Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(26) | 135-160

Article title

Environmental aspects as an area of CSR and building the image of retailers’ private labels

Authors

Content

Title variants

PL
Aspekty środowiskowe jako obszar CSR a kreowanie wizerunku marek własnych detalistów

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The article is an attempt to analyse the area of care about the environment as one of the dimensions of CSR used by contemporary retailers in the process of building the image of their private labels. Particular parts of the article are devoted to achieving the goal of the article. First, conditions for the implementation of the CSR concepts in the strategies of development of retailers’ private brands are presented. Next, the tools most often used by contemporary retailers to build an „ecological image” are identified. In the final part of the article chosen examples of the retailers’ involvement in the process of building „social” value of their private labels by using measures in the area of „care for the environment” are presented. The article formulates the thesis that contemporary retailers more and more often recognize the importance of the environmental aspect in the process of building the image of their private labels. The article is based on deepened analysis of Polish and foreign literature on the subject and the analysis of social reports of 10 biggest retail chains in Poland operating on the FMCG market.
PL
W artykule podjęto próbę analizy obszaru troski o środowisko jako jednego z wymiarów CSR wykorzystywanego przez współczesnych detalistów w procesie kreowania wizerunku ich marek własnych. Realizacji celu artykułu podporządkowane zostały poszczególne jego części. Najpierw zaprezentowano uwarunkowania implementacji koncepcji CSR w strategiach rozwoju marek własnych detalistów, a następnie dokonano identyfikacji najczęściej wykorzystanych narzędzi budowy „ekologicznego wizerunku” przez współczesnych detalistów. W finalnej części artykułu przedstawiono wybrane przykłady zaangażowania detalistów w procesie budowania „społecznej” wartości ich marek własnych przy wykorzystaniu działań w obszarze „troska o środowisko”. W artykule formułowana jest teza, że współcześni detaliści coraz bardziej zauważają znaczenie aspektu środowiskowego w kreowaniu wizerunku swoich marek własnych. Artykuł bazuje na pogłębionych studiach krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz na analizie treści raportów społecznych 10 największych sieci handlowych w Polsce funkcjonujących na rynku FMCG.

