PL EN


2016 | 64 | 11: Anglica | 187-195
Article title

“[A] window into the city’s underlying fabric”: Bouncing at the edge of the global metropolis in William Gibson’s Bigend Trilogy

Authors
Title variants
PL
Balansowanie na krawędzi (w) globalnej metropolii w Trylogii Bigend Williama Gibsona
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the article, I examine the descriptions of the globalized urban landscape found in William Gibson’s Bigend Trilogy (Pattern Recognition (2003), Spook Country (2007), Zero History (2010)) and argue that in the socioeconomic reality Gibson projects the global metropolis functions as both a global facilitator and a global bouncer acting on the premise of selective inclusiveness. In the article, I first argue that in the Bigend Trilogy cities act as the enablers (or enforcers) of the global flows, and, what is often overlooked, are thus complicit in all the grounding (and often villainous) processes of globalization. Subsequently, I develop some critics’ ideas about Gibson’s presentation of the urban consequences of global exchange, and conclude that in the trilogy global metropolises are the frontline for the confrontation of globalization and local idiosyncrasies, and portend the advancing global homogenization. Finally, I compare Gibson’s analyses of the post-millennial metropolis and the 20th-century edge city. Just like once edge cities, I propose, the global metropolis prides itself as the new Territory of American civilization; the opportunity it offers, Gibson illustrates, is, however, equally illusory and reserved only for the privileged minority.
PL
Artykuł poddaje analizie opisy zglobalizowanego krajobrazu miejskiego w Trylogii Bigend Williama Gibsona (Pattern Recognition (2003), Spook Country (2007), Zero History (2010)) i stawia tezę, że w socjoekonomicznej rzeczywistości trylogii globalna metropolia nie tylko wspiera procesy zachodzące w przestrzeni przepływów, ale także pełni rolę „globalnego bramkarza”, strzegąc dostępu do struktur globalnych w imię tzw. selektywnej (w)łączności. W pierwszej kolejności artykuł prezentuje Gibsonowskie miasto globalne jako węzeł komunikacyjny oraz pierwszą linię frontu w starciu między globalizacją i lokalnością. Z racji swojego strategicznego położenia w usieciowionej przestrzeni przepływów, miasto współuczestniczy we wszystkich (często negatywnych) procesach globalnych. Zmieniający się pod wpływem tych procesów krajobraz miejski zwiastuje rosnące ujednolicenie krajobrazu globalnego. Następnie artykuł przyrównuje globalną metropolię do „miasta krawędzi” Joela Garreau. Jak kiedyś miasta krawędzi, tak dziś megamiasto zwodzi propagandą sukcesu; możliwości, które oferuje są jednakże dostępne tylko dla nielicznej, uprzywilejowanej mniejszości.
Year
Volume
64
Issue
Pages
187-195
Physical description
Contributors
author
 • Department of American Literature and Culture, Maria Curie-Skłodowska University
References
 • Augé, Mark. Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity. Trans. John Howe. London and New York: Verso, 1995. Print.
 • Abbot, Carl. “Cyberpunk Cities: Science Fiction Meets Urban Theory.” Journal of Planning Education and Research 27 (2007): 122–131. Print.
 • Garreau, Joel. Edge City: Life on the New Frontier.New York: Anchor Books, 1992. Print.
 • Gibson, William. Pattern Recognition. London, UK: Penguin Books, 2004. Print.
 • Gibson, William. Spook Country. London, UK: Viking, 2007. Print.
 • Gibson, William. Zero History. London, UK: Penguin Books, 2010. Print.
 • Jarvis, Ben. “‘It is always another world’: Mapping the Global Imaginary in William Gibson’s Pattern Recognition.’”Land & Identity. Theory, Memory and Practice. Eds.: Berberich, Christine, Campbell, Neil, Hudson, Robert. Amsterdam: Radopi, 2012. 235-257. Print.
 • Link, Alex. “Global War, Global Capital, and the Work of Art in William Gibson’s Pattern Recognition.” Contemporary Literature 49.2 (2008): 209–231. Print.
 • Purdon, James. “Zero History by William Gibson.” The Guardian, http://www.theguardian.com/ books/2010/sep/12/Zero History-history-william-gibson-book-review. Accessed Dec 12, 2015.
 • Suzuki, Shigeru. “A Requiem for the Fall of the Petal.” American Book Review 25.1 (2003): 31. Print.
 • Wetmore, Alex. “The Poetics of Pattern Recognition: William Gibson’s Shifting Technological Subject.” Bulletin of Science, Technology & Society 27.1 (2007): 71–80. Print.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d75f9e31-5db0-4ca9-a3e9-99d04c2b1051
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.