PL EN


2013 | 4 | 2 | 171-180
Article title

Procedury jako narzędzie utrwalania rekurencyjnych wzorów zachowań pracowników

Content
Title variants
EN
Procedures as a tool to consolidate recurrent patterns of employees’ behavior
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu dokonano identyfikacji roli rutyn operacyjnych w bieżącej aktywności biznesowej. Podjęto także problem wpływu organizacyjnego uczenia się na zmianę rutyn operacyjnych. Podana egzemplifikacja procedur związanych ze sprzedażą nowych produktów pozwoliła odsłonić wzorzec powtarzalnych zachowań organizacji w reakcji na określone bodźce.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
171-180
Physical description
Contributors
 • Dr hab., prof. UJK, Instytut Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kiel-cach
References
 • 1. Becker C. (2004), Organizational Routines: A Review of the Literature, „Industrial and Corporate Change” vol. 13, no. 4.
 • 2. Bratnicki M. (2000), Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 • 3. Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • 4. Foss N.J., Heimeriks K.H., Winter S.G., Zollo M. (2012), A Hegelian Dialogue on the Micro-Foundations of Organizational Routines and Capabilities, „European Management Review” vol. 9.
 • 5. Lichtarski J. (red.) (2007), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 6. Miller K.D., Pentland B.T., Choi S. (2012), Dynamics of Performing and Remembering Organizational Routines, „Journal of Management Stu-dies” vol. 49, No. 8.
 • 7. Peng D.X., Schroeder R.G., Shah R. (2008), Linking routines to operations capabilities: A new perspective, „Journal of Operations Management” vol. 26.
 • 8. Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk.
 • 9. Rokita J. (2009), Dynamika zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • 10. Stańczyk-Hugiet E. (2013), Przeżyje najlepiej dostosowany, w: Zarządzanie strategiczne. Quo vadis? Krupski R. (red.), Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 2.
 • 11. Strużyna J. (2012a), Efektywność organizacji w cieniu rutyn, „Organizacja i Kierowanie” nr 1A.
 • 12. Strużyna J. (2012b), Pomiędzy idio- i nomotetycznym myśleniem. Wstęp do generycznego obrazu organizacji, w: Metody badań problemów zarządzania strategicznego, R. Krupski (red.), Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 17.
 • 13. Strużyna J. (2010), Znaczenie rutyny dla innowacji w: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka, Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • 14. Zollo M., Winter S.G. (2002), Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities, „Organization Science”, Vol. 13.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d77187bb-5f0a-4329-921e-6ac50565462e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.