PL EN


2018 | 2(5) | 131-134
Article title

Słownik Biograficzny Kobiet Kultury. Białystok i województwo podlaskie, cz. I, Dajnowicz Małgorzata, Siedlecki Marcin, Wróbel Wiesław, ss. 168, ISBN 978-83-946177-1-4 (całość), 978-83-946177-2-1 (cz. I)

Content
Title variants
EN
Słownik Biograficzny Kobiet Kultury. Białystok i województwo podlaskie, cz. I, (Biographical Dictionary of Women's Culture. Bialystok and the Podlasie Voivodship, part I), Dajnowicz Małgorzata, Siedlecki Marcin, Wróbel Wiesław, ss. 168, ISBN 978-83-946177-1-4 (whole), 978-83-946177-2-1 (part I)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja
EN
Review
Keywords
PL
EN
Review  
Year
Issue
Pages
131-134
Physical description
Dates
published
2018-12-31
Contributors
  • Fundacja na Rzecz Inicjatyw Społecznych
References
  • Mills Jane, Womenwords: a dictionary of words about woman, wyd. 1, Longman, 1992, ISBN 0-02-921495-5.
  • Nora Pirre, Czas pamięci, „Res Publica Nowa” 2001, nr 7, s. 37-43, ISSN 1230-2155.
  • Kania Eliza., Polska zdekolonizowana? „Pamięć o kobietach” i jej wymiar, „Refleksje” 2011, nr 4, jesień-zima, s. 51-61, ISSN 2081-8270.
  • Urszula Augustyniak, Historia Polski 1572-1795, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ISBN 9788301178000.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7b97783-cabe-4bf5-9636-677856b1ddbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.