Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4(94) | 89-98

Article title

Wpływ łącznego stosowania herbicydów z biostymulatorem Tytanit na zwalczanie chwastów i plonowanie pszenicy jarej

Content

Title variants

EN
INFLUENCE OF MIXTURE HERBICIDES AND TYTANIT BIOSTIMULANT ON WEED CONTROL AND YIELD OF SPRING WHEAT

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem pracy było określenie wpływu mieszanin biostymulatora Tytanit z herbicydami (Chwastox Turbo 340 SL, Lintur 70 WG oraz Mustang 306 SE) na efektywność zwalczania chwastów, plonowanie oraz parametry jakościowe ziarna pszenicy jarej.
EN
The aim of the studies was to determine the influence of mixture Tytanit biostimulant and herbicides (Chwastox Turbo 340 SL, Lintur 70 WG, Mustang 306 SE) on the effectiveness of weed control, yield and quality of spring wheat grain.

Year

Issue

Pages

89-98

Physical description

Dates

received
2018-04-06
accepted
2018-11-20

Contributors

 • Instytut Ochrony Roślin – PIB, Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu
 • Instytut Ochrony Roślin – PIB, Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu
 • Instytut Ochrony Roślin – PIB, Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu
 • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

References

 • Balabanova D.A, Paunov M., Goltsev V., Cuypers A., Vangronsveld J., Vassilev A. (2016): Photosynthetic performance of the imidazolinone resistant sunflower exposed to single and combined treatment by the herbicide imazamox and an amino acid extract. Frontiers in plant science 7: 1-10.
 • Constantin J., de Oliveira Jr, R.S.E., Gheno, E.A., Biffe, D.F., Braz, G.B.P., Weber, F., Takano, H.K. (2016): Prevention of yield losses caused by glyphosate in soybeans with biostimulant. African Journal of Agricultural Research, 11 (18): 1601-1607.
 • Domaradzki K., Marczewska–Kolasa K., Bortiniak M. (2015): Ocena skuteczności mieszaniny herbicydów i biostymulatorów w uprawie buraka cukrowego. Przemysł chemiczny 94/5:787-792.
 • Dziamba Sz., Mikos M. (1987): Wpływ Flordimexu T (Camposan) i nawożenia na zawartość w ziarnie pszenżyta, pszenicy i żyta białka oraz lizyny w białku. Roczniki Nauk Rolniczych Seria A T.107 (2):9-21.
 • El-Metwally I. M. (2016): Efficiency of some weed control treatments and some biostimulants on growth, yield and its components of faba bean and associated weeds. International Journal of PharmTech Research 9 (12): 165–174.
 • Gawrońska H., Przybysz A., Szalacha E., Słowiński A. (2008): Physiological and molecular mode of action of Asahi SL biostymulator under optimal and stress conditions.:54–77. In: “Biostimulators in Modern Agriculture. General Aspects” (H.Gawronska, ed.). Wieś Jutra, Warsaw, 89.
 • Gil Z., Nazarkiewicz-Jodko M., Urban M. (2003): Wartość technologiczna ziarna pszenicy ozimej w zależności od stosowanych herbicydów. Prog. in Plant Prot. / Post. Ochr. Roślin.43 (2):683-685.
 • Gil Z., Nazarkiewicz-Jodko M., Urban M. (2004): Wpływ herbicydów na wartość przemiałową ziarna i wypiekową mąki odmian pszenicy ozimej. Prog. in Plant Prot. / Post. Ochr. Roślin.44 (2):628-631.
 • Golian J., Anyszka Z., Kohut M. (2014): The assessment of herbicides application with biostimulants and adjuvants in carrot (Daucus carota L.) Progress in Plant Protection 54 (2): 167-173.
 • Kierzek R., Dubas M., Matysiak K. (2013): Wpływ łącznego stosowania biostymulatora Aminoplant z herbicydami na wielkość i jakość plonu buraka cukrowego. Progress in Plant Protection/ Post. Ochr. Roślin 53 (3): 621–626.
 • Kierzek R., Dubas M., Matysiak K. (2015): Wpływ łącznego stosowania biostymulatora Aminoplant z mieszaniną terbutyloazyny i bromoksynilu (Zeagran 340 SE) na efekt chwastobójczy oraz plonowanie kukurydzy. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 55 (2): 164-169.
 • Kowalczyk K., Zielony T., Gajewski M. (2008): Effect of Aminoplant and Asahi on yield and quality of lettuce grown on rockwool. p. 35–43. In: „Biostimulators in Modern Agriculture. General Aspects” (H. Gawrońska, ed.). Wieś Jutra, Warszawa, 89.
 • Kostadinova S., Kalinova S., Yanev M. (2016): Sunflower productivity in responseto herbicide diflufenican (Pelican 50sc) and foliar fertilizing. Agriculture & Food 4: 122-128.
 • Laskowska H., Pogroszewska E., Durlak W., Kozak D. (2013): The effet of bulb size and appplication metod of Asahi SL Biostimulator on the growth and yield of Alium moly L. Acta Agrobotanica Vol 66 (1): 89-94.
 • Mazur S., Kunicki E., Dukała E. (2012): Wpływ stosowania biostymulatorów na zdrowotność fasoli szparagowej w okresie wegetacji. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 52 (3): 737-739.
 • Maciejewski T., Szukała J., Jarosz A. (2007): Wpływ biostymulatora Asashi SL i Atonik SL na cechy jakościowe bulw ziemniaków. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 52(3): 109-112.
 • Matysiak K., Adamczewski K., Kaczmarek S. (2011): Wpływ biostymulatora Asahi SL na plonowanie i wybrane cechy ilościowe i jakościowe niektórych roślin rolniczych uprawianych w warunkach Wielkopolski. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (4): 1849–1857.
 • Matysiak Kinga, Sylwia Kaczmarek, Roman Kierzek. (2012): Wpływ wyciągu z alg morskich Ecklonia maxima (Kelpak SL) na rośliny rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste/Oilseed Crops 33(1): 81-88.
 • Paradikovic N., Vinkovic T., Vrcek I.V., Zuntar I., Bojic M., Medic Saric M. (2011): Effect of natural biostimulants on yield and nutritional quality: an example of sweet yellow pepper (Capsicum annuum L.) plants. J. Sci. Food Agric. 91: 2146–2152.
 • Sawicka B., Krochmal – Marczak B. (2009): Wpływ stosowania nawozu dolistnego Insol 7 I bioregulatora Asahi SL na zdrowotność bulw kilku odmian ziemniaka.Annales Universitis Mariae Curie – Skłodowska Lublin VOL. LXIV (2)SECTIO E: 29-38.
 • Soltani N., Shropshire C., Sikkema P.H. (2015): Effect of biostimulants added to postemergence herbicides in corn, oats and winter wheat. Agricultural Sciences6: 527–534.
 • Soltani N., Shropshire C., Sikkema P.H. (2015): Responses of dry bean to biostimulants added to postemergence herbicides. Agricultural Sciences 6: 1023-1032.
 • Urban M. (2007): Ocena wpływu herbicydów na plon, jakość ziarna i słodów odmian jęczmienia jarego i ozimego. Rozprawy Naukowe IOR 16: 5-58.
 • Zarzecka K., Gugała M., Sikorska A., Mystkowska I., Baranowska A., Niewęgłowski, M., Dołęga H. (2017): The effect of herbicides and biostimulants on polyphenol content of potato (Solanum tuberosum L.) tubers and leaves. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences (w druku).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d78141b7-abaf-4c27-ab78-ae9b1d98134e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.