Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | Vol 2, No 1 (2017) - Współczesne instrumenty zarządzania pro-jektami i procesamiWspółczesne instrumenty zarządzania pro-jektami i procesami | 60-69

Article title

Narzędzia wspomagające proces negocjacji elek-tronicznych

Authors

Content

Title variants

EN
Tools supporting process of e-negotiations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Technicyzacja opanowała większość aspektów życia człowieka, w tym handel, czyli jedną z najstar-szych dziedzin towarzyszących człowiekowi na przestrzeni wieków. Wraz z postępem, biznes przeniósł się do sieci, czego następstwem była automatyzacja wszystkich jego aspektów oraz procesów w nim występujących. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych narzędzi wspomagających proces ne-gocjacji elektronicznych i ich charakterystykę oraz najważniejszych funkcji na podstawie literatury przedmiotu.
EN
Spread of technology has already mastered most aspects of human life including trade, one of the oldest areas of human work. Following the progress, business has moved to the Internet. That resulted with automation of all its aspects and processes. The aim of this article is to show, basing on the litera-ture of the subject, some of the chosen tools supporting process of electronic negotiations and its characteristics, including the most important functions

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (1994). Dochodząc do TAK: Negocjowanie bez poddawania się. War-szawa: PWE.
 • Hämäläinen, R.P. (2003), Decisionarium. Aiding Decisions, Negotiating and Collecting Opinions on the Web. Pozyskano: http://decisionarium .aalto.fi. Data dostępu: 01.06.2017.
 • Kersten, G., (1998). Negotiation Support Systems and Negotiating Agents. Wygłoszony na Sympo-zjum SMAGET, Laxenburg.
 • Kersten, G. (2003). E-negotiations: Towards Engineering of Technology-based Social Processes. In-terNeg Research Papers INR 07/03, 1-15.
 • Kersten, G. Lai, H. (2007). Negotiation Support and E-negotiation Systems: An Overview. Group De-cision and Negotiation, 16(6), 553-586.
 • Kozina, A. (2014). Wybór strategii prowadzenia negocjacji (Zasady metodyczne i studium przypad-ku). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. 73(1919), 291-303.
 • Lim, L.-H., Benbasat, I. (1992). A theoretical perspective of negotiation support systems. Journal of Management Information Systems, 9(3), 22-44.
 • Lomusico, A.R., Wooldridge, M, Jennings, N.R. (2003). A Classification scheme for negotiation in electronic commerce. Group Decisions and Negotiation, 12(1), 34-56.
 • Murphy, R.P. (2011). Subjective value and market prices. Misses Institute. Austrian Economics, Free-dom and Peace. Pozyskano: https://mises.org/library/subjective-value-and-market-prices. Data dostępu: 01.06.2017.
 • Rangaswamy, A., Shell, G.R. (1997) . Using computers to realize joint gains in negotiations: toward an “Electronic Bargaining Table”. Management Science, 43(8), 1147-1163.
 • Wachowicz, T. (2006). E-Negocjacje. Modelowanie, analiza i wspomaganie. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2481-3490

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7973741-db9d-4b93-bccb-88863a72a582
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.