Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2003 | Tom 1 Nr VIII | 245-255

Article title

Эстетическая значимость цветообозначений красного тона в языковой картине мира А. Мицкевича

Authors

Content

Title variants

PL
Wartość estetyczna określenia odcienia czerwieni w obrazie językowym świata Adama Mickiewicza

Languages of publication

RU

Abstracts

PL
Podjęty w niniejszym artykule opis poetyki Adama Mickiewicza opiera się na bogatym materiale zarówno w warstwie leksykalnej, jak i gramatycznej. Najbardziej ścisłe związki semantyczne określenia odcie­ nia czerwieni ujawniają się w mikropolu „człowiek” i jego segmentach „twarz”, „wargi” itd. Z nimi koreluje reprezentacja odcienia czerwieni jako koloru przedmiotów i zjawisk flory i fauny. Analiza pod tym kątem wykazała, że myślenie poetyckie Adama Mickiewicza o odcieniu czer­ wieni realizuje się w jego poetyce w ścisłym związku z innymi koloro­ wymi i niekolorowymi fragmentami tego systemu.

Keywords

Year

Volume

Pages

245-255

Physical description

Dates

published
2003-12-01

Contributors

  • Państwowy Uniwersytet w Kaliningradzie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d78e576b-d657-49c7-bb57-b01a5afca880
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.