PL EN


Journal
2018 | VOL. 10 | 145-152
Article title

Wialnia i młynek w języku mieszkańców wybranych wsi wielkopolskich

Authors
Content
Title variants
EN
Wialnia and młynek in the language of the inhabitants of selected Greater Poland villages.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto problem relacji nazwa–desygnat na przykładzie nazw maszyn do czyszczenia oraz sortowania zboża. Analizy opierają się głównie na materiale wielkopolskim z odwołaniami do źródeł z innych regionów. Pozyskane współcześnie dane terenowe zostały zestawione z danymi Atlasu języka i kultury ludowej Wielkopolski, co pozwoliło wykazać zmiany zachodzące w zakresie badanych nazw.
EN
The article discusses the name-designate relation by resorting to the example of names of machines: aerial separator and grain sorter. The analyses are based mainly on material collected in Greater Poland with reference to sources from other regions. The recently collated field data are juxtaposed with data from Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski (Atlas of Great Poland’s language and folk culture) which made it possible to demonstrate changes in the names in question.
Journal
Year
Volume
Pages
145-152
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Filologii Polskiej
References
 • AGM, H. Horodyska-Gadkowska, A. Strzyżewska-Zaremba, Atlas gwar mazowieckich, t. I, Wrocław 1971; A. Kowalska, A. Strzyżewska-Zaremba, Atlas gwar mazowieckich, t. II–X, Wrocław 1972–1992.
 • AJKLW, Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, t. I–VI, pod red. Z. Sobierajskiego, J. Burszty, Wrocław [i in.] 1979–1991; t. VII–XI, pod red. Z. Sobierajskiego, Wrocław [i in.] Poznań 1992–2005.
 • AJKLW–II, Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, t. II: CZŁOWIEK – PRZYRODA, pod red. Z. Sobierajskiego, J. Burszty, cz. 1: Mapy 116–235, cz. 2: Wykazy i komentarze do map 116–235, Wrocław [i in.] 1979.
 • AJS, A. Zaręba, Atlas językowy Śląska, t. I, Kraków 1969, t. II, Kraków–Warszawa 1970–1989, t. VIII, Warszawa 1996.
 • Judycka I. (1961), Słownictwo z zakresu uprawy roli w gwarach Pomorza Mazowieckiego (stan obecny, historia i związki z terenami przyległymi), Wrocław–Warszawa–Kraków 1961. Kąś J., Słownik gwary orawskiej, t. I–II, Kraków.
 • Kobus J., Stępień M. (red.) (2018), Słownik języka mieszkańców okolic Czerniejewa. Praca na roli i w gospodarstwie, Poznań.
 • Osowski B. (red.) (2018), Gospodarz. Słownik języka mieszkańców powiatu kolskiego, Poznań.
 • Pelcowa H. (2012), Słownik gwar Lubelszczyzny, t. I: Rolnictwo, narzędzia rolnicze, prace polowe, zbiór i obróbka zbóż, Lublin.
 • Sierociuk J. (2019), Słownik języka mieszkańców ziemi łukowskiej. Praca na roli i w gospodarstwie, Poznań.
 • Wronicz J. (red.) (2010), Mały słownik gwar polskich, Kraków.
Notes
DOI 10.14746/gd.2018.10.12
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7afb78d-3d08-4365-80d9-cc1d57a46704
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.