PL EN


2013 | 3(21) | 7-22
Article title

Wybrane aspekty metodologii integralnej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Selected aspects of integral methodology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje główne zasady metodologii integralnej opartej na teorii integralnej Kena Wilbera. Przedstawia model AQAL i jego kluczowe elementy: wszystkie ćwiartki, wszystkie poziomy, wszystkie linie, stany i typy. Następnie – ogniskując się na koncepcji czterech ćwiartek – wskazuje wybrane przykłady ich zastosowań praktycznych, włączając użycie ćwiartek jako narzędzia skanowania i mapowania oraz mapy wielorakich, przeplatających się czynników przyczyniających się do epidemii HIV/AIDS. Artykuł kończy opis charakterystycznych cech Integralnego Pluralizmu Metodologicznego, jako złożonej wersji czterech ćwiartek.
EN
This article presents the major principles of integral methodology, which is based on Ken Wilber’s Integral Theory. It introduces the AQAL model and its core elements: all quadrants, all levels, all lines, states, and types. Then, focusing on the concept of the four quadrants, it shows selected examples of how the quadrants are used in practice, including the use of quadrants as a scanning and mapping device, and a map of multiple, interlocking factors that contribute to the HIV/AIDS epidemic. The article ends with a description of the main features of Integral Methodological Pluralism as a complex version of Wilber’s four quadrants.
Contributors
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d76e0573-2ca9-48f0-b4e1-2925d15304a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.