PL EN


2013 | 23 | 89-103
Article title

Wniebowstąpienie Pańskie w praktyce liturgicznej Kościoła

Content
Title variants
EN
Liturgical Celebrating of the Ascension
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia genezę uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego oraz prezentuje, w jaki sposób uroczystość ta kształtowała się na przestrzeni lat. Punktem wyjścia rozważań jest analiza lingwistyczna różnych nazw Wniebowstąpienia. Następnie omówione są najstarsze świadectwa obchodów tej uroczystości. Przedstawiono różne formy liturgicznej celebracji Wniebowstąpienia oraz zwyczaje pozaliturgiczne, które wywarły wpływ na kształt pobożności ludowej.
EN
The paper focuses on presenting the liturgical origins of the Solemnity of the Ascension. Different names of the feast are pointed out and the testimonies of the oldest celebrations are recalled. The paper discusses also various forms of celebration and folk customs associated with Solemnity of the Ascension over years.
Year
Issue
23
Pages
89-103
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
References
 • Rituale Romanum Pauli V pontificis maximi iussu editum aliorumque pontificum cura recognitum atque auctoritate ssmi D. N. Pii papae XI ad normam codicis iuris canonici accommodatum Ecclesiis Poloniae adaptatum et ab eodem ssmo D. N. Pio papa XI approbatum, editio typica, Katoviciis MDCCCCXXVII.
 • Ogólne Normy Roku Liturgicznego i Kalendarza.
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret dotyczący świąt zniesionych w Polsce, Prot. 1784/01/L, „Anamnesis” IX (2003) nr 3, s. 18.
 • Abramowiczówna Z. [red.], Słownik grecko-polski, t. I, II, III, Warszawa 1962.
 • Archutowscy J. i R. [red.], Podręczna Encyklopedia Kościelna, Poznań-Warszawa 1914.
 • Augustinus, De Ascensione I, Patrologia Latina 54, 394-395.
 • Augustinus, Sermones 261-265, Patrologia Latina 38, 1202-1224.
 • Bergamini A., Chrystus – świętem Kościoła. Rok liturgiczny. Historia, celebracja, teologia, duchowość, duszpasterstwo, Kraków 2004.
 • Boguniowski J. W., Misterium paschalne w roku liturgicznym, Kraków 1997.
 • Bruylants P., Les oraisons du Missel Romain. Texte et Histoire, t. I, Tabulae synopticae fontium Missalis Romani. Indices, Louvain 1952.
 • Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych, [w:] P. Iwaszkiewicz [red.] Do Ziemi Świętej, Kraków 1996, s. 135-229.
 • Glemp J., Dekret (N. 4546/03/P), [w:] Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Poznań 2004, s. 5.
 • Hermans J., Święto Wniebowstąpienia w historii odnowionej liturgii „Communio” VI (1986) nr 2, s. 110-117.
 • Jan Chryzostom, Homilia na Wniebowstąpienie Pańskie 1, [w:] Pisma starochrześcijańskich pisarzy, t. 8, Warszawa 1971, s. 111-112.
 • Jan Paweł II, Rozważanie przed Regina Caeli (4.VI. 2000) „L’osservatore Romano” (PL) 7-8 (2000) s. 30-31.
 • Jougan A., Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992.
 • Junel P., La liturgie du Mystère Pascal. Le temps pascal, LMD nr 67 (1961), s. 163-182.
 • Kudasiewicz J., Jezus historii a Chrystus wiary, Lublin 1987.
 • Leon Wielki, De Ascensione Domini 1. Sermo 73, Patrologia Latina 54, 394-396.
 • Leon Wielki, De Ascensione Domini 2. Sermo 74, Patrologia Latina 54, 396-400.
 • Leon-Dufour X., Jezus Chrystus, [w:] tenże [red.], Słownik teologii biblijnej, Poznań 1994, s. 347-357.
 • Nadolski B., Liturgika, t. II, Poznań 1991.
 • Nowowiejski A. J., Ceremonjał parafjalny, Przewodnik liturgiczny dla duchowieństwa pasterstwem dusz zajętego, Płock 1931.
 • Rienecker F. [red.], Leksykon Biblijny, Warszawa 2001.
 • Znak A. J., Historia liturgii, Oleśnica 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7a7d1cb-34e1-4284-bcef-b7f4a7f54992
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.