PL EN


2016 | 3 | 529-534
Article title

Konferencja Slawistyczna poświęcona pamięci Profesora Leszka Moszyńskiego "Badania nad kulturą Słowian. Między synchronią a diachronią". Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Gdańsk 18 listopada 2016 roku

Content
Title variants
EN
Slavic Conference in Memoriam of Professor Leszek Moszyński. "Research on Slavic culture. Betw een synchrony and diachrony". University of Gda ńsk , 18 November 2016
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst stanowi relację z Konferencji Slawistycznej poświęconej pamięci Profesora Leszka Moszyńskiego "Badania nad kulturą Słowian. Między synchronią a diachronią", która odbyła się w 18 listopada 2016 roku Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego.
Year
Issue
3
Pages
529-534
Physical description
0,15 ark. wyd.
Dates
published
2016-12-30
References
  • Czyżewski Feliks, Pogranicze kulturowe w świetle inskrypcji nagrobnych wschodniej Lubelszczyzny, referat wygłoszony podczas Konferencji Slawistycznej poświęconej pamięci Profesora Leszka Moszyńskiego "Badania nad kulturą Słowian. Między synchronią a diachronią", Uniwersytet Gdański, Gdańsk 18 listopada 2016 roku.
  • Jakubowicz Mariola, O znaczeniu badań Leszka Moszyńskiego dla rekonstrukcji języka prasłowiańskiego, referat wygłoszony podczas Konferencji Slawistycznej poświęconej pamięci Profesora Leszka Moszyńskiego "Badania nad kulturą Słowian. Między synchronią a diachronią", Uniwersytet Gdański, Gdańsk 18 listopada 2016 roku.
  • Tokarz Emil, Dziekoński Mieczysław, Leszka Moszyńskiego fascynacje południem Słowiańszczyzny. Triesteńscy Chorwaci, referat wygłoszony podczas Konferencji Slawistycznej poświęconej pamięci Profesora Leszka Moszyńskiego "Badania nad kulturą Słowian. Między synchronią a diachronią", Uniwersytet Gdański, Gdańsk 18 listopada 2016 roku.
  • Walczak Bogdan, Leszek Moszyński jako uczeń Władysława Kuraszkiewicza, referat wygłoszony podczas Konferencji Slawistycznej poświęconej pamięci Profesora Leszka Moszyńskiego "Badania nad kulturą Słowian. Między synchronią a diachronią", Uniwersytet Gdański, Gdańsk 18 listopada 2016 roku.
  • Wronkowska-Dimitrowa Mirosława, Przemiany w leksyce synaksarionów – słownictwo w odpisach z XVI–XVII wieku wobec słownictwa w atoskim, najstarszym słowiańskim przekładzie XIV wieku, referat wygłoszony podczas Konferencji Slawistycznej poświęconej pamięci Profesora Leszka Moszyńskiego "Badania nad kulturą Słowian. Między synchronią a diachronią", Uniwersytet Gdański, Gdańsk 18 listopada 2016 roku.
  • Zarębski Rafał, Z zagadnień nazewnictwa geograficznego w staropolskich przekładach biblii, referat wygłoszony podczas Konferencji Slawistycznej poświęconej pamięci Profesora Leszka Moszyńskiego "Badania nad kulturą Słowian. Między synchronią a diachronią", Uniwersytet Gdański, Gdańsk 18 listopada 2016 roku.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2449-6715
EISSN
2392-3644
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d76a6a5c-2e95-44fb-9aad-f9bfacadb694
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.