PL EN


2018 | 3(27) | 13
Article title

Znaczenie budżetowania w zabezpieczeniu finansowym przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowe

Authors
Content
Title variants
EN
Significance of capital budgeting for the financial security of a company in the arms industry
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Capital budgeting is a technique which helps making long term decisions in a company. Moreover, it requires that proper methods of assessing the effectiveness of investment projects should be used. The arms industry in Poland is part of its industrial defence capability. Efficient finance management of enterprises from the Polish national defence industry is essential for the country’s security and defence.
Contributors
 • Akademia Sztuki Wojennej
References
 • 1. Burkhard John, Government Budgeting, Nowy Jork, 1956.
 • 2. Duda-Piechaczek Edyta, Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości zarządczej, Helion, Gliwice, 2007.
 • 3. Dylewski Marek, Budżetowanie w sektorze komercyjnym i samorządowym, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2004.
 • 4. Komorowski Jan, Zarys budżetowania przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa, 2015.
 • 5. Kotapski Roman, Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Marina, Wrocław, 2016.
 • 6. Kotarbiński Tadeusz, Hasło dobrej roboty, PWN, Warszawa, 1968.
 • 7. Kułakowski Sławomir, Miejsce firm prywatnych świadczących usługi dla
 • wojska wpolskim systemie obronnym, skrypt z Ogólnopolskiej Konferencji Organizacja istruktura polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego jako istotnego elementu systemu obronnego państwa, Kielce, 2012.
 • 8. Młodzikowska Danuta, Lunden Bjorn, Budżet. Praktyczny poradnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, BL Info Polska, Gdańsk, 2011.
 • 9. Przegląd Corporate Governance, nr 1(25) 2011.
 • 10. Rutkowski Andrzej, Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo
 • Ekonomiczne, Warszawa, 2000.
 • 11. Strategia konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu
 • obronnego w latach 2007-2012, Warszawa, 2007.
 • 12. Strategia przekształceń strukturalnych przemysłowego potencjału
 • obronnego w latach 2002-2005, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2002.
 • 13. Surmacz Anna Owidia, Brojak-Trzaskowska Małgorzata, Porada-Rochoń Małgorzata, Lubomska-Kalisz Jolanta, Budżetowanie i controlling
 • w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa, 2010.
 • 14. www.bbn.gov.pl.
 • 15. www.pgzsa.pl.
 • 16. www.rp.pl.
 • 17. www.wb.com.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7d5ac6f-06bd-4b4e-8427-75b122dc46e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.