Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1 | 249-258

Article title

Instrumentalizacja ukraińskiego dyskursu dookoła pamięci historycznej

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ukraiński dyskurs dokonał tożsamości narodowej i jest w dużym stopniu naznaczony interesem politycznym czy ideologicznym jego aktorów i nie zawsze oparty jest na racjonalnych/obiektywnych argumentach. Motywowany jest też dążeniem jego aktorów do uzyskania przewagi w czasie kampanii wyborczej, interesem państw sąsiadujących. Postawiona w artykule hipoteza jest realizowana poprzez analizę tak zwanej polityki historycznej państwa ukraińskiego.
EN
To a considerable extent, the Ukrainian discourse can be associated with the national character by putting a stress on either political or ideological interests of discourse participants. Hence, the participants’ motivation is driven at gaining advantage over opponents during an election campaign. So, the presented in the article hypothesis is to be verified through the analysis of the so-called historical politics of the Ukrainian State.

Year

Volume

1

Pages

249-258

Physical description

References

 • Guibernau, M. (1996). Nationalism: The National-State and Nationalism. Cambridge.
 • Habermas, J. (2005). Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego. Warszawa: Scholar.
 • Hałajda, I. (2013). Wydarzenia XX wieku w pamięci Ukraińców i tak zwanej polityce historycznej współczesnej Ukrainy. W: E. Kizik (red.). Poco nam historia. Gdynia: Kancelaria Adwokacka Tomasz Kopoczyński.
 • Hegel, G.W.F. (1958). Wykłady z filozofii dziejów, t. 1. Warszawa.
 • Jaspers, K. (2008). Zróżnicowanie niemieckiej winy. W: J. Jabłońska, J. Żyliński (red.). Kondycja Niemiec. Tożsamość niemiecka w debatach intelektualistów po 1945 roku. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Olszański, T.A. (2013). Miejsce UPA w wielkiej wojnie ojczyźnianej. Warszawa: Centrum Studiów Wschodnich im. M. Karpia.
 • Olszański, T.A. (2017). Wielka dekumunizacja. Ukraińska polityka historyczna czasu wojny. Warszawa: Centrum Studiów Wschodnich im. M. Karpia.
 • Szewczenko, O. (2017). Militarny i informacyjny wymiar wojny rosyjsko-ukraińskiej. Wymiar informacyjny. W: W. Baluk, M. Doroszenko (red.). Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014–2016. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej.
 • Гриценко, О. (2017). Президенти і пам’ять. Політика пам’яті президентів України (1994–2014): підґрунтя, послання, реалізація, результати. Київ.
 • Дзьобак, В (2008). „Порівняльна характеристика колаборації населення Росії і України в роки радянсько-німецької війни” W: Сторінки воєнної історії України, вип. 11.
 • П’єцух, М. Володимир В’ятрович: Наше завдання – щоб совок не відтворився в майбутніх поколіннях. https://www.pravda.com.ua/articles/2015/04/10/7064423, 15.12.2018.
 • Постанова від 5 липня 2006 р. № 927. Про затвердження Положення про Український інститут національної пам’яті. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/927-2006-%D0%BF, 20.12.2018.
 • Рябчук, М. Світло від темряви. Андреас Умланд, пам’ять про УПА і євроінтеграція України, http://www.istpravda.com.ua/columns/2017/01/14/149456, 20.12.2018
 • Савельева, И., Полатаев А. (2008). Теория исторического знания. Санкт-Петербург – Москва.
 • Україна в Другій світовій війні (2015). Київ: Український інститут національної пам’яті.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d76f9a51-960f-4539-9e4b-361b4e4bbe58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.