PL EN


Journal
2016 | 1(10) | 441-454
Article title

Miejsca pamięci i tożsamości w Europie Środkowo--Wschodniej. Uwagi na marginesie spotkania polskich i niemieckich doświadczeń badawczych w kontekście europejskim: Robert Traba, Hans Henning Hahn (red.), Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. 1–4

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Lieux de Mémoire and Identity in East Central Europe: Notes on Polish and German Research Experiences in the European Context: Robert Traba, Hans Henning Hahn (eds.), Polskoniemieckie miejsca pamięci, t. 1–4
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
441-454
Physical description
Contributors
References
 • Borejsza J.W., Górny M., Wippermann W. 2015. Karol Marks. Socjalistyczny mesjasz?, [w:] PNMP, t. II, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 469–490.
 • Csáky M. 2015. Pamięć transnarodowa – fenomen hybrydyczny? Kultura jako przestrzeń komunikacji, [w:] PNMP, t. IV, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 30–46.
 • Degen A., Dzikowska E. 2015. Wanda, co nie chciała Niemca. Femme polonaise, [w:] PNMP, t. I, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 483–495.
 • François É., Schulze H., red. 2001. Deutsche Erinnerungsorte, t. I–III, C.H. Beck.
 • Górny M., Kończal K. 2014. Miejsca pamięci w Europie Wschodniej, cz yli o regionalnej (anty)recepcji wędrującego pojęcia lieu de mémoire, [w:] Historie wzajemnych oddziaływań, red. R. Traba, współpraca B. Dziewanowski-Stefańczyk, Oficyna Naukowa, s. 363–387.
 • Hahn H.H., Traba R. 2015. O cz ym (nie) opowiadają polsko-niemieckie miejsca pamięci, [w:] PNMP, t. I, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 9–44.
 • Kleßmann Ch., Traba R. 2015. Kresy & niemiecki Wschód. W poszukiwaniu arkadii i celu misji cywilizacyjnej, [w:] PNMP, t. III, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 41–71.
 • Kończal K. 2015. Miejsca pamięci. O niebywałej karierze pewnej koncepcji badawczej, [w:] PNMP, t. IV, Scholar, s. 77–100.
 • Najder Z. i in., red. 2014. Węzły pamięci niepodległej Polski, Fundacja Węzły Pamięci – Muzeum Historii Polski – Znak.
 • Nivat G. 2007. Les sites de mémoire russe, t. I: Géographie de la mémoire russe, Fayard.
 • Nora P., red. 1984–1992. Les lieux de mémoire, Gallimard.
 • Orłowski H. 2015. Niejedno ma imię… Stereotypy długiego trwania a miejsca pamięci, [w:] PNMP, t. IV, Scholar, s. 101–112.
 • Stryjek T. 2014. Francja – Niemcy – Polska/Niemcy – …: Polskie badania pamięci a wyzwanie opracowania historii Europy Wschodniej na drugim poziomie, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3, s. 211–236.
 • Traba R., Hahn H.H., red., współpraca M. Górny, K. Kończal. 2015a. Polsko-niemieckie miejsca pamięci (PNMP), t. I: Wspólne/Oddzielne, Scholar.
 • Traba R., Hahn H.H., red., współpraca M. Górny, K. Kończal. 2015b. Polsko-niemieckie miejsca pamięci (PNMP), t. II: Wspólne/Oddzielne, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Traba R., Hahn H.H., red., współpraca M. Górny, K. Kończal. 2012. Polsko-niemieckie miejsca pamięci (PNMP), t. III: Paralele, Scholar.
 • Traba R., Hahn H.H., red., współpraca M. Górny, K. Kończal. 2013. Polsko-niemieckie miejsca pamięci (PNMP), t. IV: Refleksje metodologiczne, Scholar.
 • Traba R., Loew P.O., red. 2015. Deutsch-polnische Erinnerungsorte, t. 5: Erinnerung auf Polnisch. Texte zu Theorie und Praxis des sozialen Gedächtnisses, Ferdinand Schöningh Verlag.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7de2352-190d-4a52-b3a0-53da56fe7c4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.