PL EN


2013 | 3 | 191-204
Article title

Strefy czasowe a chwila otwarcia spadku

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Time zones and the moment of opening an inheritance
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
3
Pages
191-204
Physical description
Contributors
References
 • Albiniak M., Czajkowska A., Prawo o aktach stanu cywilnego z objaśnieniami, Toruń 1996.
 • Czajkowska A., Postępowanie urzędów stanu cywilnego w przypadkach, gdy fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu nastąpił za granicą, w: Obrót prawny z zagranicą w sprawach stanu cywilnego. Konkordat: materiały z seminarium w Lublinie w dniach 26-28 marca 1996 r., Lublin 1997.
 • Gajda J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Akty stanu cywilnego. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2002.
 • Haberko J., Koniec życia człowieka a kres podmiotowości prawnej. Kilka uwag na temat, czy prawnik i lekarz zrozumieją się „stwierdzając zgon”, „Prawo i Medycyna” 2007, nr 27.
 • Kremis J., w: Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, P. Machnikowskiego, Warszawa 2013.
 • Pazdan M., Domniemania dotyczące kommorientów w prawie cywilnym, w: Rozważania o państwie i prawie, pod red. A. Lityńskiego, Z. Tobora, L. Tyszkiewicza, Katowice 1993.
 • Pazdan M., w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2004.
 • Piątowski J.S., Witczak H., Kawałko A., w: System Prawa Prywatnego. Prawo spadkowe, t. 10, pod red. B. Kordasiewicza, Warszawa 2009.
 • Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 11, Warszawa 2011.
 • Siuda W., Elementy prawa dla ekonomistów, Poznań 2013.
 • Skowrońska-Bocian E., Prawo spadkowe, Warszawa 1997.
 • Strzebinczyk J., w: Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, P. Machnikowskiego, Warszawa 2013.
 • Witczak H., Kawałko A., Prawo spadkowe, Warszawa 2008.
 • Wypych P., Charakter prawny transkrypcji aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2003, z. 1.
Notes
PL
II. Komentarze, opinie, polemiki
EN
II. Commentaries, opinions, polemics
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-232-2666-6
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7a1fe5f-d3b0-443f-b47f-941d81986eee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.