Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 59 | 4 | 83-102

Article title

Wolontariat jako narzędzie budowy kapitału społecznego w świetle badań nad wolontariatem akcyjnym w trzech polskich miastach

Content

Title variants

EN
Volunteering as a tool of social capital building: action volunteering in three Polish cities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
O potrzebie budowania silnego kapitału społecznego mówi się, między innymi, w kontekście kształtowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz w kontekście rozwoju ekonomicznego. W krajach podejmujących wysiłek rozwojowy, takich jak Polska, możliwość budowy kapitału społecznego okazuje się istotnym elementem modernizacji. W artykule podjęty jest temat znaczenia wolontariatu, w szczególności wolontariatu angażowanego przy okazji wielkich imprez, dla budowy kapitału społecznego. Dane zebrane w trzech miastach: Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu pokazują, że wolontariat akcyjny ma wpływ na budowę kapitału społecznego. Przy okazji procesu rekrutacyjnego oraz wokół samego wykonywania zadań budują się sieci, w oparciu o zróżnicowane więzi. Wytwarza się „wewnętrzny” system rekrutacji – gdzie wykorzystywane są sieci: organizatorzy korzystają ze swoich baz i kontaktów zaś wolontariusze stanowią źródło informacji o imprezach dla swego otoczenia. W efekcie dochodzi do tworzenia się sieci opartych o słabe więzi, gdzie cenną informacją jest powiadomienie o ciekawej imprezie. W zgodzie z Granovetterowską koncepcją sieci opartej o słabe więzi, sieć wytwarzana przy okazji wolontariatu staje się źródłem korzyści przydatnych na rynku pracy. Dodatkowo, systemy wolontariatu akcyjnego posiadają mechanizmy budowania systemów zaufania, gdyż oparte są o powtarzane kontakty.
EN
Social capital is considered as a precondition for both vital civil society and economic development. For a developing country, such as Poland, revitalising social capital appears to be a significant element of the modernisation. In the paper, the role of volunteerism is discussed for the development of social capital. Particularly, volunteers work at the big events is analysed. Data collected in three Polish cities: Gdańsk, Poznań and Wrocław show that the big events volunteering has an impact on social capital reconstruction. Recruitment process and the work at the very events help to establish social networks based on both strong and weak ties. The internal recruitment systems are developed. Databases with potential volunteers are sustained by organisers, serving them to recruit. At the same time volunteers use their networks to inform acquaintances about events. Thus, networks based on weak ties are established, within which valuable information on volunteering possibilities are exchanged. In accordance with the Granovetterian concept of weak ties, the networks created at volunteering, serve as a source of benefits useful in the labour market. Additionally, action volunteering systems have trust building effect based on repetitive contacts.

