PL EN


2013 | 1 | 4 | 559-568
Article title

Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna w regionalnym pomorskim systemie przemysłowym

Content
Title variants
EN
Economic cycle and regional innovative activity in the Pomeranian industrial system
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Systemy przemysłowe w krajach ze znaczną luką technologiczną cechują się na ogół niską konkurencyjnością, przejawiającą się między innymi niskim udziałem produktów wysokiej techniki w międzynarodowym handlu. Celem opracowania było określenie kierunków oddziaływania różnych faz cyklu gospodarczego na zachowania innowacyjne przedsiębiorstw wraz z określeniem siły tego wpływu. Osiągnięte rezultaty badań potwierdziły występowanie cyklicznej aktywności innowacyjnej w regionie pomorskim. Na podstawie analizy wykonanej na grupie 680 przedsiębiorstw przemysłowych przy wykorzystaniu regresji probitowej można stwierdzić, że w okresie ożywienia aktywność innowacyjna występuje znacznie częściej, niż w pozostałych fazach cyklu koniunkturalnego recesji i stagnacji. Koniunktura gospodarcza jest zatem istotnym i zmiennym w czasie czynnikiem wpływającym na decyzje innowacyjne przedsiębiorstw. Na tej podstawie zachodzi potrzeba odniesienia aktualnych warunków rynkowych do programowania oddziaływania na zjawisko procesu innowacyjnego w naszym kraju.
Keywords
Year
Volume
1
Issue
4
Pages
559-568
Physical description
Contributors
  • Dr hab., Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski
References
  • Aghion P., G. Saint-Paul (1998), Uncovering some causal relationships between productivity growth and the structure of economic fluctuations: A tentative survey. "Labour", 12(2).
  • Barrett C. W., C. S. Musso, A. Padhi (2009), Upgrading R&D in a downturn, "The McKinsey Quarterly", No.2
  • Canton E., H. Uhlig (1999), Growth and the cycle: Creative destruction versus entrenchment, "Journal of Economics", Vol. 69, No. 3.
  • Clark J., C. Freeman, L. Soete (1981), Long waves, inventions, and innovations, "Futures", No. 13(4).
  • Francois P., H. Lloyd-Ellis (2003), Animal Spirits through Creative Destruction, "The American Economic Review", Vol. 93, No. 3.
  • JRC (2010): M. Cincera, C. Cozza, A. Tubke, P. Voigt, Doing R&D or not, that is the question (in a crisis.), IPTS working paper on corporate R&D and innovation, No. 12.
  • Shleiffer A. (1986), Implementation Cycles, "The Journal of Political Economy", Vol. 94, No. 6.
  • Soete L. (2009), Challenges for making European research an engine of competitiveness, Presented at VINNOVA workshop: How can a future ERA support and stimulate research, innovation, and sustainable economic growth in Europe? Berlin, March 17th.
  • Stiglitz J. (1993), Endogenous Growth and Cycles, NBER WP N°4286.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d78bb325-8e9b-4609-8426-a00c0c576117
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.