Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 9 | 41-52

Article title

Między różnorodnością kulturową i rozpadem tożsamości

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tekst ukazuje wybrane aspekty wielokulturowości i tożsamości we współczesności charakteryzowanej jako wielki kryzys cywilizacyjny, którego istotnymi elementami są postęp technologiczny, globalizacja, sekularyzacja i ekspansja kultury masowej. Pociąga on za sobą kryzys wszystkich wymiarów ładu społecznego, z ekonomicznym włącznie. Dopiero w tych kategoriach potrafimy zrozumieć różne fenomeny współcześności, które pozostają niejasne, gdy rozwazyć je w oderwaniu od siebie. W tym kontekście ukazany jest dylemat wielokulturowości, która jest poważną szansą, ale i wielkim zagrożeniem dla tożsamości danego człowieka. Rozważany jest tu także problem tożsamości zbiorowej i jej współczesnego kryzysu. Kwestie te ujmuje się tu z perspektywy podmiotowości człowieka i jej psychologicznych, społecznych i kulturowych aspektów, a także podmiotowości zbiorowej. Tekst zawiera też próbę reinterpretacji pojęcia wielokulturowości i tożsamości z perspektywy teorii podmiotowości i filozofii dialogu.

Year

Issue

9

Pages

41-52

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

References

 • Archer M., (1996) Culture and Agency. The place of culture in social theory. Revisited Edition. Cambridge University Press.
 • Archer M., (2011) The Current Crisis: Consequences of the Four Key Principles of Catholic Social Doctrine, w: Crisis of a Global Economy. Re-palnning the Journey Pontifical Academy of Social Sciences. Acta 16.
 • Bauman Z., (2000) Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic!, Warszawa.
 • Bauman Z., (1995) Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, tłum. J. Bauman, PWN, Warszawa.
 • Bourdieu P., Passeron J.C, (1990) Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, tłum. E. Neyman, PWN, Warszawa.
 • Jawłowska A., (1975) Drogo kontrkultury, PIW, Warszawa.
 • Taylor C., (1996) Etyka autentyczności, tłum. A. Pawelec, Znak, Kraków.
 • Tocqueville A., (1976) O demokracji w Ameryce, tłum. B. Janicka, PIW, Warszawa.
 • Wielecki K., (2013) European Social Order Transformation. A Case of Civilizational Disorder, w: D. Milczarek, A. Adamczyk (red.), Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe, Warsaw 2013.
 • Wielecki K., (1998) Wprowadzenie do problematyki integracji europejskiej, Warszawa.
 • Wielecki K., (2005) European Social Order Transformation, Mass Culture and Social Marginalisation Processes, w: Year of Polish European Studies, Warsaw University Centre for Europe, vol. 9/2005.
 • Wielecki K., (2006) Społeczne aspekty kultury masowej. Studia Europeistyczne, w: "Studia Europejskie", nr 2 (38).
 • Wielecki K., (2008) Kryzys postindustrialny, osobowość i zdrowie psychiczne, w: P. Mazurkiewicz, K. Wielecki, "Inny człowiek" w "innym" społeczeństwie. Europejskie dyskursy, Centrum Euroejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Wielecki K., (2010) Narcyzm, podmiotowość i demokracja, w: K. Wielecki (red.), Wybrane problemy demokracji i podmiotowości, Warszawa.
 • Wielecki K., (2012) Kryzys i socjologia, Warszawa.
 • Wielecki K., (2014) Wykluczenie, podwójna pętla transformacji i makrostrategia społeczno-gospodarcza. Przypadek Polski na tle Unii Europejskiej, w: K. Kietliński (red.), Wykluczenie społeczno-moralne, Warszawa.

Notes

PL
Artykuł 3. z numeru 9.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7695000-d311-4cec-9cdd-a9a70dcb1cff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.