PL EN


2013 | 131 | 100-107
Article title

Kształcenie na poziomie wyższym a potrzeby gospodarki (opartej na) wiedzy

Content
Title variants
EN
University Education and the Needs of the Knowledge-Based Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Poland, among 146 countries which have been included in the research of the World Bank assessing the development of the level of the knowledge-based economy, is on the 37th position with a result of 7.41 (in a scale from 0 to 10). In the European Union, Poland is on the 24th position (before Greece, Bulgaria and Romania). According to the Lisbon Strategy, only the konwledge-based economy is an appropriate way to gain a leader role in the highly competitive market. Appropriately educated human capital is one of the most important tools which will lead to building the predominance. In this context, the world "appropriately" means that human resources have to be educated to relate to the needs of the labour market - the needs of the economy. It is necessary that the government creates conditions and incentives for studying in the fields which are in demand. Social and structural changes on national and global market will determinate changes in education. In the 21st century, more than half of the workers will need the knowledge and skills which today are possessed by only 20% of the population.
Year
Volume
131
Pages
100-107
Physical description
Contributors
References
  • W.M. Gaczek: Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich (Knowledge-Based Economy in the European Regions). Studia, tom CXVIII. Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2009, s. 27.
  • Foresight kadr nowoczesnej gospodarki. Red. K.B. Matusiak, J. Kuciński, A. Gryzik. PARP, Warszawa 2009, s. 7.
  • E. Błaszczak: Nie przespać konkurencji o talenty. "Rzeczpospolita" z 11.05.2011, nr 108 (8924), s. 1.
  • M. Matusiak: Zawody przyszłości. W: Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Łódź-Poznań-Warszawa-Wrocław 2006, s. 245-249.
  • R. Przybyszewski: Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Difin, Warszawa 2007, s. 100-102.
  • J. Auleytner: Kwestia edukacyjna w polityce gospodarczej. W: Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Red. J. Gnitecki, J. Rutkowiak. Warszawa-Poznań 1999, s. 67.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d77254eb-fa31-4c0a-90e3-7f5e0cbe0a8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.