Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 7(64/3) | 359-373

Article title

Zachariasz – kapłan, ojciec, ofiarnik

Content

Title variants

EN
Zechariah – a Priest, a Father and a Sacrificer

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Zachariah does not belong to the group of main protagonists of the New Testament. He is even hardly a main figure of Lucan two-volume work. And yet, he does play some important role in the narrative of Luke-Acts. Putting him into the first scene of Infant narrative and juxtaposing him with Mary, Mother of Jesus, are very clear signs of it. While the full picture of Zechariah is drawn in three consecutive scenes: annunciation in the Temple (Łk 1,5-25); birth of John (1,57-66) and Zechariah’s prophecy called „Benedictus” (1,67-80), two of his main features are especially elaborated: his priesthood and fatherhood. The paper gathers Lucan evidence on the matter showing that to the third evangelist Zechariah is a very special kind of father.

Contributors

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Aletti J.-N., Non-fede e fede in Lc 1,5-25, Świadkowie wiary. Biblia o wierze (ABL 9)(red. D. Dziadosz)(Lublin: Wyd. KUL, 2014) 171-180.
 • Arystoteles, Poetyka (Arcydzieła Kultury Antycznej), Wrocław: Ossolineum, 2006.
 • Bednarczyk M. , Relacja o zwiastowaniu narodzin Jana Chrzciciela (Łk 1,5-25) w świetle współczesnych metod biblijnych, BIATK 1980 nr 6, 25-27.
 • Bednarczyk M., Problemy literackie perykopy Łk 1,5-25, Teologiczne Studia Siedleckie 3(2006) 9-51.
 • Bietenhard H., ὄνομα, ὀνομάζω, ἐπονομάζω, ψευδώνυμος, Theological Dictionary of the New Testament. Volume 5 (electronic edition)(red. G. Kittel, G.W. Bromiley, G. Frie-drich) (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1964-c1976) 242-283.
 • Blass F., Debrunner A., Funk R.W., A Greek Grammar of the New Testament and Other Early Christian Literature (Chicago: University Press, 1961).
 • Bovon F., Koester H., Luke 1: A Com¬men¬tary on the Gospel of Luke 1:1-9:50 (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2002).
 • Brown R. E., The Birth of Messiah: A Commentary on the Infancy Narratives in the Gospels of Matthew and Luke (The Anchor Yale Bible Reference Library) (New York: Doubleday & Co., 1977).
 • Eerdmans Dictionary of the Bible (red. D.N. Freedman)(Grand Rapids, Mi: Eerdmans, 2000).
 • Exegetical Dictionary of the New Testament (red. H.R. Balz, G. Schneider)(Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1990-c1993
 • Fitzmyer J., The Gospel According to Luke I-IX: Introduction, Translation, and Notes (New Haven–London: Yale University Press, 2008).
 • Goulder M.D., Sanderson M.L., St. Luke’s Genesis, JTS 8 (1957) 12-30.
 • Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains. Volume 1 (red. J.P. Louw, E.A. Nida) (New York: United Bible societies, 1996)
 • A Greek-English Lexicon of the New Testament Being Grimm's Wilke's Clavis Novi Testamenti Translated, Revised and Enlarged by Joseph Henry Thayer (D.D. 1889)(electronic edition).
 • Genett, G., Figures III. Discours du récit. Essai de méthode, Paris: Seuil, 1972.
 • Gryglewicz F., Teologia hymnów Łukaszowej Ewangelii Dzieciństwa (Lublin: TN KUL, 1975)(Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwer¬sytetu Lubelskiego; Rozprawy Wydziału Teolo¬gi¬cz¬no-Kanonicznego, 40).
 • Ḥa̱klîlî R., The Menorah, the Ancient Seven-armed Candelabrum: Origin, Form, and Significance, Leiden–Boston–Köln: Bril, 2001.
 • Hamilton V.P., Marriage, The Anchor Yale Bible Dictionary. Volume 4. (red. D.N. Freedman)(New York: Doubleday, 1996, c1992) 559-572.
