PL EN


Journal
2017 | 2 | 422-436
Article title

Idea sprawiedliwości społecznej w katolickiej nauce społecznej i jej związek z koncepcją wspólnoty politycznej

Content
Title variants
EN
Social justice in the Catholic Social Teaching and its relationship with the concept of the political community
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym przedmiotem badań jest sens nadawany idei sprawiedliwości społecznej w katolickiej nauce społecznej. Równie ważną kwestię stanowi to, jaki wpływ wywiera jej rozumienie na koncepcję wspólnoty politycznej. Doktryna katolicka została w tej dziedzinie zestawiona z, jedynie szkicowo zarysowanymi, rozstrzygnięciami w innych tradycjach refleksji społecznej. Punktem odniesienia były propozycje zawarte w myśli liberalnej i lewicowej. Z racji rozległości tematyki konieczne stało się ograniczenie do prezentacji jedynie wybranych wątków tego zagadnienia.
EN
The present research is focused on the idea of ”social justice” in the Catholic Social Teaching and the sense that is often given to it. Another important thing is how the understanding of this idea influences the concept of the political community. Catholic doctrine will be compared here with a brief overview of the solutions developed by other traditions of social reflection in this regard. As the reference points will serve some propositions coming from the liberal and leftist perspectives. Because of the large scale of the problem, it will be necessary to limit the presentation to only several selected topics.
Journal
Year
Issue
2
Pages
422-436
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
References
 • A. Bloom, Umysł zamknięty, tłum. T. Biedroń, Poznań 1997
 • A. Jankowska, Marksizm a filozofia sprawiedliwości. Perswazyjna definicja sprawiedliwości a praktyka społeczna, „Etyka”, nr 19, 1981
 • A. Rosmini-Serbati, La Costituzione secondo la giustizia socjale con un’appendice sull’unità d’Italia, Milano 1848
 • A. Wielomski, P. Bała, Prawa człowieka – refleksje krytyczne, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie”, z. 4, 2010
 • A. Wielomski, P. Bała, Prawa człowieka i ich krytyka. Przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowożytnych, Warszawa 2008
 • A.A. Chafuen, Wiara i wolność. Myśl ekonomiczna późnych scholastyków, tłum. K. i K. Koehlerowie oraz B. Walczyna, Warszawa 2007
 • Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 1996
 • Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Wrocław 2005
 • B. Barry, Why Social Justice Matters, Cambridge 2005
 • B. Szlachta, Idea „sprawiedliwości”. Wielość znaczeń, [w:] W. Kaute i in. (red.), Sprawiedliwość w kulturze europejskiej, Katowice 2011
 • Benedykt XVI, Caritas in veritate
 • Cyceron, O prawach, tłum. I. Żółtowska, Warszawa 2010
 • D. Hollenbach, The Common Good and Christian Ethics, Cambridge 2002
 • E. Durkheim, O podziale pracy społecznej, tłum. K. Wakar, Warszawa 1999
 • E. Muhler, Die Idee des gerechten Lohnes nach katholischer Auffassung mit besonderer Berücksichtigung des Familienlohnes, München 1924
 • E. Żyro, Aksjologiczna treść pojęcia sprawiedliwości w poglądach Karola Marksa, „Etyka”, t. 1, 1966
 • E.J. O’Boyle, Personalist Economics, Justice, and the Law, [w:] M. Oppenheimer, N. Mercuro (red.), Law and Economics. Alternative Economic Approaches to Legal and Regulatory Issues, New York 2015
 • G. Vlastos, The Theory of Social Justice in the Polis in Plato’s Republic, [w:] H. North (red.), Interpretations of Plato. A Swarthmore Symposium, Leiden 1977
 • Heinrich Pesch, Ethics and the National Economy, tłum. R. Ederer, Manila 1988.
