PL EN


2018 | 9 | 71-89
Article title

Problemy przy komercjalizacji innowacji w krajach członkowskich Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Problems in the commercialisation of innovations in the member countries of the European Union
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest porównanie wyników badań dotyczących problemów związanych z komercjalizacją innowacji w przedsiębiorstwach funkcjonujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE). W analizie wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w lutym 2015 i 2016 r. przez Kantar TNS Political & Social, w których wskazano 10 głównych problemów utrudniających komercjalizację innowacyjnych towarów lub usług, przy czym ich występowanie było zróżnicowane pod względem częstości i zasięgu. Badanie ujawniło powszechność pojawiania się określonych utrudnień, które uznano za główne problemy przy komercjalizacji innowacji. Do tych utrudnień należy m.in. brak środków finansowych.
EN
The aim of the article is to compare the results of research on problems related to the commercialisation of innovations in enterprises operating in the European Union (EU) member countries. The analysis was based on the results of research conducted in February 2015 and 2016 by Kantar TNS Political & Social, which identified 10 major problems hindering the commercialisation of innovative goods and services, with their prevalence varying in frequency and scope. The research revealed the commonness of specific obstacles that were identified as the major problems in the commercialisation of innovations. These hindrances included, i.a., a lack of financial resources.
Year
Issue
9
Pages
71-89
Physical description
Dates
published
2018-09-28
Contributors
author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Aarikka-Stenroos, L., Sandberg, B., Lehtimaki, T. (2014). Networks for the commercialization of innovations: A review of how divergent Network actors contribute. Industrial Marketing Management, 43(3), 365—381. DOI: 10.1016./j.indmarman.2013.12.005.
 • Baruk, J. (2014). Wspomaganie działalności innowacyjnej wiedzą. W: A. Stabryła, T. Małkus (red.), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym (s. 233—244). Kraków: Mfiles.pl.
 • Baruk, J. (2015). Zarządzanie działalnością innowacyjną w organizacjach naukowych i badawczo-rozwojowych. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 17(3) 121—145.
 • Baruk, J. (2017). Wybrane aspekty wdrażania i komercjalizacji innowacji marketingowych. Marketing i Rynek, (2), 2—14.
 • Chiesa, V., Frattini, F. (2011). Commercializing Technological Innovation: Learning from Failures in High-Tech Markets. The Journal of Product Innovation Management, 28(4), 437—454. DOI: 10.1111/j.1540-5885.2011.00818.x.
 • European Commission. (2014). The Role of Public suport In The commercialisation of Innovations. Flash Eurobarometer 394. Report. DOI: 10.2769/128.
 • European Commission. (2015). Innobarometer 2015 — The Innovation Trends at EU Enterprises. Flash Eurobarometer 415 — TNS Political & Social. Report. DOI: 10.2873/001395.
 • European Commission. (2016). Innobarometer 2016 — EU business innovation trends. Flash Eurobarometer 433. Report. DOI: 10.2873/791491.
 • Golovanova, N., Bekaeva, A. (2017). Problems and risks of commercialization of innovations in the Russian Economy. Business Management, 20(2), 28—37.
 • Lee, S. M., Olson, D. L., Trimi, A. (2012). Co-innovation: convergenomics, collaboration, and co-creation for organizational values. Management Decision, 50(5), 817—831. DOI: 10.1108/00251741211227528.
 • Pilitowski, B. (2010). System komercjalizacji nowoczesnych technologii. Pobrano z: http://www.uwb.edu.pl/pliki/System%20komercjalizacji%20nowoczesnych%20technologii%20dla%20GPNT.pdf.
 • Wawrzynowicz, J., Gabriel, P., Krzewiński, Z. (2014). Modele komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w województwie pomorskim. Pobrano z: https://klastry.pomorskie.eu/multimedia/ebook_pdf/719e8ed4fba1890076a4f9afdf81e836d120612d5606e282c076d902c414a3c9.pdf.
 • Zalewska-Traczyk, M. (2015). Modele komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań — aspekt własności intelektualnej. Pobrano z: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/T2/t2_0213.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7cef749-a896-450d-8182-31b49f429904
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.