Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2(3) | 11-23

Article title

Profesor Alicja Karłowska-Kamzowa

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

Pages

11-23

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Bibliografia publikacji profesor dr hab. Alicji Karłowskiej-Kamzowej (1957–1994), [w:] Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, red. A. Gąsiorowski, Poznań 1995, s. 9-22.
 • Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, red. R. Marciniak, Poznań 2002.
 • Bretagne – Pologne. La tradition mediewale aux temps modernes, ), red. A. Karłowska-Kamzowa, Poznań 1995
 • Cystersi w średniowiecznej Polsce – kultura i sztuka. Katalog wystawy, red. A. Karłowska-Kamzowa, Warszawa–Poznań 1991.
 • Domasłowski J., Alicja Karłowska-Kamzowa (1935–1999), Gazeta Wyborcza Poznań z dnia 4.12.2007, s. 10.
 • Domasłowski J., Profesor dr. hab. Alicja Karłowska- Kamzowa, Gazeta Wielkopolska (dod. Gazety Wyborczej), 27–28.11.1999, s. 7-10.
 • Domasłowski J., Profesor dr. hab. Alicja Karłowska-Kamzowa, Artium Quaestiones 11 (2000), s. 7-10.
 • Dziekani Wydziału Historycznego UAM, [w:] 30. rocznica utworzenia Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, teksty D. Minta-Tworzowska [i in.], Poznań 2006 s. 69.
 • Europe in Wielkopolska. An 8-day trip through towns, castles, woods and lakes of the oldest Polish region, dir. by A. Karłowska-Kamzowa, Poznań 1999.
 • Gąsiorowski A., Bibliografia obejmuje lata 1957–2000, Artium Quaestiones 11 (2000), s. 11-38.
 • Gąsiorowski A., Przedmowa, [w:] Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, red. A. Gąsiorowski, Poznań 1995, s. 7-8.
 • Gotyckie malarstwo ścienne w Europie środkowo-wschodniej. Materiały konferencji naukowej Instytutu Historii Sztuki (Poznań, 20–23.X.1975), red. A. Karłowska-Kamzowa, Poznań 1977.
 • Hochschulnachrichten, Tl. 2. Poznań/ Posen, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Institut für Kunstgeschichte der Adam-Mickiewicz-Universität), bearb. von Katarzyna Barałkiewicz, Kunstchronik 54 (2001), H. 8/ 9, s. 472.
 • Hochschulnachrichten, Tl. 2. Poznań/Posen, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Institut für Kunstgeschichte der Adam-Mickiewicz-Universität), bearb. von K. Barałkiewicz, Kunstchronik 53 (2000), H. 9/10, s. 515.
 • Jasiński T., Głębokiej wiary i kryształowej duszy, Życie Uniwersyteckie 2000, nr 1–2, s. 20-21.
 • Juszkiewicz P., Sprawozdanie z obchodów siedemdziesiątej rocznicy powstania Katedry Historii Sztuki na Uniwersytecie Poznańskim, Biuletyn Historii Sztuki 52 (1990), nr 3–4, s. 462-464.
 • Kamza P., Gra w szachy (katalog wystawy fotografii, zorganizowanej przez PTPN podczas XXV Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej), Poznań, 2004.
 • Kamza P., Strzelecka 28, [w:] Inteligencja poznańska. Historia i wspomnienia, „Kronika Miasta Poznania” 1998, nr 2, s. 212-230.
 • Karłowska A., Malowidła ścienne z XIV wieku w Małujowicach koło Brzegu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 31, „Historia Sztuki”, z. 3, Poznań 1961, s. 47-74.
 • Karłowska A., Poliptyk fromborski i plastyka toruńska przełomu wieku XV/XVI, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 22, „Historia Sztuki”, z. 1, Poznań 1959, s. 117-154.
