PL EN


2019 | 67 | 1 | 5-18
Article title

O pewnym matematycznym modelu Boga i jego zastosowaniu

Content
Title variants
EN
About a certain mathematical model of God and its application
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedstawiony jest nowy model Boga, a raczej relacji Bóg-człowiek, używający modelu płaszczyzny rzutowej. Ilustruje on dobrze koncepcje Martina Bubera, którego sformułowania zainspirowały ten model. Następnie pokazane jest użycie tego modelu do wizualizacji w trakcie żydowskiej modlitwy zawierającej werset „Słuchaj Izraelu…”. Po wskazaniu zalet opisanej konstrukcji następuje krytyczna dyskusja adekwatności tego modelu i w ogóle modeli matematycznych w teologii.
EN
In the paper a new model of God, or rather of the relation man-God, is presented. It uses the model of the projective plane. The resulting picture illustrates Martin Buber’s conception, and in fact his statements inspired the construction presented here. Further, it is shown how to apply this model to visualization in the course of the Jewish prayer involving the verse “Hear, oh Israel…”. Having indicated the merits of the model, the author critically analyses its adequacy, and, more generally, the suitability of mathematical models in theology.
Year
Volume
67
Issue
1
Pages
5-18
Physical description
Dates
published
2019-03-30
Contributors
References
 • BIEMANN, Asher D. (ed.). 2002. The Martin Buber Reader. New York: Palgrave Macmillan.
 • BREGER, Herbert. 2005. “God and Mathematics in Leibniz’s Thought”. W: Teun KOETSIER i Luc BERGMANS (eds.). 2005. Mathematics and the Divine: A Historical Study, 485–498. Amsterdam (et al.): Elsevier.
 • BUBER, Martin. 1992. Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Przełożył Jan Doktór. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX. Oryg. niem.: Ich und Du. Leipzig: Insel-Verlag, 1923.
 • DILLER, Jeanine, i Asa KASHER (eds.). 2013. Models of God and Alternative Ultimate Realities. Dodrecht: Springer.
 • GREENBERG, Marvin Jay. 2008. Euclidean and Non-Euclidean Geometries. Development and History. Fourth edition. New York: W.H. Freeman and Co.
 • HELLER, Michał, i Stanisław KRAJEWSKI. 2014. Czy fizyka i matematyka to nauki humanistyczne? Kraków: Copernicus Center Press.
 • HERBERG, Will (ed.). 1956. The Writings of Martin Buber. Cleveland and New York: Meridian Books.
 • HERSH, Reuben. 1991. „Mathematics has a front and a back”. Synthèse 88 (1991): 127–133.
 • KAPLAN, Aryeh. 2015. Medytacja żydowska. Praktyczny przewodnik. Przełożył Zbigniew Zawadzki. Kielce: Wydawnictwo Charaktery. Oryg. ang.: Jewish meditation: a practical guide. New York: Schocken Books, 1985.
 • KOETSIER, Teun, i Luc BERGMANS (eds.). 2005. Mathematics and the Divine: A Historical Study, Amsterdam (et al.): Elsevier.
 • KRAJEWSKI, Stanisław. 2011. Czy matematyka jest nauką humanistyczną?, Kraków: Copernicus Center Press. Całość też zawarta w Michał HELLER i Stanisław KRAJEWSKI. 2014. Czy fizyka i matematyka to nauki humanistyczne? Kraków: Copernicus Center Press.
 • KRAJEWSKI, Stanisław. 2015. „Czy Martin Buber był filozofem żydowskim?”. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria 24 (2015), nr 4 (96): 81–99.
 • KRAJEWSKI, Stanisław. 2016. “Theological Metaphors in Mathematics”. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 44 (57): 13–30 (tom zatytułowany Theology in Mathematics?. Red. Stanisław Krajewski i Kazimierz Trzęsicki).
 • KRAJEWSKI, Stanisław 2016a. „Matematyka w teologii, teologia w matematyce”. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 60 (2016): 99–117.
 • KRAJEWSKI, Stanisław. 2018. „An Explanation of the Plural Form of God’s Name”. Eidos 2(4) (2018): 115–121.
 • KRAJEWSKI, Stanisław. 2019. „Mathematical models in theology. A Buber-inspired model of God and its application to Shema Israel”, ma się ukazać w Journal of Applied Logics.
 • KRAJEWSKI, Stanisław, i Kazimierz TRZĘSICKI (red.) 2016. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 44 (57) (tom zatytułowany Theology in Mathematics?).
 • LAKOFF, George, i Mark JOHNSON. 1988. Metafory w naszym życiu. Przełożył Tomasz Krzeszowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1988. Oryg. ang.: Metaphors We Live By. Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1980.
 • LEVINAS, Emmanuel. 1989. „Judaisme et kénose”, W: À l’heure des nations. Paris: Editions de Minuit.
 • MURAWSKI, Roman. 2016. „Between Theology and Mathematics. Nicholas of Cusa’s Philosophy of Mathematics”. Studies in Logic, Gram¬mar and Rhetoric 44 (57): 97–110 (tom zatytułowany Theology in Mathematics?. Red. Stanisław Krajewski i Kazimierz Trzęsicki).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7a418ce-9196-4b85-aac3-0cba2288f567
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.