 • I. Hont, M. Ignatieff, Needs and Justice in the “Wealth of Nations”, [w:] I. Hont, M. Ignatieff (red.), Wealth and Virtue. The Shaping of Political Economy in the Scottish Enlightenment, Cambridge 1983
 • J. Fletcher, An Equal Check, [w:] J. Fletcher, The Whole Works of the Rev. John Fletcher, London 1835
 • J. Habermas, Kryzys państwa dobrobytu i wyczerpywanie się energii utopijnych, tłum. K. Moliter, „Colloquia Communia”, nr 4-5 (26-27), 1986
 • J. Krucina, Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie, Wrocław 1972
 • J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, tom. II, cz. 2, Lublin 1986
 • Jan Paweł II, Centesimus annus
 • Jan Paweł II, Laborem exercens
 • Jan XXIII, Mater et magistra
 • L. Taparelli d’Azeglio, Saggio teoretico di diritto naturale appoggiato sul fatto, Palermo 1840
 • L.W. Shields, Dawny ustrój i rewolucja, tłum. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa 2005
 • L.W. Shields, The History and Meaning of the Term Social Justice, Notre Dame 1941
 • Law, Legislation and Liberty, vol. 2: The Mirage of Social Justice, Chicago 1978
 • Leon XIII, Rerum novarum
 • M. Dzielski, Liberalizm a chrześcijaństwo, [w:] M. Dzielski, Bóg, wolność, własność, Kraków 2007
 • M. Novak, Hayek: Practitioner of Social Justice, [w:] M. Novak, Three in One: Essays on Democratic Capitalism, 1976-2000, Lanham 2001
 • M.C. Oziewicz, Justice in Young Adult Speculative Fiction: A Cognitive Reading, New York 2015
 • P. Wróbel, Postulat sprawiedliwości społecznej a idea sprawiedliwości, „Studia Socialia Cracoviensia”, t. 5, nr 1, 2013
 • Paweł VI, Populorum progressio
 • Pius XI, Quadragesimo anno
 • Platon, Kriton, [w:] Platon, Dialogi, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1993
 • Powszechna encyklopedia filozofii, t. II, Lublin 2001
 • R. Kirk, Przyszłość konserwatyzmu, Warszawa 2012
 • S. Fleischacker, A Short History of Distributive Justice, London 2004
 • S. Kowalczyk, Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska, Lublin 1998
 • S. Mau, B. Veghte, Introduction. Social Justice, Legitimacy and the Welfare State, [w:] S. Mau, B. Veghte (red.), Social Justice, Legitimacy and the Welfare State, Aldershot 2007
 • S. Yadav, Dr. B.R. Ambedkar and the Vision of Social Justice, [w:] S.N. Mishra (red.), Socio-economic and Political Vision of Dr. B.R. Ambedkar, New Delhi 2010
 • T. Chauvin, Sprawiedliwość. Między celowością a bezpieczeństwem prawnym. Ewolucja poglądów Gustawa Radbrucha, „Studia Iuridica”, t. 37, 1999
 • T.H. Marshall, Citizenship and Social Class, Cambridge 1950
 • T.W. Pogge, World Poverty and Human Rights, Cambridge 2008
 • Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. II, cz. 2, London 1977
 • U. Steinvorth, Sprawiedliwość, [w:] E. Martens, H. Schnädelbach (red.), Filozofia. Podstawowe pytania, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1995
 • W. Bojarski i in., Verba iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego, Toruń 1995
 • W. Kwaśnicki, Historia myśli liberalnej, Warszawa 2000
 • W. Wesoły, Sprawiedliwość w nauczaniu Kościoła katolickiego, „Studia Warmińskie”, t. 47, 2010
 • W.A. Orton, The Economic Role of the State, Chicago 1950
 • Z. Waleszczuk, System solidaryzmu Heinricha Pescha, „Perspectiva”, nr 1, 2007
 • Z.J. Zdybicka, Sprawiedliwość a miłosierdzie w chrześcijaństwie, [w:] P. Jaroszyński (red.), Sprawiedliwość – idee a rzeczywistość, Lublin 2009
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7a5e200-cdee-4c7e-b084-bcba0db3be70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.