PL EN


Journal
2012 | 152 | 25-50
Article title

Przemiany świadomości ekologicznej w Polsce jako przyczynek do refleksji nad prakseologicznymi aspektami polityki ekologicznej

Content
Title variants
EN
Changes in Environmental Consciousness in Poland and Praxeological Aspects of Environmental Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present changes in environmental consciousness of Poles during the last twenty years. Data come from fourteen research reports featuring quantitative data gathered 1992 to 2011. The focus of the analysis is an assessment of environmental threats, the place of the environment in the values system, especially with regard to the perception of environmental protection in the context of economic activities, and the feeling of being informed in environmental matters. Results of the analysis bear on praxeological aspects of environmental policy. It is argued that policy aiming at raising environmental consciousness remains unsuccessful in spreading environmental actions, mostly as a result of significant trust shortages towards society’s institutions and fellow citizens. Environmental actions are those involved in social dilemmas that are characteristic for development of common goods. Overcoming those dilemmas is only possible when considerable amounts of trust and social capital is in place.
Contributors
 • Akademia Leona Koźmińskiego, Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa
References
 • Baturo W., T. Burger, A. Kassenberg. 1997. Agenda niespełnionych nadziei. Społeczna ocena realizacji Agendy 21 w Polsce. InE: Warszawa.
 • Burger T. 1992. Świadomość ekologiczna: między lękiem a działaniem. InE: Warszawa.
 • Burger T., A. Sadowski. 1993. Świadomość społeczna: Niderlandy ekologiczne. InE: Warszawa.
 • Buger T. 2000. Świadomość społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku. InE: Warszawa.
 • Instytut na Rzecz Ekorozwoju, 2002. Kompas Rio + 10, czyli społeczna ocena realizacji przez Polskę dokumentów przyjętych na konferencji ONZ „Środowisko i rozwój” w 1992 w Rio de Janeiro, InE, Warszawa.
 • Burger T. 2005. Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego. Instytut Gospodarki i Przestrzeni Miejskiej: Warszawa.
 • Bołtromiuk A., T. Burger. 2008. Polacy w zwierciadle ekologicznym. InE: Warszawa.
 • Bołtromiuk A. 2009. Świadomość ekologiczna Polaków – zrównoważony rozwój. InE: Warszawa.
 • CBOS 1999. Komunikat 136 Polacy o zagrożeniach związanych z degradacją środowiska natural¬nego.
 • CBOS 2000. Komunikat 161 Ekologiczna świadomość Polaków.
 • CBOS 2006. Komunikat 113 Postawy wobec środowiska naturalnego.
 • CBOS 2008. Komunikat 111 Czy Polacy dbają o środowisko naturalne?
 • CBOS 2009. Komunikat 65 Polacy wobec zmian klimatu.
 • CBOS 2011. Komunikat 23 Zachowania proekologiczne Polaków.
 • Czapiński J., T. Panek (red.). 2009. Diagnoza społeczna, www.diagnoza.com, data pobrania: 05.05.2011.
 • Czapiński J., T. Panek (red.). 2011. Diagnoza społeczna, www.diagnoza.com, data pobrania: 15.01.2012.
 • Ellickson R.C. 1991. Order without law: How Neighbors Settle Disputes. Harvard University Press.
 • Eurobarometer 2008. Attitudes of European citizens towards the environment, Special Euroba-rometer 295/EB68.2/2008, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_300_280_ en.htm (dostęp z dnia 14.03.2012).
 • Eurobarometer 2004. Attitudes of European citizens towards the environment, Special Euroba-rometer 217/EB62.1/2004, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_217_en.pdf (dostęp z dnia 14.03.2012).
 • Gliński P. 1988. Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego – dotychczasowe wyniki badań. Kultura i Społeczeństwo 3/1988.
 • Macnaghten P., J. Urry. 2005. Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie. Wydawnictwo Naukowe Scholar: Warszawa.
 • Nee V. 2006. Instytucje jako forma kapitału, w: w: A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne. Wydawnictwo Naukowe Scholar: Warszawa.
 • Nee, V., P. Ingram. 1998. Embeddedness and Beyond: Institutions, Exchange and Social Structure, w: Brinton, M.C., Nee, V. New Institutionalism in Sociology. Russell Sage Foundation: New York.
 • Olson, M. 2006. Dobra publiczne i problem „pasażera na gapę”, w: A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne. Wydawnictwo Naukowe Scholar: Warszawa.
 • Putnam, R. 2006. Społeczny kapitał a sukces instytucji, w: Socjologia – Lektury, Wyd. Znak: Kraków.
 • Stanaszek, A., M. Tędziagolska. 2010. Badania świadomości ekologicznej Polaków 2010 ze szczególnym uwzględnieniem energetyki przyjaznej środowisku. InE: Warszawa.
 • Strumińska-Kutra, M. 2010. Rekonstrukcje odpowiedzialności, w: W. Pańków i in. Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe Scholar: Warszawa.
 • Uslaner, E.M. 2008. Zaufanie strategiczne i normatywne, w: P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, (red.), Socjologia codzienności. Wydawnictwo ZNAK: Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7554ce9-32e8-4ff3-85a7-c32753a060f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.