Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 5 | 552-561

Article title

Historia i analiza treści pięciu chińskich drzeworytów noworocznych przedstawiających kobiety z dziećmi, z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, pochodzących z warsztatu Dai Lianzeng z Yangliuqing

Content

Title variants

EN
History and analysis of the content of five Chinese New Year woodcuts depicting women and children, from the Museum of King Jan III`s Palace at Wilanów collection, originating from the workshop of Dai Lianzeng from Yangliuqing

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Praca dotyczy sześciu drzeworytów chińskich ze zbiorów Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Odbitki są przykładem chińskiej sztuki ludowej, jaką są obrazki noworoczne (nianhua), pochodzą z warsztatu Wschodzącego Słońca rodziny Dai. Artykuł prezentuje historię dzieł oraz pomieszczenia, w którym były eksponowane odbitki. Wprowadzając temat drzeworytów noworocznych, poddano szczegółowej analizie treści przedstawień odbitek.
EN
The fallowing work relates to five woodcuts from the Museum of King Jan III`s Palace at Wilanów collection. The prints are examples of the Chinese folk art known as “New Year Pictures” (nianhua), and they originated in The Rising Sun workshop of Dai family. The article presents the history of the prints and a history of the room in which the prints were exhibited. The topic of New Year Pictures and their content are analyzed in detail.

Year

Issue

5

Pages

552-561

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37, 00-379 Warszawa

References

 • BIBLIOGRAFIA
 • [1] Chang-Tai H., Repainting China: New Year Prints (Nianhua) and Peasant Resistance in the Early Years of the People's Republic, "Comparative Studies in Society and History" 2000, Vol. 42.
 • [2] Ciechańska M., Papierowe obicia ścienne w pałacu w Wilanowie. Studium portretowe, Wilanów 2010.
 • [3] Długosz-Jasińska D., Konserwacja i restauracja drzeworytu chińskiego "Dwie kobiety i dwoje dzieci" o numerze wil. 1902, z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2014 [praca niepublikowana].
 • [4] Eberhard W., Symbole chińskie słownik, Kraków 1994.
 • [5] Ekielska-Mardal A., Konserwacja dekoracji ściennych apartamentu chińskiego w wilanowie w latach pięćdziesiątych XX wieku. Dyskusje i dokumenty, „Studia wilanowskie” 2010, T. XVII.
 • [6] Fijałkowski W., Główne problemy konserwacji i adaptacji zespołu pałacowo-ogrodowego, „Ochrona zabytków” 1962, nr 3 (58), T. XV.
 • [7] Harrell S., A Family Tradition that Portrays Families in Paintings Without Painting any Family Pictures The Nianhua of Mianzhu, Sichuan, [w:] Silbergeld J., Ching D. C. Y. (red.), "The Family Model in Chinese Art and Culture" 2013, Princeton University.
 • [8] Johnston Laing E., Mothers and sons: four newly discovered 18th century chinese prints, "Orientations" 2013, vol. 44.
 • [9] Künstler M. J., Mały słownik sztuki chińskiej, Warszawa 1996.
 • [10] Maleszko K., Markiewicz J., Zwierzęta w sztuce Dalekiego Wschodu, wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1996.
 • [11] Markiewicz J., Chiński drzeworyt noworoczny ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1993.
 • [12] Markiewicz J, Grafika, [w:] Kiełczewska A., Porajska-Hałka M. (red.), „Sztuka chińska w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie”, Warszawa 2009.
 • [13] Morton W. S., Lewis C. M., Chiny - historia i kultura, tłum. Zemanek B. S., Kraków 2007.
 • [14] Qianshen B., Image as word: A Study of Rebus Play in Song Painting (960-1279), "Metropolitan Museum Journal" 1999, No 34.
 • [15] Rudova M., Chinese Popular Prints, Leningrad, 1988.
 • [16] Skimbrowicz H., W. Gerson, Wilanów. Album widoków i pamiątek, Warszawa 1877.
 • [17] Stepanchuk C., Wong C., Mooncakes and hungry ghosts. Festivals of China, China Books & Periodicals, 1992.
 • [18] Wang S., Paper joss. Deity Worship Through Folk Prints, China 1992.
 • [19] Zasławska D. N., Chinoiserie w Wilanowie. Studium z dziejów nowożytnej recepcji mody chińskiej w Polsce, Warszawa 2008.
 • [20] Zhou P. X. (red.), Friends in far places, "C. V. STAAR East Asian Library" 2011, nr 6.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2014

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d76fa6e6-e79a-4399-bcb6-666e4156c991
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.