Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 11 | rb.ujw.pl/social

Article title

Społeczne uwarunkowania zjawiska dentofobii – problem dzieci i dorosłych

Authors

Content

Title variants

Social determinants of the phenomenon of dentophobia – the problem of children and adults

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem przeprowadzonych badań była analiza problemu lęku odczuwanego przez pacjentów podczas wizyty u lekarza dentysty, czyli tzw. dentofobii, której potencjalnym powodem może być posiadanie przez człowieka określonego typu osobowości ukształtowanego m.in. na podstawie doświadczeń z dzieciństwa. W tym celu zastosowane zostały dwa kwestionariusze: jeden do badania osobowości, drugi do badania lęku. Wyniki analizy wykazały, iż występują pewne powiązania między określonym typem osobowości a lękiem. Wydaje się zatem istotne, aby problem ewentualnej dentofobii był niwelowany właśnie w okresie dzieciństwa, kiedy to dziecko kształtuje w sobie rozmaite kategorie poznawcze oraz wypracowuje schematy radzenia sobie w rozmaitych sytuacjach. W tym celu programy edukacyjne i profilaktyczne, obejmujące zarówno przedstawicieli edukacji, jak i systemu opieki zdrowotnej, powinny być kierowane szczególnie do dzieci i młodzieży.
EN
The aim of the study was to analyze the problem of anxiety experienced by patients in the situation of a visit to a dentist, i.e. dentophobia, of which the potential cause may be a certain type of personality shaped by, among others, based on childhood experience. For this purpose, there were used two questionnaires : one for analyse personality and one for analyse anxiety. The results of the analysis showed that there are some connections between a particular type of personality and anxiety. It seems therefore important that the problem of possible dentophobia should be eliminated during childhood, when the child shapes various cognitive categories and develops patterns of coping in various situations. For this purpose, educational and preventive programs, involving both representatives of education and the health care system should be addressed specially to children and youth.

Year

Issue

11

Pages

rb.ujw.pl/social

Physical description

Contributors

author
  • Polska Akademia Nauk

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d78e3087-dd0a-4a74-b85b-c582f4c196a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.