PL EN


2017 | 14/1 | 99-123
Article title

How can young learners’ speaking proficiency be developed? An analysis of speaking activities in selected English language textbooks for early school education in Poland

Content
Title variants
PL
W jaki sposób może być rozwijana sprawność mówienia w języku obcym u dzieci? Analiza ćwiczeń w wybranych podręcznikach do nauki języka angielskiego dla edukacji wczesnoszkolnej w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the following paper is to analyse speaking activities included in selected English language textbooks for early school education in Poland in order to provide a view of the manner in which this particular language skill is developed at this level of education. Significantly, in the research, the author makes an attempt to apply the provisions of complex systems theory that leads her not only to deter-mine the specific contexts in which she places the language material present in the scrutinized textbooks, but also to create a checklist for evaluating them. In the conducted analysis, both the quantity and the quality of the encountered activities are taken into consideration. Consequently, it is possible to describe the way in which young learners’ speaking proficiency is increased in the analysed textbooks, check whether speaking activities are integrated with the selected contexts and indicate potential problems that can be noticed in this respect.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy zadań zorien-towanych na doskonalenie sprawności mówienia w języku obcym zawartych w wybranych podręcznikach do nauki języka angielskiego dla uczniów klas I-III SP używanych w polskich placówkach, aby zbadać sposób, w jaki umiejętność ta jest rozwijana na tym konkretnym etapie edukacyjnym. Warto zaznaczyć, że autorka podejmuje próbę zastosowania założeń teorii systemów złożonych, aby osiągnąć zamierzony cel. Początkowo autorka opisuje podstawowe założenia tej teorii i wykorzystuje je, aby zidentyfikować konteksty, w jakich wybrany typ zadań może zostać osadzony, a następnie przedstawia ułożoną na tej podstawie listę kontrolną, według której są analizowane wybrane pod-ręczniki, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. W końcowej części tekstu autorka przedstawia wyniki przeprowadzonego badania, które umożliwiło przybliżenie sposobu, w jaki sprawność mówienia w j. angielskim jest rozwijana u uczniów klas I-III SP z wykorzystaniem ćwiczeń zawartych w wybranych podręcznikach, sprawdzenie, na ile zadania te są zintegrowane z kontekstami, w których autorka zdecydowała się je osadzić oraz wskazanie potencjalnych problemów w tym zakresie wymagających szczególnej uwagi.
Year
Issue
Pages
99-123
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
References
 • Bogucka, Mariola (2014). Program nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową z 23 grudnia 2008, 27 sierpnia 2012 i 30 maja 2014. Typy szkoły: szkoły podstawowe, edukacja wczesnosz-kolna. Warszawa: Pearson Longman.
 • Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference For Languages: Learning, Teaching, Assessment. Available at <http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf>. Accessed 20.12.2015.
 • Demir Yusuf, Abdullah Ertaş (2014). “A suggested eclectic checklist for ELT coursebook evaluation”. The Reading Matrix 14/2: 243-252.
 • Duszyńska, Janina (2014). “The analysis of gender discrimination in English as a foreign language textbooks: A research report”. Educational Studies Review 19: 61–80. Also available at <https://repo zytori-um.umk.pl/bitstream/handle/item/2683/PBE.2014.022,Dusz yn-ska.pdf?sequence=1>. Accessed 17.03.2016.
 • European Commission (2012). Key Data on Teaching Languages at School in Europe in 2012. Available at <http://eacea.ec.europa. eu/education/Eurydice/documents/key_data_series/143PL_HI.pdf>. Accessed 29.04.2016.
 • Evans, Virginia, Jenny Dooley (2009). Fairyland 2. Kraków: EGIS.
 • Intihar Klancar, Natasa (2006). “Developing Speaking Skills in the Young Learners Classroom”. The Internet TESL Journal 12/11. Available at <http://iteslj.org/Techniques/KlancarSpeakingSkills. html>. Accessed 23.04.2016.
 • Kębłowska, Magdalena (2014). Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej zgodny z nową pod-stawą programową obowiązującą od 2014 roku. Warszawa: Express Publishing & Egis.
 • Komorowska, Hanna (2002). Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 • Kształcenie i szkolenie. Available at <http://ec.europa.eu/educa tion/policy/strategic-framework/index_pl.htm>. Accessed 15.05. 2016.
 • Larsen-Freeman, Diane, Lynne Cameron (2008). Complex Systems and Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press.
 • Littlewood, Andrea, Peter Jeffery (2009). Twister 2. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 • Liu, Qing-xue, Jin-fang Shi (2007). “An analysis of language teaching approaches and methods – effectiveness and weakness”. US-China Education Review 4/1: 69-71.
 • Lopes, Juarez Jr. (2015). “Task based learning: A complex perspective”. Revista Desempenho 1, no. 23. Available at <http://periodicos.unb.br/index.php/rd/article/download/16343/11627>. Accessed 29.07.2016.
 • Maidment, Stella, Lorena Roberts (2009). New Happy House 1. Warszawa: Oxford University Press Polska.
 • MEN (2014). Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Available at <https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/05/zalacznik_nr_1_pp_wychowania_przedszkolnego_do_podpisu.pdf>. Accessed 21.12.2015.
 • Mukundan, Jayakaran, Reza Hajimohammadi, Vahid Nimehchisalem (2011). “Developing an English language textbook evaluation checklist”. Contemporary Issues in Education Research 4/6: 21-28.
 • Nixon, Caroline, Michael Tomlinson (2009). Primary Kid’s Box 3. Cam-bridge: Cambridge University Press.
 • Pamuła, Małgorzata (2002). Wczesne nauczanie języków obcych: Integracja języka obcego z przedmiotami artystycznymi w młodszych klasach szkoły podstawowej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Paradis, Johanne (2007). “Second language acquisition in childhood”. In: Erika Hoff, Marylin Shatz (eds.). Blackwell Handbook of Language Development. Oxford, UK: Blackwell, 387-406.
 • Savignon, Sandra (ed.) (2002). Interpreting Communicative Language Teaching: Contexts and Concerns in Teacher Education. New Haven: Yale University Press.
 • Savignon, Sandra (2007). “Beyond communicative language teaching: What’s ahead?”. Journal of Pragmatics 39: 207-220.
 • Studzińska Ilona, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska (2015). Program nauczania języka angielskiego zgodny z Podstawą Programową – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. – dla I etapu edukacyjnego, Szkoła Podstawowa, klasy 1-3. Warszawa: Macmillan.
 • Szpotowicz, Magdalena. Nowa podstawa programowa dla języka obcego nowożytnego dla klas I-III. Available at <http://www. bc.ore.edu.pl/Content/135/Nowa+podstawa+programowa+dla+j%C4%99zyka+obcego+nowo%C5%BCytnego+w+klasach+I++III++dr+Magdalena+Szpotowicz.pdf>. Accessed 20.12.2015.
 • Szpotowicz, Magdalena, Małgorzata Szulc-Kurpaska (2011). New Sparks 1. Warszawa: Oxford University Press Polska.
 • Widlok, Beate (ed.) (2011). Nuremberg Recommendations. Munich: Goethe-Institute.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-1220
ISSN
2451-1498
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d79f4ddc-c713-4eb0-9312-ef655d220655
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.