Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(58) | 121-136

Article title

Fantastyczny tygiel. Synkretyzm gatunkowy i kulturowy w cyklu urban fantasy Bena Aaronovitcha „Rzeki Londynu”

Content

Title variants

EN
A Fantastic Crucible: Genological and Cultural Syncretism in Ben Aaronovitch Urban Fantasy Series „Rzeki Londynu”

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article A Fantastic Crucible: Genological and Cultural Syncretism in Ben Aaronovitch Urban Fantasy Series “Rivers of London” explores generic and cultural syncretism in the eponymous cycle. Having defined urban fantasy, the author proceeds to place emphasis on the overwhelming heterogeneity adopted within the genre, which suggests its openness to various influences, transformations and modifications. In this particular case the elements of urban fantasy and the criminal novel have been successfully incorporated to create a harmonious whole. Examining the vision of a city of London as a melting pot, Borowska-Szerszun argues that the fantastic level of the text has been construed as just one more component of multicultural London, in which different cultures, nationalities and religions meet. Aaronovitch’s cycle is shown, therefore, as breaking the predominance of whiteness in the fantasy genre, and introducing, instead, social and cultural diversity, which reveals the potential of urban fantasy to deal with difficult issues of our times and provide a valid commentary about contemporary reality.

Year

Issue

Pages

121-136

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet w Białymstoku

References

 • Aaranovitch, Ben, Księżyc nad Soho, przekł. Małgorzata Strzelec,Warszawa: Wydawnictwo Mag 2011.
 • Aaronovitch, Ben, Rzeki Londynu, przekł. Małgorzata Strzelec, Warszawa: Wydawnictwo Mag 2011.
 • Attebery, Brian, Strategies of Fantasy, Bloomington: Indiana University Press 1992.
 • Acroyd, Peter, Londyn Biografia, przekł. Tomasz Bieroń, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo 2012.
 • Bachtin, Michaił, Problemy literatury i estetyki, przekł. Wincenty Grajewski, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” 1982.
 • Buchholtz Mirosława, Koneczniak Grzegorz, Postkolonie jako miejsca spotkań, w: Studia postkolonialne w literaturoznawstwie i kulturoznawstwie anglojęzycznym, red. Mirosława Buchholtz, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2009, ss. 33-50.
 • Clute John, Urban fantasy, w: The Encyclopedia of Fantasy, red. John Clute, John Grant, Londyn: Orbit Books 1997, ss. 975-976.
 • Clute, John, Paul J. McAuley, Steampunk, w: The Encyclopedia of Fantasy, red. John Clute, John Grant, Londyn: Orbit Books 1997, ss. 895-896.
 • Fulińska, Agnieszka, Dlaczego literatura popularna jest popularna?, „Teksty Drugie” 2003, nr 3, ss. 55-66.
 • Gaiman, Neil, Nigdziebądź, przekł. Paulina Braiter, Warszawa: Wydawnictwo Mag 2014.
 • Golka, Marian, Wielokulturowość miasta, w: Pisanie miasta – czytanie miasta, red. Anna Zeidler-Janiszewska, Poznań: Fundacja Humaniora 1997.
 • Irvine, Alexander C., Urban fantasy, w: The Cambridge Companion to Fantasy Literature, red. Edward James, Farah Mendlesohn, Cambridge: Cambridge University Press 2012, ss. 200-213.
 • Kaczor, Katarzyna, We władzy dyskursów. O polskich definicjach fantasy, w: Między przymusem a akceptacją: meandry władzy w literaturze i kulturze popularnej, red. Anna Gemra, Konrad Dominas, Wrocław: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów 2012, ss. 25-44.
 • Lemann, Natalia, Steampunk, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, t. 57, nr 1, ss. 344-349.
 • Maund, Kari, Reading the Fantasy Series, w: The Cambridge Companion to Fantasy Literature, red. Edward James, Farah Mendlesohn, Cambridge: Cambridge University Press 2012, ss. 147-153.
 • Maj, Krzysztof M., Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych, Kraków: Universitas 2015.
 • Mendlesohn, Farah, Rhetorics of Fantasy, Middletown: Wesleyan University Press 2008.
 • Olkusz, Ksenia, Hybrydy gatunkowe, czyli kryminalno-gotyckie zagadki Anny Kańtoch, „Literatura i Kultura Popularna” 2008, t. 14, ss. 69-91.
 • Olkusz, Ksenia, Romans paranormalny, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2016, t. 59, nr 1, ss. 104-110.
 • Sapkowski, Andrzej, Rękopis znaleziony w smoczej jaskini. Kompendium wiedzy o literaturze fantasy, Warszawa: SuperNowa 2011.
 • Stableford, Brian, Urban fantasy, w: Historical Dictionary of Fantasy Literature, red. Brian Stabbleford, Lanham, Maryland: The Scarecow Press 2005, s. 413.
 • Staggs, Matt, A Coversation with Ben Aaronovitch, Author, „Midnight Riot”, Suvudu.com, online: http://sf-fantasy.suvudu.com/2011/02/a-conversation-with-ben-aaronovitch-author-midnight-riot.html [dostęp: 30.08.2018].
 • Stasiewicz, Piotr, Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2016.
 • Świerkocki, Maciej, Fantasy, w: Grzegorz Gazda (red.), Słownik rodzajów i gatunków literackich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2012.
 • Trębicki, Grzegorz, Synkretyzm fantasy. Fantasy świata wtórnego: literatura, kultura, mit, Kraków: Wydawnictwo Libron 2014.
 • Upstone, Sarah, Rethinking Race and Identity in Contemporary British Fiction, New York: Routledge 2016.
 • Weinstock, Jeffrey Andrew, The New Weird, w: New Directions in Popular Fiction: Genre, Distribution, Reproduction, red. Ken Gelder, Londyn: Palgrave McMillan 2016, ss. 177-200.
 • Young, Helen, Race and Popular Fantasy Literature: Habits of Whiteness, London, New York: Routledge 2016 [Edycja Kindle].
 • Zgorzelski, Andrzej, SF jako pojęcie historycznoliterackie, w: Spór o SF. Antologia szkiców i esejów o science fiction, red. Ryszard Handke i in., Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1989, ss. 141-157.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7cfbe0a-3c1b-4377-95bb-07c12415b957
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.