieci, http://www.idziemy.com.pl/polityka/belgia-eutanazja-dzieci, dostęp: 12.04.2014.
 • Cichobłazińska A., Gender i spustoszenia, „Niedziela” 6 (2014), s. 49.
 • Czas na nasze świadectwo. O metodach oraz skutkach działania promotorów ideologii genre, politycznym przyzwoleniu i społecznym sprzeciwie z Beatą Kempą rozmawia Wiesława Lewandowska, „Niedziela” 7 (2014), s. 40-41.
 • Dudkiewicz L., Rozpiątkowski P. (opr.), Badanie CBOS. Wybiórcza moralność, „Niedziela” 7 (2014), s. 17.
 • Dudkiewicz L., Rozpiątkowski P. (opr.), Ochrona życia. Wzrasta liczba legalnych aborcji, „Niedziela” 7 (2014), s. 17.
 • F.M., Szanować i bronić człowieka, „Niedziela” 6 (2014), s. 8.
 • Galińska I., Manipulacje śmiercią, „Niedziela” 8 (2014), s. 48, 49.
 • Homozwiązki wygrały. Z Konradem Szymańskim, posłem Parlamentu Europejskiego, rozmawia Irena Świerdzewska, „Idziemy” 6 (2014), s. 4.
 • Jackowski J. M., Infiltracja ideologii gender, „Niedziela” 13 (2014), s. 35.
 • Jaka Polska po Tusku? O potrzebie zrównoważonego rozwoju, konieczności kontrrewolucji w polityce oświatowej, historycznej oraz kulturalnej z Janem Dziedziczakiem rozmawia Wiesława Lewandowska, „Niedziela” 5 (2014), s. 39.
 • Jaka Polska po Tusku? O potrzebie zrównoważonego rozwoju, konieczności kontrrewolucji w polityce oświatowej, historycznej oraz kulturalnej z Janem Dziedziczakiem rozmawia Wiesława Lewandowska, „Niedziela” 5 (2014), s. 39: „Nasz program nie bazuje ani na liberalizmie, ani – co się często nam zarzuca – na socjalizmie, lecz na katolickiej nauce społecznej – dziś, niestety, zapomnianej, zarzuconej”.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris consortio”, nr 32-33.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium Vitae” o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (25 marca 1995), nr 11.
 • Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979 - 1983 - 1987 - 1991 - 1995 - 1997 - 1999 - 2002. Przemówienia, homilie, Kraków 2005, s. 161.
 • Jesteśmy złotym środkiem. O możliwym składzie przyszłego parlamentu i rządowych koalicjach z wicepremierem, ministrem gospodarki i prezesem PSL-u, Waldemarem Pawlakiem rozmawia Tomasz Rożek, „Gość Niedzielny” 38 (2011), s. 33.
 • Jurek M., Czy cel uświęca środki? Z Markiem Jurkiem, marszałkiem Sejmu RP, rozmawiają ks. inf. Ireneusz Skubiś i Milena Kindziuk, „Niedziela” 43 (2006), s. 11.
 • Jurek M., Europejskie rozdroże, „Idziemy” 5 (2014), s. 5.
 • Jurek M., Konstytucyjne prawo do życia, „Niedziela” 46 (2006), s. 28.
 • Jurek M., Migracja z rzeczywistości, „Idziemy” 3 (2014), s. 22.
 • Jurek M., Prawda i polityka, „Idziemy” 14 (2014), s. 22.
 • KAI, Ignorancja Wandy Nowickiej, „Idziemy” 6 (2014), s. 27.
 • Karnowski J., Co może europoseł?, „Idziemy” 6 (2014), s. 12.
 • Kempa B., Stop ideologii gender!, „Niedziela” 2 (2014), s. 28.
