PL EN


2015 | 3 | 91-107
Article title

Granice pamięci. O poezji Wisławy Szymborskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Granice pamięci. O poezji Wisławy Szymborskiej
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article was inspired by the books by Douwe Draaisma and the theory by Sigmund Freud. The category “autobiographical memory” refers to an individual’s personal past. The key term in this analysis is the phrase “work of funeral” coined by Sigmund Freud. Funeral poems referring to autobiographic experience of the poet have been discussed. Representation of personal loss in Szymborska's poetry refers to oneiric poetics.
Year
Volume
3
Pages
91-107
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Balbus Stanisław, Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie Szymborskiej, Kraków 1996.
 • Barthes Roland, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. Jacek Trznadel, Warszawa 1996.
 • Bikont Anna, Joanna Szczęsna, Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej, Kraków 2012.
 • Draaisma Douwe, Dlaczego życie płynie szybciej, gdy się starzejemy, tłum. Ewa Jusewicz-Kalter, Warszawa 2006.
 • Draaisma Douwe, Fabryka nostalgii. O fenomenie pamięci wieku dojrzałego, tłum. Ewa Jusewicz-Kalter, Wołowiec 2010.
 • Dybel Paweł, Żałoba i melancholia w książce, [w:] Paweł Dybel, Urwane ścieżki. Przybyszewski – Freud – Lacan, Kraków 2000.
 • Freud Zygmunt, Żałoba i melancholia, tłum. Barbara Kocowska, [w:] Zygmunt Freud człowiek i dzieło, red. Kazimierz Pospiszyl, Wrocław 1991.
 • Gombrowicz Witold, Iwona, księżniczka Burgunda, Ślub, Operetka, Historia, Kraków 1999.
 • Legeżyńska Anna, Wisława Szymborska, Poznań 1996.
 • Ligęza Wojciech, O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty, Kraków 2001.
 • Łukasiewicz Jacek, Rytm, czyli powinność. Szkice o książkach i ludziach po roku 1980, Wrocław 1993.
 • Maj Bronisław, Bezlitosna mądrość Wisławy Szymborskiej, „Gazeta Wyborcza”, 16–17 listopada 2013.
 • Maruszewski Tomasz, Pamięć autobiograficzna, Gdańsk 2005.
 • Niedźwieńska Agnieszka, Pamięć autobiograficzna, [w:] Tożsamość człowieka, red. Anna Gałdowa, Kraków 2000.
 • Ricoeur Paul, Żyć aż do śmierci oraz Fragmenty, tłum. Anna Turczyn, Kraków 2008.
 • Rydz Agnieszka, Mnemozyna. O pamięci autobiograficznej w poezji polskiej, Poznań 2011.
 • Rydz Agnieszka, Oniryczna płynność Julii Hartwig i Zbigniewa Herberta a kulturowy paradygmat snu, „Studia Kaliskie” 2013, t. 1.
 • Sontag Susan, O fotografii, tłum. Sławomir Magala, Kraków 2009.
 • Szymborska Wisława, Chwila, Kraków 2002.
 • Szymborska Wisława, Dwukropek, Kraków 2005.
 • Szymborska Wisława, Koniec i początek, Poznań 1995.
 • Szymborska Wisława, Tutaj, Kraków 2009.
 • Szymborska Wisława, Wiersze wybrane, Kraków 2012.
 • Szymborska Wisława, Wystarczy, Kraków 2012.
 • Wokół Szymborskiej, red. Barbara Judkowiak, Elżbieta Nowicka, Barbara Sienkiewicz, Poznań 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7b66f5b-0b8a-4de5-8642-a0f74052156e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.