Year

Volume

59

Issue

4

Pages

83-102

Physical description

Dates

published
2010

Contributors

 • Wyższa Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Adam F., Roncevic B. [2002], Social capital as an useful scientific methaphor, [w:] N. Genov (red.), Advances in sociological knowledge, Paris: ISSC.
 • Bellah R., Madsen R., Sullivan W. M., Swindler A., Tipton S. M. [2008], Skłonności serca. Indywidualizm i zaangażowanie po amerykańsku, Warszawa, WAiP
 • Brady H., Scholzeman K., Verba S. [1995], Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics, Cambridge, MA, Harvard University Press.
 • Burt R. [2000], The Network structure of social capital, [w:] R. I. Sutton, B. M. Staw (red.), Research in Organizational Behavior, vol. 22.
 • Curtis J., Bear D., Grabb E. [2001], Nations of Joiners: Explaining Voluntary Association Membership in Democratic Societies, American Sociological Review, vol. 66, s. 783–805.
 • Fukuyama F. [1997], Zaufanie, Wyd. Naukowe PWN.
 • Granovetter M. [1973], The Strength of Weak Ties, The American Journal of Sociology, vol. 78, nr 6, s. 1360–1380.
 • Granovetter M. [ 2005], The impact of social structure on economic outcomes, “Journal of Economic Perspectives”, 19 (1), s. 33–50.
 • Hackl F., Halla M., Pruckner G. J. [2009], Volunteering and the State, The Austrian Center for Labor Economics and the Analysis of the Welfare State, Linz, Working Paper Nr 0901.
 • Hooghe M. [2003], Participation in Voluntary Associations and Value Indicators: The Effect of Current and Previous Participation Experiences, “Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly”, vol. 32 nr 1, s. 47–69
 • Hustinx L., Vanhove T., Declercq A., Hermans K., Lammertyn F. [2005], Bifurcated commitment, priorities, and social contagion: the dynamics and correlates of volunteering within a university student population, “British Journal of Sociology of Education”, vol. 26, Nr 4, s. 523–538.
 • Hustinx L., Lammertyn F. [2004], The Cultural Bases of Volunteering, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, vol. 33, s. 548–584.
 • Kiersztyn A. [2005], Kapitał społeczny – ideologiczne konteksty pojęcia, [w:] H. Januszek (red.), Kapitał społeczny we wspólnotach, Poznań.
 • Knack S., Keefer P. [1997], Does Social Capital have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation, “Quarterly Journal of Economics”, s. 1251–1288.
 • Lin N. [1999], Social Network and Status Attainment, “Annual Review of Sociology”, vol. 25, s. 467–487.
 • Mayer P. [2003], The Wider Economic Value of Social Capital and Volunteering in South Australia, raport, Politics Department, University of Adelaide, South Australia.
 • Newton K. [2001], Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy, “International Political Science Review”, vol. 22, s. 201–214.
 • Paldam M. [2000], Social capital: one or many? Definition and measurement, “Journal of Economic Surveys”, 14, s. 629–653.
 • Perez-Diaz V. [1996], Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii, Warszawa: Znak i Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Putnam R. [1995], Demokracja w działaniu, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak; Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Roche M. [2000], Mega-Events and Modernity. Olympics and Expos in the Growth of Global Culture, London: Routledge.
 • Roche M. [2006], Mega-events and modernity revisited: globalization and the case of the Olympics, „Sociological Review”, nr 54 , s. 25-40.
 • Saxton G. D., Benson M. A. [2005], Social Capital and the Growth of the Nonprofit Sector, “Social Science Quarterly”, Vol. 86, Nr 1.
 • Smith D. H. [1981], Altruism, Volunteers and Volunteerism, “Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly”, vol. 10, s. 21–36.
 • Soupourmas F., Ironmonger D. [2002], Giving Time: The economic and social value of volunteering in Victoria, Melbourne: State of Victoria, Department of Human Services, (http://www.dhs.vic.gov.au/pdpd/pdfs/givingtime.pdf).
 • Torcal M., Montero J. R. [1996], Facets of Social Capital in New Democracies: The Formation and Consequences of Social Capital in Spain, [w:] J. van Deth, M. Maraffi, K. Newton, and P. Whiteley (red.), Social Capital and European Democracy, London: Routledge, s. 167–191.
 • Voicu B., Voicu M. [2009], Volunteers and volunteering in Central and Eastern Europe, “Sociologia”, Vol. 41, Nr 6, s. 539–563.
 • Volunteering in the European Union [2010], Final Report submitted by GHK.
 • Whiteley P. [2000], Economic growth and social capital, “Political Studies”, vol. 48. s. 443–466.
 • Wilson J. [2000], Volunteering, “Annual Review of Sociology”, vol. 26, s. 15–40.
 • Wollebaek D. Selle P. [2002], Does Participation in Voluntary Associations Contribute to Social Capital? The impact of Intensity, Scope and Type, “Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly”, 31, s. 32–61.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0033-2356

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7d49059-0965-425f-88ab-04483a413801
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.