Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 6 (58) | 19-31

Article title

Election Silence in the New Media. The Question of Whether Election Silence is Justified in the Era of New Media in the Context of Public Opinion Polls

Content

Title variants

PL
Cisza wyborcza w nowych mediach. Pytania o zasadność funkcjonowania ciszy wyborczej w dobie nowych

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
Election silence is a legally determined period that typically begins directly before Election Day and lasts until the voting comes to an end. During the election silence, it is forbidden to conduct “any form of electoral agitation aimed at promoting a particular candidate, list of candidates or electoral committees participating in the election among voters”. Due to the rapid development of new media, particularly the Internet, many experts argue that in the age of digital media it is no longer enforceable. Thus, the main purpose of this paper is to answer the question of whether or not it is justified to retain the current regulations on election silence. These considerations are supported by quantitative surveys conducted by the author, as well as the survey realized by the Public Opinion Research Center (CBOS).
PL
Cisza wyborcza jest prawnie ustanowionym okresem, który zwykle rozpoczyna się bez- pośrednio przed dniem wyborów i kończy się, gdy głosowanie dobiegnie końca. Podczas ciszy wyborczej zabrania się przeprowadzania jakiejkolwiek formy agitacji wyborczej ma- jącej na celu promocję wśród wyborców konkretnego kandydata, listy kandydatów lub komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach. Ze względu na dynamiczny roz- wój nowych mediów, zwłaszcza Internetu, wielu ekspertów twierdzi, że w dobie mediów cyfrowych cisza wyborcza nie jest możliwa do utrzymania i że powinno się ją zlikwido- wać. Głównym celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy w dobie In- ternetu uzasadnione jest utrzymanie obecnych przepisów dotyczących ciszy wyborczej. Rozważania te są poparte badaniami ilościowymi przeprowadzonymi przez autorkę, a także badaniami zrealizowanymi przez Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS).

Year

Issue

Pages

19-31

Physical description

Dates

published
2020-12-31

Contributors

 • Adam Mickiewicz University in Poznan

References

 • Campaign silence, The ACE Electoral Knowledge Network, http://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/699408090.
 • Cisza wyborcza na portalu Emito.net, http://www.emito.net/wiadomosci/wielka_brytania/cisza_wyborcza_na_portalu_emito_net_1031720.html.
 • Kryszeń G., Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Białystok 2007.
 • LII, Legal Information Institute, Cornell University Law School, http://www.law.cornell.edu/supct/html/90-1056.ZS.html.
 • Marszałek-Kawa J. (ed.), Współczesne oblicza mediów, Toruń 2005.
 • Marszałek-Kawa J., Chludziński B. (eds.), Znaczenie informacji w społeczeństwie obywatelskim. Wybrane aspekty prawne, Toruń 2007.
 • Musiał-Karg M., The Election Silence in contemporary democracies. Questions about the sense of election silence in the Age of Internet, “Przegląd Politologiczny” 2013, No. 3.
 • Pérez Colomé J., La ‘ jornada de reflexión’ es un invento español, 25.06.2016, “El País”, https://elpais.com/politica/2016/06/24/actualidad/1466780026_862426.html.
 • Polacy o proponowanych zmianach w prawie wyborczym, Research communique No. 65/2014, CBOS, Warsaw 2014.
 • Zając J.M., Batorski D. (eds.), Kampania w sieci, Warsaw 2011.
 • Żytkowiak M., Definicja memu, “Memy polskie”, http://memypolskie.pl/memy/definicja-memu.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7ad25fa-4c1e-4367-8e37-b2f4b57a8b6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.