PL EN


Journal
2016 | 9 | 191-202
Article title

Government’s policy during the financial crisis of 2008-2009 in Ukraine: mitigating the social impact of economic recession

Content
Title variants
PL
Polityka rządu w czasie kryzysu finansowego 2008-2009 na Ukrainie – minimalizowanie społecznych skutków recesji ekonomicznej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The global financial crisis of 2008–2009 has played a significant role in the decline of financial and economic activity, affecting the real and financial sectors, as well as the reduction of real income households. Accordingly, the economic recession of 2008-2009 in Ukraine affected the main macroeconomic and social indicators. The negative social impact was escalated by the lack of social reforms. In such a situation, the growing government spending on social welfare and social benefits caused the increase in electoral support. This situation has led to an increase in nominal income of households in the short term, but impeded the social reforms and did not promote economic development in the long run.
PL
Globalny kryzys finansowy z lat 2008-2009 odegrał znaczącą rolę w zmniejszaniu się aktywności finansowej i ekonomicznej, oddziałując zarówno na realną gospodarkę, jak i sektor finansowy oraz redukując rzeczywiste dochody gospodarstw domowych. Analogicznie, recesja z lat 2008-2009 na Ukrainie wpłynęła na główne wskaźniki makroekonomiczne i społeczne. Negatywne skutki społeczne spotęgował brak reform społecznych. W takiej sytuacji rosnące wydatki rządowe na pomoc społeczną i świadczenia socjalne skutkowały wzrostem poparcia wyborczego. Taka sytuacja dorowadziła do wzrostu dochodów nominalnych gospodarstw domowych w krótkim okresie czasu, ale utrudniła reformy społeczne i nie wspierała wzrostu gospodarczego w perspektywie długookresowej.
Journal
Year
Issue
9
Pages
191-202
Physical description
Artykuł naukowy
Dates
published
2016-10-10
Contributors
  • National University of “Kyiv-Mohyla Academy”
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7b2960e-5ade-49a4-a640-163e1376b390
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.