 • kg (KAI/RV) / Watykan, Watykan: pierwsze posiedzenie Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich, http://www.idziemy.pl/spoleczenstwo/watykan-pierwsze-posiedzenie-papieskiej-komisji-ds-ochrony-nieletnich, dostęp: 5.05.2014; por. Ochrona nieletnich priorytetem Kościoła, „Idziemy” 13 (2014), s. 5.
 • Łoziński B., Grzeszne związki, „Gość Niedzielny” 21 (2013), s. 36.
 • Łoziński B., Przemoc na naturze i tradycji, „Gość Niedzielny” 19 (2014), s. 33.
 • Michalik J., Nie możemy dezerterować. Homilia wygłoszona w 94. rocznicę odzyskania niepodległości. Przemyśl, 11 listopada 2012 r., „Nasz Dziennik” 272 (2012), s. 19.
 • Michalik J., Polityka to wielka sztuka dla mistrzów, „Niedziela” 24 (2013), s. 14.
 • Między kryzysem wartości a nihilizmem. O najbardziej palących zagrożeniach kulturowych z abp. Markiem Jędraszewskim, metropolitą łódzkim, członkiem watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej, rozmawia Anna Cichobłazińska, „Niedziela” 8 (2014), s. 21.
 • Nam jest trudniej. O wartościach, moralności, młodych politykach i wizerunku polskiej konserwatywnej prawicy z posłem Janem Dziedziczakiem rozmawia Wiesława Lewandowska, „Niedziela” 39 (2013), s. 33.
 • Nie chcę czuć się bezkarny. Z premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem rozmawiają Andrzej Grajewski i Sebastian Musioł, http://gosc.pl/doc/808846.Nie-chce-czuc-sie-bezkarny/3, dostęp: 5.05.2014).
 • Nie ma polityki bez kompromisów. O śledztwie smoleńskim, kompromisach w sprawach bioetycznych i sporach dzielących społeczeństwo z prezydentem RP Bornisławem Komorowskimrozmawiają ks. Marek Gancarczyk i Andrzej Grajewski, „Gość Niedzielny” 26 (2011), s. 27.
 • O godną niepełnosprawność, „Idziemy” 13 (2014), s. 13.
 • Odrobińska M., Pedofile u bram, „Idziemy” 13 (2014), s. 14.
 • Polak G., Miarą cywilizacji jest stosunek do życia, „Niedziela” 22 (2014), s. 13.
 • Potrzebujemy jedności. O rozłamie w PiS oraz miejscu Polski w Europie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim rozmawia Andrzej Grajewski, „Gość Niedzielny” 49 (2011), s. 28.
 • Przepowiadanie przez media. Z abp. Marianem Gołębiewskim – metropolitą wrocławskim – rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś, „Niedziela” 47 (2006), s. 14.
 • Ryszka Cz., Ochrona życia w Konstytucji, „Niedziela” 42 (2006), s. 29.
 • Ryszka Cz., Posłani między wilki, „Niedziela” 22 (2014), s. 40.
 • Ryszka Cz., Rezolucja spod tęczowej flagi, „Niedziela” 7 (2014), s. 42.
 • Ryś M., Koniec walki z gender?, „Idziemy” 6 (2014), s. 15.
 • Rząd genderowy, „Gość Niedzielny” 19 (2014), s. 39.
 • Sękowski S., Nowicka wicemarszałkiem?, „Gość Niedzielny” 43 (2011), s. 9.
 • Sękowski S., Uczyć miłości, nie pornografii!, „Gość Niedzielny” 21 (2014), s. 54-55.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, nr 50; KKK, nr 1652.
 • W Polsce są pieniądze. O właściwej polityce prorodzinnej, węgierskim przykładzie i pożytkach z Unii Europejskiej z Pawłem Kowalem, europosłem i liderem PJN, rozmawia Jacek Dziedzina, „Gość Niedzielny” 38 (2011), s. 28-29.
 • Za kryzys płacą biedni, „Gość Niedzielny” 35 (2011), s. 31.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d753281b-1102-45b5-981d-89c15be958e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.