PL EN


2015 | 3 | 335-346
Article title

Materiały i notatki do badań nad życiem i twórczością Teodora von Łaskiego (edycja utworów z komentarzem)

Title variants
EN
Notes for the research of life and writings of Teodor von Łaski (works with commentary)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Teodor von Łaski was a village teacher and a Masurian poet in the nineteenth century. He lived and worked in Rakowo (currently Rakowo Piskie) and Bełcząc. The article contains publications and commentary of his two poems: Wartość czytania (pol. The Value of Reading) and Do skowronka (To the Lark), as well as a letter addressed to Marcin Gerss. Łaski would work with him as the editor of "Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki" and "Gazeta Lecka". The works of the Masurian teacher show his literary ability and his strong ties to the Masurian culture. Łaski joined the effort of bringing the education to a broader populace, along with reading habits and exposing the work ethics. He believed in moderate conjunction of mental and physical effort.
Year
Issue
3
Pages
335-346
Physical description
Dates
published
2015.11.01
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
References
 • Chojnowski Zbigniew, Mazurskie mickiewicziana Gustawa Gizewiusza i inne, „Ruch Literacki” 2012, z. 4–5, s. 547–563.
 • Tegoż, Pochwała „stanu gospodarskiego” w wierszach Mazurów, „Studia Angerburgica” t. 14 (2007), s. 46–58.
 • Tegoż, Wyobraźnia historyczna Mazurów pruskich. Studia i źródła, Olsztyn 2014.
 • Gerss Marcin, Do Pana wójta Kukiełki w Borzymach. Odpowiedź na list jego do redakcyi, „Gazeta Lecka” 1876, numery od 17 do 20.
 • Tegoż, Logogryf, „Gazeta Lecka”1876, nr 17.
 • Tegoż, Zagodywka, „Gazeta Lecka” 1876, nr 30.
 • Gizewiusz Gustaw, Skowronek, „Przyjaciel Ludu Łecki” 1842, nr 4, s. 26–27.
 • Tegoż, Umiejętność drukowania książek, „Przyjaciel Ludu Łecki” 1842, nr 3–5, s. 19–21, 27–29, 35–37.
 • [Gorecki A.], Poezje Litwina, Paryż 1834.
 • Kajka Michał, Mały kancjonał mazurski i opowieści ucieszne, oprac. Z. Chojnowski, Olsztyn 2008.
 • Kętrzyński Wojciech, Nazwy miejscowe polskie Prus Zachodnich, Wschodnich i Pomorza wraz z przezwiskami niemieckiemi, Lwów 1879.
 • Kukiełka P., Korespondencja, „Gazeta Lecka” 1876, nr 17.
 • Łaski Theodor von, Do skowronka, „Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki” 1868, s. 102.
 • Tegoż, Korespondencja, „Gazeta Lecka” 1876, nr 23.
 • Tegoż, Wartość czytania, „Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki” 1867, s. 91–92.
 • Małłek Karol, Kant Arno, Mazurski śpiewnik regionalny, Olsztyn 1947.
 • Mały słownik zaginionej polszczyzny, red. F. Wysocka, Kraków 2003.
 • Nowo wydany Kancjonał pruski, Królewiec 1741.
 • Nowo wydany Kancjonał pruski, Królewiec 1915.
 • Oracki Tadeusz, „Rozmówiłbym kamień ...” Z dziejów literatury ludowej oraz piśmiennictwa regionalnego Warmii i Mazur w XIX i XX wieku, Warszawa 1976.
 • Staniszewski Andrzej, „Nasz kochany Jan Kochanowski”. Tradycja czarnoleska w zaborze pruskim 1795–1939, Warszawa 1988.
 • Sukertowa-Biedrawina Emilia, Michał Pogorzelski. Pieśniarz mazurski, Warszawa 1956.
 • Szymonowic Szymon, Gawiński Jan, Poezje, Lipsk 1837.
 • Warmia i Mazury. Cz. 5, Pieśni religijne i popularne, oprac. B. Krzyżaniak, A. Pawlak, Warszawa 2002.
 • Zacharias [brak imienia], *** („Jam spłodzona jest od wieku”), „Gazeta Lecka” 1876, nr 17.
 • Zacharias A., Trębacz pod Vionville (z francuskiej wojny), „Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki” 1905, s. 108.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7a434b1-4735-4298-8726-5db2b020f9a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.