Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3 | 529-534

Article title

Konferencja Slawistyczna poświęcona pamięci Profesora Leszka Moszyńskiego "Badania nad kulturą Słowian. Między synchronią a diachronią". Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Gdańsk 18 listopada 2016 roku

Content

Title variants

EN
Slavic Conference in Memoriam of Professor Leszek Moszyński. "Research on Slavic culture. Betw een synchrony and diachrony". University of Gda ńsk , 18 November 2016

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tekst stanowi relację z Konferencji Slawistycznej poświęconej pamięci Profesora Leszka Moszyńskiego "Badania nad kulturą Słowian. Między synchronią a diachronią", która odbyła się w 18 listopada 2016 roku Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Year

Issue

3

Pages

529-534

Physical description

0,15 ark. wyd.

Dates

published
2016-12-30

References

  • Czyżewski Feliks, Pogranicze kulturowe w świetle inskrypcji nagrobnych wschodniej Lubelszczyzny, referat wygłoszony podczas Konferencji Slawistycznej poświęconej pamięci Profesora Leszka Moszyńskiego "Badania nad kulturą Słowian. Między synchronią a diachronią", Uniwersytet Gdański, Gdańsk 18 listopada 2016 roku.
  • Jakubowicz Mariola, O znaczeniu badań Leszka Moszyńskiego dla rekonstrukcji języka prasłowiańskiego, referat wygłoszony podczas Konferencji Slawistycznej poświęconej pamięci Profesora Leszka Moszyńskiego "Badania nad kulturą Słowian. Między synchronią a diachronią", Uniwersytet Gdański, Gdańsk 18 listopada 2016 roku.
  • Tokarz Emil, Dziekoński Mieczysław, Leszka Moszyńskiego fascynacje południem Słowiańszczyzny. Triesteńscy Chorwaci, referat wygłoszony podczas Konferencji Slawistycznej poświęconej pamięci Profesora Leszka Moszyńskiego "Badania nad kulturą Słowian. Między synchronią a diachronią", Uniwersytet Gdański, Gdańsk 18 listopada 2016 roku.
  • Walczak Bogdan, Leszek Moszyński jako uczeń Władysława Kuraszkiewicza, referat wygłoszony podczas Konferencji Slawistycznej poświęconej pamięci Profesora Leszka Moszyńskiego "Badania nad kulturą Słowian. Między synchronią a diachronią", Uniwersytet Gdański, Gdańsk 18 listopada 2016 roku.
  • Wronkowska-Dimitrowa Mirosława, Przemiany w leksyce synaksarionów – słownictwo w odpisach z XVI–XVII wieku wobec słownictwa w atoskim, najstarszym słowiańskim przekładzie XIV wieku, referat wygłoszony podczas Konferencji Slawistycznej poświęconej pamięci Profesora Leszka Moszyńskiego "Badania nad kulturą Słowian. Między synchronią a diachronią", Uniwersytet Gdański, Gdańsk 18 listopada 2016 roku.
  • Zarębski Rafał, Z zagadnień nazewnictwa geograficznego w staropolskich przekładach biblii, referat wygłoszony podczas Konferencji Slawistycznej poświęconej pamięci Profesora Leszka Moszyńskiego "Badania nad kulturą Słowian. Między synchronią a diachronią", Uniwersytet Gdański, Gdańsk 18 listopada 2016 roku.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2449-6715
e-ISSN
2392-3644

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d76a6a5c-2e95-44fb-9aad-f9bfacadb694
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.