Publisher

Year

Issue

Pages

135-160

Physical description

Dates

online
2017-12

Contributors

 • University of Economics in Katowice, Poland

References

 • 1. Andersen, M., Skjoett-Larsen, T., (2009). Corporate social responsibility in global supply chains. Supply Chain Management. An International Journal, 14 (2).
 • 2. Armstrong, G., Kotler, Ph., (2016). Marketing. Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa.
 • 3. Bauchmüller, M., (2014). Schönen Gruss aus der Zukunft. APuZ, 31–32.
 • 4. Carrefour 2016. Raport roczny, dokument elektroniczny, www.carrefour.pl.
 • 5. Chodyński, A., Jabłoński, A., Jabłoński, M., (2008). Environmental Corporate Social Responsibility
 • (ECSR) — koncepcja strategiczna budowy wartości firmy oparta na kryteriach ekologicznych. Przegląd Organizacji, (3).
 • 6. Christopher, M. (2011). Logistics and Supply Chain Management, fourth ed. Financial Times. Pitman Publishing.
 • 7. Ćwik, N., (red.) (2011). Wspólna odpowiedzialność. Rola dostaw i zakupów. FOB. Warszawa, (dokument elektroniczny).
 • 8. De Brito, M.P., Carbone, V., Blanquart, C.M. (2008). Towards a sustainable fashion retail supply chain in Europe: Organisation and performance. International Journal of Production Economics, 114 (2).
 • 9. De Wit, B., Meyer, R. (2007). Synteza strategii. PWE, Warszawa.
 • 10. Dobiegała-Korona, B., Doligalski, T. (red. naukowa) (2010). Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. Poltext, Warszawa.
 • 11. Ekologizacja gospodarki (2015). red. naukowa M. Kożuch. Fundacja UE w Krakowie, Kraków.
 • 12. Janeczek, U., (2016). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a marketing. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 • 13. Jastrzębska, E., (2015). Środowisko przyrodnicze jako niemy interesariusz społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa. Dobre praktyki biznesu w Polsce. Logistyka Odzysku, 2.
 • 14. Komunikat KE (2014). Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha dostaw produktów spożywczych realizowanych między przedsiębiorstwami, [COM (2014) 472], Strasburg 15.07.2014 r. (dokument elektroniczny).
 • 15. Kotzab, H., Munch, H.M., de Faultrier, B., Teller, C. (2011). Environmental retail supply chains: when global Goliaths become environmental Davids. International Journal of Retail & Distribution Management, 39 (9).
 • 16. Lai, K.H., Cheng, T.C.E., Tang, A.K. (2010). Green retailing: factors for success. California Management Review, 52 (2).
 • 17. Laseter, T., Ovchinnikov, A., Raz, G. (2010). Reduce, reuse, recycle or rethink. Strategy+ Business, 61.
 • 18. Maloni, M.J., Brown, M.E. ( 2006). Corporate Social Responsibility in the supply chain: an application in the food industry. Journal of Business Ethics, 68 (1).
 • 19. Martinuzzi, A., Kudlak, R., Faber, C., Wiman, A. (2011). CSR activities and impacts of the retail sector, Research Institute for Managing Sustainability (RIMAS). Working Papers, No. 4, Vienna University of Economics and Business.
 • 20. Opinia EKES (2016). Bardziej sprawiedliwe rolno-spożywcze łańcuchy dostaw, [COM (2016) 32] (dokument elektroniczny).
 • 21. Raport zrównoważonego rozwoju sieci Aldi za rok 2015, dokument elektroniczny, www.aldi.pl.
 • 22. Raport Społecznej Odpowiedzialności Tesco Polska 2014–2017, dokument elektroniczny, www.tesco.pl.
 • 23. Raport z działań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2015. Grupa Muszkieterów zaangażowana w odpowiedzialny rozwój, dokument elektroniczny, www.muszkieterowie.pl.
 • 24. Raport Zrównoważonego Rozwoju Auchan Polska 2014, dokument elektroniczny, www.auchan.pl.
 • 25. Rexhepi G., Kurtishi S., Bexheti, G. (2013). Corporate Social Responsibility (CSR) and Innovation the Drivers of Business Growth? Procedia — Social and Behavioral Sciences, no. 75.
 • 26. Rewolucja w CSR (wywiad z W. Visserem) (2011). Harvard Business Review Polska, Odpowiedzialny biznes, lipiec.
 • 27. Robinson, S. (2007). Greening retail. Journal of Retail & Leisure Property, 6 (4).
 • 28. Romanowska M., Trocki M. (red. naukowa) (2002). Przedsiębiorstwo partnerskie. Difin, Warszawa.
 • 29. Sands, S., Ferraro, C. (2010). Retailers' strategic responses to economic downturn: insights from down under. International Journal of Retail & Distribution Management, 38 (8).
 • 30. Spyra, Z. (2016). Komunikowanie sposobów redukowania ryzyka konsumenckiego w procesie budowy zaufania do marek własnych detalistów. W: Kolasińska-Morawska (red. nauk.). Agile Commerce — stechnologizowane zarządzanie w erze informacji. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 17, z. 11/2.
 • 31. Stefańska, M. (2014). Rola społecznej odpowiedzialności w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego.Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • 32. Stefańska, M. (2016). Ekologia w strategiach przedsiębiorstw handlu detalicznego. W: M. Sławińska (red. nauk.). Handel we współczesnej gospodarce. Nowe wyzwania. Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, .
 • 33. Thompson, B. ( 2007). Green retail: Retailer strategies for surviving the sustainability storm. Journal of Retail & Leisure Property, 6 (4).
 • 34. www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/discoveringiso2600.pdf, (dostęp
 • 10.06. 2017 r.).
 • 35. http://biznes.onet.pl/wiadomosci/handel/biedronka-otwiera-pierwsza-w-polsce-fabryke-dyskont-bedzie-produkowac-zupy/87r04x (dostęp 10.07.2017 r.).
 • 36. http://www.greenpeace.org/poland/pl/ (dostęp 10.06.2017 r.).
 • 37. http://dobrezakupy.ekonsument.pl/, dostęp 10.07.2017 r.).
 • 38. http://www.ekonsument.pl/s56_co_robimy.html (dostęp 10.07.2017 r.).
 • 39. https://www.msc.org/o-nas/kim-jestesmy-i-co-robimy, (dostęp 10.07.2017 r.).
 • 40. http://www.bsci-intl.org/ (dostęp 10.07. 2017 r.).
 • 41. http://rainforest-alliance.org (dostęp 10.07.2017 r.).

Notes

EN
Available in Open Access
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access)

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d77894eb-6e9d-4700-a1b7-cd85004166ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.