PL EN


2014 | 2(7) | 236-242
Article title

Darius von Güttner-Sporzyński, "Poland, Holy War and the Piast Monarchy", Turnhout 2014 : [recenzja]

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
236-242
Physical description
Contributors
References
 • Biniaś-Szkopek M., Bolesław IV Kędzierzawy – książę Mazowsza i princeps, Poznań 2009.
 • Biniaś-Szkopek M., Bolesław IV Kędzierzawy, Poznań 2014.
 • Biniaś-Szkopek M., Stosunki polsko-pruskie za czasów Bolesława Kędzierzawego, czyli jak książę dbał o bezpieczeństwo granicy północno-wschodniej swojej tzw. dzielnicy dziedzicznej, [w:] Bezpieczeństwo – świat – Europa – Polska. Od przeszłości ku przyszłości, red. K. Dopierała, Z. Dziemianko, Poznań 2009, s. 14–24.
 • Dobosz J., Kazimierz II Sprawiedliwy, Poznań 2011.
 • Gładysz M., O zapomnianych polskich krzyżowcach: kilka uwag na marginesie wypraw jerozolimskich księcia Henryka Sandomierskiego i Jaksy z Miechowa, [w:] Książęta, urzędnicy, złoczyńcy, red. B. Śliwiński, Gdańsk 1999, s. 45–64.
 • Gładysz M., The Forgotten Crusaders: Poland and the Crusader Movement in the Twelth and Thirteenth Centuries, Boston 2012.
 • Gładysz M., W sprawie udziału polskiego księcia w drugiej krucjacie jerozolimskiej (1147–1149), [w:] Krzyżowcy, kronikarze, dyplomaci, red. B. Śliwiński, Gdańsk 1997.
 • Gładysz M., Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII–XIII wieku, Warszawa 2002.
 • Grabski A.F., Polska wobec idei wypraw krzyżowych na przełomie XI i XII wieku. „Duch krzyżowy” Anonima Galla, Zapiski Historyczne 26 (1961), z. 4, s. 37–63.
 • Grodecki R., Polska wobec idei wypraw krzyżowych, Przegląd Współczesny 2 (1923), nr 18.
 • Smolka S., Mieszko Stary i jego wiek, Warszawa 1959.
 • Starnawska M., Krucjata a Ziemia Święta w duchowości zakonów krzyżowych w Polsce średniowiecznej, Saeculum Christianum 3 (1996), s. 167–179.
 • Starnawska M., Między Jerozolimą a Łukowem: zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 1999.
 • Teterycz-Puzio A., Henryk Sandomierski (1126/1133–18 X 1166), Kraków 2009.
 • Von Güttner-Sporzyński D., Constructing memory: holy war in the Chronicle of the Poles by Bishop Vincentius of Cracow, Journal of Medieval History 40 (2014), nr 3, s. 276–291.
 • Von Güttner-Sporzyński D., Wyprawy krzyżowe. Na przekór defi nicjom (The Crusades, Beyond a Definition), [w:] Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27–29 września 2005 roku, red. J. Dobosz, J. Kujawiński, M. Matla-Kozłowska, Poznań 2007, s. 81–88.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d79ffb74-0c4c-4b0c-b39b-06d921eada60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.