 • Karłowska-Kamza Alicja, [w:] Kto jest kim w Poznaniu, red. M. Piotrowski, Poznań 1997, s. 256.
 • Karłowska-Kamzowa A., Malarstwo ścienne na Śląsku, [w:] Malarstwo gotyckie w Polsce, cz. 1, Synteza, red. A.S. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004, s. 69-91.
 • Karłowska-Kamzowa A., Malarstwo ścienne w Małopolsce, [w:] Malarstwo gotyckie w Polsce, cz. 1, Synteza, red. A.S. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004, s. 93-110.
 • Karłowska-Kamzowa A., Dekoracja malarska gnieźnieńskiej Biblii Jarosława Bogorii Skotnickiego, [w:] Ars una. Prace z historii sztuki, red. E. Iwanoyko, Poznań 1976, s. 49-55.
 • Karłowska-Kamzowa A., Der Einfluss Böhmens auf die Entwicklung der Malerei in Schlesien, in Ordenspommern und Gross- und Kleinpolen in der Zeit von 1350–1420, [w:] Die Parler und der Schöne Stil 1350–1450. Europäische Kunst unter den Luxemburgern, hrsg. von A. Legner, Bd. 4, Das internationale Kolloquium vom 5. bis zum 12. März 1979 anlässlich der Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Kunsthalle Köln, Köln 1980, s. 160-164.
 • Karłowska-Kamzowa A., Gotyckie i wczesnorenesansowe brązowe płyty nagrobne z Poznania i Szamotuł, Poznań 1990.
 • Karłowska-Kamzowa A., Gotyckie malarstwo ścienne na Śląsku, Roczniki Sztuki Śląskiej 3 (1965), s. 27-92.
 • Karłowska-Kamzowa A., Kontakty artystyczne z Czechami w malarstwie gotyckim Śląska, Pomorza Wschodniego, Wielkopolski i Kujaw, Folia Historiae Artium 16 (1980), s. 39-65.
 • Karłowska-Kamzowa A., Malarstwo gotyckie Europy Środkowowschodniej. Zagadnienie odrębności regionu, Poznań 1982
 • Karłowska-Kamzowa A., Malarstwo książkowe na Mazowszu i Kujawach, [w:] Malarstwo gotyckie w Polsce, cz. 1, Synteza, red. A.S. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004, s. 459-465.
 • Karłowska-Kamzowa A., Malarstwo książkowe na Pomorzu Wschodnim, [w:] Malarstwo gotyckie w Polsce, cz. 1, Synteza, red. A.S. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004, s. 467-479.
 • Karłowska-Kamzowa A., Malarstwo książkowe w Wielkopolsce, [w:] Malarstwo gotyckie w Polsce, cz. 1, Synteza, red. A.S. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004, s. 451-458.
 • Karłowska-Kamzowa A., Malarstwo ścienne w Wielkopolsce, na Kujawach i Mazowszu, [w:] Malarstwo gotyckie w Polsce, cz. 1, Synteza, red. A.S. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004, s. 111-116.
 • Karłowska-Kamzowa A., Stan badań nad polsko-czeskimi stosunkami artystycznymi w średniowieczu, [w:] Stan badań nad związkami artystycznymi polsko-czesko-słowacko-węgierskimi, Kraków 1981 (Seminaria Niedzickie, Związki artystyczne polsko-czesko-slowacko-węgierskie, t. 1), s. 63-71.
 • Konferencja naukowa zorganizowana przez Komisję Historii Sztuki PTPN pt.: Zagadnienie powiązań artystycznych polskiej sztuki gotyckiej, Poznań – 15.XI.1977 r. ), red. A. Karłowska-Kamzowa, (Sprawozdania/Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk o Sztuce, nr 95, Poznań 1977).
 • Konopka M., Profesor Alicja Karłowska-Kamzowa (1935–1999) – spolegliwy opiekun zabytków, Ochrona Zabytków 2004, nr 4, s. 441-442.
