PL EN


2012 | 3 | 1 | 230-234
Article title

Ways of Formation of the Personality Political Culture in the Ukrainian Society

Content
Title variants
PL
Sposoby kształtowania się osobowości w kulturze politycznej w społeczeństwie ukraińskim
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The author of the article has attempted to analyze the ways of formation of the personality political culture in Ukrainian society.
PL
Autor artykułu podjął próbę analizy sposobów kształtowania się osobowości w kulturze politycznej w społeczeństwie ukraińskim.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
230-234
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
  • Граб Б.Б. (2012), Політична свідомість і політична культура в українському суспільстві // Дні науки філософського факультету. Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції (18–19 квітня 2012 року). – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”. – Ч. 9. – С. 108–110.
  • Капитонов Э.А. (1996), Социология ХХ века. – Ростов-на-Дону: Феникс. – 509 с.
  • Кравчено Ю.І. (2004), Політична культура та політична свідомість як детермінанти розвитку демократично-орієнтованої держави // Укр. політ. нація: ґенеза, стан, перспективи: Монографія / За заг. ред. В.С. Крисаченка. – К.: НІСД. – С. 323.
  • Краєзнавство: науково-методичний та практичний аспекти // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (15–16 червня 2011 р., Суми). – Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Суми РВВ СОІППО. – 164 с.
  • Малий етнополітологічний словник (2005) / О.В. Антонюк, В.І. Волобуєв, М.Ф. Головатий та ін. – К.: МАУП. – С. 143.
  • Політична культура демократичного суспільства: стан і перспективи в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (26–27 лютого 1998 р.). – К.: Гнозис. – 226 с.
  • Проскуріна О.О. (2001), Формування політичної культури українського суспільства: проблеми та перспективи розвитку: Автореф. дис. …канд. політ. наук. – К. – 25 с.
  • Сірук М. (2006), Невикористані шанси. Канадський рецепт процвітання, або чого треба вчитися Україні // День. – 9 груд.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d75415e0-7115-42d2-90c7-d79304e6f358
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.