PL EN


2015 | 10 | 107-119
Article title

Rośliny tatrzańskie w piśmiennictwie Zofii Radwańskiej-Paryskiej

Content
Title variants
Tatra Plants in the Writings of Zofia Radwańska-Paryska
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Basing on the texts by Zofia Radwańska-Paryska, the author reconstructs the ways of describing plants growing in the Tatra Mountains. The method of looking at the plant includes four different author’s points of view, mixed with each other, and the genre of the text does not determine the language used in it. The article reproduces four examples of linguistic images of plants.
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
  • Dembowski B., 1894, Słownik gwary podhalskiej, Kraków.
  • Matlakowski W., 1901, Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu, Warszawa.
  • Mirek Z., 2003, Zofia Radwańska-Paryska 1900–2001, „Rocznik Podhalański”, t. 9, s. 283–287.
  • Spólnik A., 1990, Nazwy polskich roślin do XVIII wieku, Kraków (Prace Komisji Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, nr 58).
  • Spólnik A., 2005, Polskie nazwy roślin w XVIII-wiecznym „Zielniku brata Cypriana z Czerwonego Klasztoru”, [w:] Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego, red. M. Madejowa, A. Mlekodaj, K. Sikora, Nowy Targ.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7a71739-cd45-4aeb-bdf5-f91e3c468629
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.