PL EN


2015 | 42 | 9(498) | 5-9
Article title

PODATKI A SKŁADKI. PROBLEMY PRAWNE NA POZIOMIE REGULACJI KRAJOWYCH I EUROPEJSKICH

Selected contents from this journal
Title variants
EN
TAXES AND CONTRIBUTIONS. LEGAL PROBLEMS IN NATIONAL AND EUROPEAN REGULATIONS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań europejskich ustalających relację między prawem podatkowym a zabezpieczenia społecznego na poziomie krajowym oraz europejskim. Bada się jaki jest związek między składkami i podatkami zarówno w sensie formalnym i funkcjonalnym na tych poziomach. Wykazuje się, że częściej brak jest takiego związku. Przeprowadzona analiza pokazuje bardzo skomplikowany obraz badanej materii w tym różne podejścia prawne do zakresu pojęciowego składki i podatku w prawie krajów UE. Z jednej strony mamy do czynienia z bardzo zróżnicowanymi regulacjami krajowymi dotyczącymi obowiązków podatkowych z drugiej brakiem przepisów unijnych o charakterze norm kolizyjnych w tym obszarze. W konsekwencji potrzebne są dalsze badania w tym zakresie ‚które dostarczyłyby głębszej wiedzy i pozwoliły na ustalenie działań prawnych w tym zakresie .Obecny stan prawny jest w ocenie ekspertów europejskich określany jako będący przeszkodą w swobodzie przepływu obywateli UE. Jeżeli ktoś nie zmienia kraju swojego ośrodka życiowego oraz miejsca aktywności ekonomicznej podlega najczęściej prawu podatkowemu i składkowemu kraju tej aktywności ‚jednak w razie zmiany i udania się do innego państwa UE sytuacja staje się bardzo skomplikowana z powodu bardzo dużych różnic prawnych podatkowych i składkowych w krajach UE.
EN
The study presents the outcomes of the Europeanwide research on the relationship between tax law and social security schemes. The relation between taxes and social contributions is discussed both in formal and practical terms. On the one hand the provisions are complicated while on the other there are no anti-collision provions in the European legal framework to prevent cumulation and overlapping in the area of taxes and contributions. Experts identify this situation as a potential obstacle for the free movement of workers across the EU. As a result, there is a growing need for further systematic study in this area to ensure both the freedom of movement of per­sons across the EU and reduction in problems and complication that may stem from current disparities in the national and European legal schemes.
Year
Volume
42
Issue
Pages
5-9
Physical description
Contributors
 • Instytut Polilyki Społecznej UW
References
 • Dodatkowy system emery­alny w Polsce – diagnoza i rekomendacje zmian (2014), Raport Towarzystwa Ekonomistów Polskich opracowany przez zespół pod kierunkiem J. Ruteckiej w składzie: K. Bielawska R. Petru, S. Pieńkowska-Kamieniecka, M. Szczepański, M. Żukowski, Warszawa.
 • Gomułowicz A., Małecki J. (2007), Podatki i prawo podatkowe, Lexis­Nexis, Warszawa.
 • Greve B. (1994), The hidden welfare state, tax expenditure and social policy. A comparative overview, „Scandinavian Journal of Social Welfare”, Vol. 3, Issue 4, p. 203‑2011.
 • Howard C. (1997), The Hidden Welfare State: Tax Expenditure and Social Pollcy in the United States, Princeton University Press, New Jork.
 • Sinfield A. (1998), Social Protection vs Tax Benefits, w: D. Pieters (ed.), Social Protection of the Next Generation in Europe, Kluwer Law International.
 • Spiegel B. (ed.), Daxkobler K., Strban G., van der Mei A.P. (2015), Analytical report 2014: The relationship between social security coordination and taxation law, FreSsco, European Commission, April, 61 p.
 • Tkaczyk J., Zdyb M. (2006), Międzynarodowe prawo podatkowe, Difin, Warszawa.
 • United Nations (1980), Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries, wyd. 1, UN Publications, New York.
 • United Nations (2001), Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries, wyd. 2, UN Publications, New York.
 • Uścińska G. (2013), Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej, Lex Wolters Kluwer, Seria Monografie Lex, Warszawa.
 • Uścińska G. (2014), Questionnaire for FreSsco national experts (answer Poland), raport polski przygotowany w ramach projektu „Free Movement of Workers and Social Security Coordination” (FreSsco), koordynowanego przez Uniwersytet w Gandawie na zlecenie Komisji Europejskiej, Warszawa.
 • Uścińska G., Czepulis-Rutkowska Z., red. temat. (2013), „Polityka Społeczna” nr 11–12 pt. „Stare i nowe ryzyka socjalne”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7cef697-4d29-4bfc-9410-a7dd9db7efc8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.