 • Jeremias J., Jerusalem in the Times of Jesus. An Investigation into Economic and Social Conditions during the New Testament Period, Philadelphia: Fortress Press, 1969.
 • Kasiłowski P., Zapowiedź narodzenia Jana Chrzciciela (Łk 1,5-25), StBob 5/1(2005) 95-119; toż StBob 5/3(2005) 5-32;
 • Köhler L., Baumgartner W., i inni: The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (electronic edition)(Leiden–New York: E.J. Brill, 1999, c1994-1996.
 • Kozyra J. , Chrystologiczne hymny i kantyki Nowego Testamentu, Verbum caro factum est. Księga pamią¬tko¬wa dla Księdza Profesora Tomasza Jelonka w 70. rocznicę urodzin. Red. Roman Bogacz, Waldemar Chro¬sto¬wski (Warszawa: SBP, 2007) (Ad Multos Annos) 289-304.
 • Liddell H.G., Scott R. i inni: A Greek-English Lexicon. Rev. and augm. throughout. (Oxford–New York: Clarendon Press; Oxford University Press, 1996).
 • Łabuda P., Eliasz w chrystologii Łukasza, Tarnów: Biblos 2012.
 • Marguerat D., Bourquin Y., Per leggere i racconti biblici. La Bibbia si racconta: iniziazione all’analisi narrativa (PL), Roma: Borla, 2001.
 • Mickiewicz F., Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 1-11 (NKB NT III/1)(Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2011).
 • Mikołajczak M., Świątynia jerozolimska a nowina o Janie Chrzcicielu (Łk 1,5-25). SPar 8(1998) 109-116;
 • Nolland J., Luke 1:1-9:20 (WBC 35A)(Dallas: Word, Incorporated, 2002) 25.
 • Piwowar A., Składnia języka greckiego Nowego Testamentu (MPWB 13)(Lublin: Wyd. KUL, 2016)
 • Popowski R., Wielki słownik grecko-polski (Warszawa: Vocatio, 1995).
 • Popowski R., (Septuaginta czyli Grecka Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deute¬ro-kanonicznymi i apokryfami żydowskimi oraz onomastykonem, Warszawa: Vocatio 2013.
 • Rakocy, W., Metoda narracyjna w interpretacji tekstu biblijnego, RBL 48/3 (1995), 161-168.
 • Strack H., Billerbeck P., Kommentar zum neuen Testament aus Talmud und Midrasch. Zweiter Band: Das Evangelium nach Markus, Lukas und Johannes, und die Apostelgeschichte (München: O. Beck, 1924).
 • Supplementum Epigraficum Graecum 7.29 (red. H.W. Pleket, R.S. Stroud i inni), t. 26–36, Leiden, Amsterdam 1976–1977 [1979]–1986 [1989].
 • Suski A., Dyskusja nad genezą ‘Benedictus’ (Łk 1,68-79), Studia Płockie 7(1979) 319-328;
 • Vaux R. de, Instytucje Starego Testamentu, t. I i II (Poznań: Pallottinum, 2004).
 • Węgrzyn A., Postawy wobec Jezusa ofiarującego miłość. Analiza narracyjna Łk 7,36-50 (SBL) (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017).
 • Witkowski S., Benedictus – pieśń chwały i wdzięczności za dar zbawienia (Łk 1,68 79), Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Dokto¬rowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (red. W. Linke) (Niepokalanów: Wydawni¬ctwo Ojców Franciszkanów 2010) 635-645.
 • Włodarczyk S., Ofiara Chrystusa – Jego męka i śmierć antytypem ofiary kadzielnej kapłana Zachariasza, CzST 38(2010) 247-252.
 • Zerwick M., Biblical Greek: Illustrated By Examples By Maximilian Zerwick - English edition From The Fourth Latin Edition By Joseph Smith (Subsidia Biblica, 41), Roma, PIB, 2014.
 • Zerwick M., A Grammatical Analysis of the Greek New Testament, Roma: PIB, 1996.
 • Żywica Z., Łukaszowe przygotowanie narodzin Mesjasza-Pana (Łk 1,5-80), Zeszyty Teologiczne 14/2(2005) 20-35.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-2222
EISSN
2451-2168

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7a93eb0-75d7-400c-b04a-7e081139cf4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.