PL EN


2016 | 7(1)/2016 | 203-215
Article title

Mistrzostwo pedagogiczne jako czynnik kluczowy działalności pedagogicznej nauczycieli na Ukrainie

Authors
Content
Title variants
EN
Pedagogical mastery as a dominating factor of pedagogical activity of ukrainian teachers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu kształcenia nauczycieli w systemie oświatowym Ukrainy. Jednym z priorytetów ukraińskich uniwersytetów pedagogicznych jest przygotowanie przyszłych nauczycieli do podjęcia pracy w różnego typu placówkach oświatowych. Sukcesy uczniów zależą od nauczyciela, a studentów – od wykładowców. Co jest najważniejsze – cechy osobowości czy kompetencje profesjonalne? Kim jest Mistrz? Na czym polega mistrzostwo pedagogiczne? To pytania, na które odpowiedzi poszukuje nie tylko początkujący nauczyciel, ale i nauczyciel z doświadczeniem. Pojęcie mistrzostwa pedagogicznego jest obecne w życiu wielu ludzi. Nie można sobie wyobrazić edukacji bez Mistrza; ludzie tęsknią za nim, wspominają. Każda szkoła szczyci się legendarnymi nauczycielami, którzy mieli wybitny wpływ na uczniów.
EN
The purpose of this article is to present the current state of education in Ukrainian pedagogical system. The preparation of teachers to their future work in various types of educational establishments is one of the priority tasks of Ukrainian pedagogical universities. Pupils’ success depends on teachers, while students’ – depends upon lecturers. What is the most important - personality traits or a professional competence? Who is the Master? What is the pedagogical mastery based on? Not only a beginner teacher, who conducts his first lesson, looks for the answer to this question, but an experienced one. The idea of pedagogical mastery has a special place in our lives. It can not be even imagined without the Master, we miss the teachers, who could burn the interest to study, we think and remember them with pleasure. Every school is proud of its legendary teachers who had an impact on pupils.
Contributors
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
  • Зязюн І., (red.), .Педагогічна майстерність: Хрестоматія, СПД Богданова А.М., Київ 2008 (wyd polskie: I. A. Zjaziun (red.), Mistrzostwo pedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa-Radom 2005).
  • Кайдалова Л., Щокіна Н., Вахрушева Т. (red.), Педагогічна майстерність викла-дача, Вид-во НФаУ, Харків 2009. Корнетов Г., (red.), Постижение педагоги-ческой культуры человечества, АСОУ, Москва 2010.
  • Лавріненко О., Історія педагогічної майстерності, СПД Богданова А. М., 2009.
  • Лавріненко О. А. Педагогічна майстерність як домінантний складник педагогічної дії // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2013. - № 3. - С. 102-106.
  • Майстерність вчителя. Стаття-роздум, http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30682/ (18.02.2016).
  • Макаренко А., Педагогические сочинения : в 8 т. Педагогика, Москва 1984.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7700118-b54c-484d-b18e-aefc040cd8c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.