PL EN


2018 | 3(18) | 51-63
Article title

Sprawa Republican Party of Minnesota v. White jako krok w kierunku zwiększenia upolitycznienia wyborów sędziów w USA?

Authors
Content
Title variants
EN
Republican Party of Minnesota v. White as a Step Towards Greater Politicisation of the Judicial Election in the USA?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiony został wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 2002 roku w sprawie Republican Party of Minnesota v. White, w którym Sąd uznał za niekonstytucyjne klauzule wprowadzające ograniczenia w prezentowaniu swoich poglądów na kontrowersyjne kwestie prawne i społeczne w trakcie kampanii dla osób startujących w wyborach na sędziego w Minnesocie. W artykule omówiona została istota instytucji wyborów sędziów, ograniczenia dla kandydatów, jakie się w nich pojawiają oraz ogólnie spór o sposób wyłaniania przedstawicieli trzeciej władzy w USA. Na tym tle przedstawiony został stan faktyczny sprawy, rozstrzygnięcia sądów I i II instancji oraz Sądu Najwyższego, a także argumentacja Antonina Scalii uzasadniająca przyjęte stanowisko oraz zdania odrębne do wyroku. Celem Autora była analiza orzeczenie SN w kontekście prognoz jego krytyków, że jego skutkiem będzie upolitycznienia wyborów sędziowskich, prowadzące do obniżenia autorytetu wymiaru sprawiedliwości oraz pojawienia się wątpliwości co do bezstronności i niezależności sędziów.
EN
The article presents the US Supreme Court judgment issued in 2002 in case Republican Party of Minnesota v. White, in which the Court held unconstitutional the clauses which introduced restrictions in presenting the candidates’ views on controversial legal and social issues during the judicial election campaign in Minnesota. The article discusses the essence of the judicial election, the limitations for the candidates during electoral campaigns, and the general dispute about how judges are selected in the US. Against this background, the facts of the case, the decisions of the courts of first and second instances and of the Supreme Court are presented, as well as Antonin Scalia’s argumentation justifying the ruling and the dissenting opinions. The author’s goal is to analyse the Supreme Court’s ruling in the context of its critics’ forecasts that it would result in politicisation of the judicial election process leading to a lowering of the authority of the judiciary and the emergence of doubts about the impartiality and independence of judges.
Year
Volume
Pages
51-63
Physical description
Dates
published
2018-12-01
Contributors
author
References
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7c28fe3-6615-4c8e-a325-4958aa1114e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.