PL EN


2018 | 3(59) | 181–187
Article title

Udostępnienie przez organ administracji rządowej – w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej – korespondencji w sprawie interwencji poselskiej organowi gminy, którego dotyczy ta interwencja

Content
Title variants
EN
Submitting by a government administration body – under the Act on Access to Public Information – correspondence regarding a Deputy’s intervention to a communal body being an addressee of the intervention
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the Act on Access to Public Information is to inform citizens about public matters, and not to obtain information from entities belonging to administration by other administrative authorities. A government administration body is not obliged to provide information to a local selfgovernment administration body, because, as an example, communal authorities canno be qualified as entities specified in the Act.
Year
Issue
Pages
181–187
Physical description
Contributors
  • Ekspert ds. legislacji BAS;
References
  • 1. Baran B., Południak-Gierz K., Aspekt podmiotowy udostępniania informacji publicznej na przykładzie regulacji polskich i szwedzkich, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 10.
  • 2. Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2015.
  • 3. Kamińska I., Matarewicz J., Rozbicka-Ostrowska M., Komentarz do spraw administracyjnych, 2015, LEX.
  • 4. Sitniewski P.M., Dostęp do informacji publicznej, 2014, LEX.
  • 5. Szustakiewicz P., Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 X 2009, Sygn. akt I OSK 508/09, „Ius Novum” 2010, nr 2.
  • 6. Taczkowska-Olszewska J., Dostęp do informacji publicznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7a64d20-f8f5-467f-ab27-b9b7a76b8abb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.