PL EN


2010 | 20 | 1 | 79-95
Article title

The data anvelopment analysis method in benchmarking of technological incubators

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper presents an original concept for the application of Data Envelopment Analysis (DEA) in benchmarking processes within innovation and entrepreneurship centers based on the example of technological incubators. Applying the DEA method, it is possible to order analyzed objects, on the basis of explicitly defined relative efficiency, by compiling a rating list and rating classes. Establishing standards and indicating “clearances” allows the studied objects – innovation and entrepreneurship centers – to select a way of developing effectively, as well as preserving their individuality and a unique way of acting with the account of local needs.
Year
Volume
20
Issue
1
Pages
79-95
Physical description
Contributors
 • Faculty of Management and Computer Modelling, Kielce University of Technology, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, Poland, bozena.kaczmarska@tu.kielce.pl
References
 • KARLÖF B., ÖSTBLOM S., Benchmarking. Równaj do najlepszych, Zarządzanie i Finanse – Józef Śniadecki, Warszawa, 1995.
 • PIESKE R., Benchmarking: das Lernen von anderen und seine Begrenzugen, IO Management Zeitschrift, 1994, No. 4.
 • ANDERSON B., Benchmarking, [in:] A. Rolstadas (ed.), Performance Management, Chapman & Hall, London, 1995.
 • COOPER W.W., SEIFORD L.M., Handbook on Data Envelopment Analysis (International Series in Operations research & Management Science), Lavoisier (Chapter 1, Data Envelopment Analysis, History, Models and Interpretations), 2004.
 • GIERULSKI W., Modelowanie z wykorzystaniem metody DEA, [in:] P. Łebkowski (ed.), Innowacyjnoefektywnościowe problemy teorii i praktyki zarządzania, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo- Dydaktyczne, Kraków, 2009, p. 49.
 • GIERULSKI W., OKNIŃSKI A., RADZISZEWSKI B., Metoda wyważania wartości w analizie i ocenie efektywności, Zeszyty Naukowe, Nauki Ekonomiczne, No. 32, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2008, 153.
 • KACZMARSKA B., Badanie efektywności akademickich inkubatorów przedsiębiorczości z wykorzystaniem metody DEA, [in:] P. Łebkowski (ed.), Innowacyjno-efektywnościowe problemy teorii i praktyki zarządzania, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2009, 167.
 • KACZMARSKA B., Modelowanie działalności akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w procesie badania ich efektywności, [in:] Niedzielski P., Poznańska K., Matusiak K.B. (eds.), Kapitał Ludzki – Innowacje – Przedsiębiorczość, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe, No. 525, Ekonomiczne Problemy Usług, No. 28, Szczecin, 2009, 141.
 • KACZMARSKA B., Klasyfikacja i ocena efektywności ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, Problemy Zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2009, Vol. 7, No. 2(24), 71.
 • MATUSIAK K.B. (ed.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport – 2007, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Łódź–Kielce–Poznań, 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d78ffcee-ebab-40ab-8769-ad5b5d996e05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.