 • Kowalski J., Profesor Alicja Karłowska-Kamzowa. Portret w pięciu odsłonach, [w:] Wielkopolska – Polska – Europa. Studia dedykowane pamięci Alicji Karłowskiej-Kamzowej, red. J. Wiesiołowski, współpr. J. Kowalski, Poznań 2006, s. 7-18.
 • Les relations artistiques entre la Pologne, la France, la Flandre et la Basse Rhenanie du XIIIe au XVe siecle, ), red. A. Karłowska-Kamzowa, Poznań 1981.
 • Machniak J., Maria Karłowska bł., [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 11, Lublin 2006, szp. 1314.
 • Malarstwo gotyckie w Polsce, cz. 1, Synteza, red. A.S. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004.
 • Mapa obiektów i zespołów zabytkowych Państwa Polskiego, Rydzyna 1984.
 • Nickel H.L., Alicja Karłowska-Kamzowa (1935–1999), [w:] Zur Architektur und Plastik des
 • Mittelalters in Sachsen-Anhalt, Hallesche Beiträge zur Kunstgeschichte, H. 2, 2000, s. 116-117.
 • Plewkiewicz M., Dobrzyńska-Rybicka Ludwika, [w:] Wielkopolski Słownik Biograficzny, kom. red. A. Gąsiorowski [i in.], wyd. 2, Poznań 1983, s. 152.
 • Quinkenstein M., Karłowska-Kamza Alicja, [w:] Słownik biograficzny historii Polski, red. J. Chodera, F. Kiryk, t. 1, A–K, Wrocław–Warszawa–Kraków 2005, s. 659.
 • Skibiński Sz., Instytut Historii Sztuki UAM, [w:] 30. rocznica utworzenia Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, teksty D. Minta-Tworzowska [i in.], Poznań 2006, s. 38-41.
 • Spis prac doktorskich i magisterskich. Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii Sztuki, oprac. Katarzyna Barałkiewicz (za lata 1980–1998), Biuletyn Historii Sztuki 61 (1999), nr 1–2, s. 115-126.
 • Studia i materiały Seminarium Średniowiecznego, z. 1, Poznań 1984. z. 2, Poznań 1997.
 • Tabor D., Malarstwo książkowe na Śląsku w XIV wieku, Kraków 2008.
 • Uśmiechnięta Polka. Alicja Karłowska-Kamzowa (1935–1999), Gazeta Wielkopolska (dod. Gazety Wyborczej), 27–28.11.1999, s. 6.
 • Wiesiołowski J., Koniec pewnego etapu w dziejach inteligencji poznańskiej, Życie Uniwersyteckie 2000, nr 1–2, s. 21-22.
 • Wilemska E., Karłowski Kazimierz, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000, szp. 800.
 • Wykaz prac doktorskich i magisterskich z zakresu historii sztuki za lata 1961–73. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Historii Sztuki, Biuletyn Historii Sztuki 37 (1975), nr 3, s. 298-301.
 • Wykaz prac doktorskich i magisterskich z zakresu historii sztuki za lata 1974–83. Poznań, Instytut Historii Sztuki UAM, zest. D. Matyaszczyk, Biuletyn Historii Sztuki 46 (1984), nr 1, s. 144-147.
 • http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzie-Nauki?rtype=opis&objectId=8502&lang=pl (dostęp 18.09.2010)
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Alicja_Kar%C5%82owska-Kamzowa (dostęp 18.09.2010)
 • http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36048,4730702.html (dostęp 18.09.2010).
 • http://www.arthist.amu.edu.pl/page/show/id/35 (dostęp 18.09.2010)
 • http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_kamza_pawel (dostęp 18.09.2010).
 • http://www.ptpn.poznan.pl/GALERIA_Prezesi.html (dostęp 18.09.2010).
 • http://www.wtk.poznan.pl/sd/hasla.aspx?ctIdHasla=434 (dostęp 18.09.2010).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d799b6b7-7fca-4150-ab6e-9aff804c445f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.