PL EN


2014 | 14 | 39-58
Article title

Szadek jako ośrodek sukienniczy w XV-XVII wieku

Content
Title variants
EN
Szadek as a cloth manufacture centre in XV-XII century
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In XV and XVI centuries, Szadek, like many other Polish towns, was undergoing a period of intensive growth and prosperity. Many craftsmen, also from abroad, came and settled in Szadek in XV century. The town became an important wool cloth manufacturing centre on the economic map of Poland, surpassed only by Brzeziny in the Sieradz and Łęczyca district and a few other towns. The growth of wool cloth manufacturing spurred the development of other crafts, such as brewing, tailoring, shoemaking, furriery, carpentry and flour-milling, and trade. The economic position of Szadek was reflected in its administrative, judicial, cultural, political and social functions. In XV-XVI centuries the town was as important as such major urban centres of that time as Sieradz or Wieluń. The beginning of XVII century was a period of Szadek’s degradation and decline of its cloth production, which had two main causes. The first one was a series of misfortunes that afflicted this town in turbulent XVII century: fires, epidemics and passages of troops connected with wars. The second reason was the structure of wool manufacturing in Szadek, oriented to meeting local demand and mass production of cheap, inferior kind of coarse cloth, mainly bought by peasants. Impoverished rural population in XVII century bought less and less woollen cloth made in towns. Decreased demand was also caused by development of cloth manufacture in rural areas of southern and eastern Greater Poland. The shrinking demand on internal market for cloth manufactured in Szadek led to the decline of this town’s two-centuries long period of prosperity.
Year
Issue
14
Pages
39-58
Physical description
Contributors
 • Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ
References
 • Baranowski B. „Owczarstwo w Łęczyckiem w XVIII w.”, Prace i Materiały Etnograficzne, t.XIII, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1959, s. 99-148
 • Baranowski B., „Rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w woj. łęczyckim i wschodniej części woj. sieradzkiego”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego nr 1, s. 95-….
 • Baranowski B., „Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX w.”, PIW, Warszawa 1969
 • „Codex diplomaticus Poloniae” ed. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski, J. Bartoszewicz, M. Boniecki, t. ;I—IV, Warszawa 1847—1887
 • Fijałek J., „Pabianice i włość pabianicka w drugiej połowie XVII i w XVIII w.”, Prace Instytutu Historycznego UŁ nr 4, Łódź 1952
 • Heck W., „Archiwa miejskie księstw oświęcimskiego i zatorskiego”, Kraków 1891
 • Köhler E., „Dawne cechy i bractwa strzeleckie”, Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu I, 1875.
 • Łukomski S., „Koźmin Wielki i Nowy. Monografia historyczna”, Poznań 1914
 • Marszał T., „Szadek. Monografia miasta.”, Szadek 1995
 • Mączak A. „Sukiennictwo Wielkopolskie XIV-XVII wiek”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1955, Towarzystwo Miłośników Historii, Prace Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, „Badania z dziejów rzemiosła i handlu w epoce feudal1zmu” pod red. M. Małowista
 • Parczewski A., „Monografia Szadku”, Warszawa 1860
 • „Visitationes bonorum Archiepiscopatus necnon Capituli Gnesnensis saec. XVI” ed. B. Ulanowski, Kraków 1910
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7cee23b-01fe-4f02-84fc-f63a76439bdb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.