PL EN


2012 | 4(33) | 16-32
Article title

Casual Attribution to Students’ Disruptive Behaviors and Its Effects on Academic Achievement: A Study of One Senior High School in Ghana

Authors
Title variants
PL
Przypadkowa atrybucja destrukcyjnego zachowania wśród uczniów i jego następstwa dla osiągnięć szkolnych: studium wybranej szkoły średniej w Ghanie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This research examines the opinions of a selected population of in Ghanaian students, teachers and parents on the predictive factors on student disruptive behaviors which are grouped as school climate, individual traits, and sociogenic factors. The thesis of this study is that student misconduct is the result of interaction among these three variables: school climate that is heavily restricted, with less clearly defined rules; unchecked individual traits from poor parenting carried over into the school; inability of a social community to realize common goals di­minishing its capacity to control anomalous behaviors. When these are unchecked, in childhood, it spills over to students’ behaviors in school. This disrupts normal school work. This hypothesis was tested in one Senior High School in Ghana. Find­ings from this study indicate that there is more than one causal attribution to students’ disruptive behaviors. Ninety-eight percent of respondents in this study agreed that there is a correlation between students’ disruptive behavior and their academic achievement.
PL
Celem badań było prześledzenie opinii wybranej populacji ghańskich uczniów, nauczycieli i rodziców na temat czynników mogących mieć wpływ na destruktywne zachowania wśród uczniów, tj. klimatu szkoły, właściwości indywidualnych, jak też czynników socjogenicznych. Teza tego studium jest taka, że złe zachowanie ucznia jest skutkiem interakcji zachodzących między tymi trzema zmiennymi: klimatem szkoły, który jest znacznie ograniczony mniej czytelnie zdefiniowanymi zasadami; niemożliwymi do kontrolowania cechami osobowymi wywodzącymi się ze słabego rodzicielstwa rzutującego następnie na to, co się dzieje w szkole; wreszcie niemoż­nością społeczności do realizowania wspólnych celów, zmniejszającą jej zdolność do eliminowania nieprawidłowych zachowań. Gdy te zachowania są w dzieciństwie niekontrolowane, znajdują wówczas ujście w określonych zachowaniach uczniów na terenie szkoły, a to z kolei zakłóca normalne funkcjonowanie placówki szkolnej. Hipotezę tę zweryfikowano w jednej ze szkół średnich w Ghanie. Uzyskane wyniki wskazują, że występuje niejedna przypadkowa atrybucja destruktywnych zachowań uczniów. 98 procent respondentów biorących udział w tym badaniu zgodziło się co do istnienia korelacji między destruktywnym zachowaniem uczniów a ich osiągnięciami szkolnymi.
Contributors
author
  • Wydział Pedagogiczny Katolickiego Uniwersytetu Ghany
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7d92387-fe1e-4fd5-9fc0-439919029fe4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.