Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(15) | 53-63

Article title

Kuchnia podlaska jako czynnik rozwoju turystyki w regionie

Content

Title variants

EN
Podlasie cuisine as a factor of tourism development in the region

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W badaniach ankietowych przeprowadzonych na 100 respondentach spoza województwa podlaskiego, przebywających gościnnie bądź jako turyści w stolicy Podlasia – Białymstoku, oceniano atrakcyjność kuchni podlaskiej i jej znaczenie dla rozwoju turystyki i rozpoznawalności regionu. Badania dowiodły, że przebywający tu turyści często korzystają z ofert lokali oferujących kuchnię podlaską. Ich zdaniem kuchnia ta jest bardzo oryginalna i smaczna. Sztandarowymi produktami kuchni podlaskiej są babka ziemniaczana i kartacze. Te produkty są najczęściej i najchętniej wybierane przez przybywających tu odwiedzających bądź turystów. Zdaniem ankietowanych kuchnia podlaska wpływa na rozpoznawalność regionu, a tym samym przyczynia się do rozwoju turystyki na tym obszarze.
EN
In a survey conducted on 100 respondents of one of the famous restaurants of Bialystok, serving delicious regional cuisine were evaluated the attractiveness of Podlasie regional cuisine and its importance for the development of tourism in the region. Studies have shown that tourists arriving at the Podlasie often use offers venues offering the local cuisine. This happens because in their opinion this kitchen is original, and above all tasty. The leading products of this local cuisine are potato cake and grapeshot. These products are the most common and most frequently chosen by tourists, who want to know the real specifics of this kitchen. According to the respondents regional cuisine of Podlasie can significantly affect the recognition of this region, and thus contribute to the development of tourism in the area. Proof of this is the large turnout in restaurants offering regional dishes.

Year

Issue

Pages

53-63

Physical description

Contributors

 • Politechnika Białostocka

References

 • 1. Ambrosiewicz M., Kozakiewicz J., Szlakiem polsko-litewskich tradycji kulinarnych, Starostwo Powiatowe w Sejnach, Sejny 2006.
 • 2. Bajda-Gołębiewska M., Atrakcyjność kuchni regionalnej województwa podlaskiego, [w:] Regionalne aspekty rozwoju turystyki, red. M. Jalinik, Ekopress, Białystok 2006.
 • 3. Czarniecka-Skubina E., Kalata J., Kuchnia regionalna jako produkt turystyczny na przykładzie Podlasia. Konkurencyjność produktów turystycznych, red. M. Jalinik, Oficyna Wyd. PB, Białystok 2009.
 • 4. Dominik P., Gastronomia, Almamer, Warszawa 2013.
 • 5. Jędrusiak T., Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008.
 • 6. Kałłajtis-Dołowy A., Jadłospis kuchni staropolskiej i regionalnej, [w:] Agroturystyka, red. U. Świetlikowska, Fapa, Warszawa 2000.
 • 7. Kurek W., Turystyka, PWN, Warszawa 2007.
 • 8. Kurzowa Z., Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI–XX w., PWN, Kraków 1993.
 • 9. Ogrodowska B., Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne. Ocalić od zapomnienia, Sport i Turystyka–Muza, Warszawa 2005.
 • 10. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, Informator turystyczny województwa podlaskiego, Białystok 2011.
 • 11. Sokół J.L., Kuchnia regionalna produktem markowym województwa podlaskiego, [w:] Przedsiębiorczość w turystyce, red. S.J. Snarski, M. Jalinik, Ecopress, Białystok 2014.
 • 12. Uginčienė J., Žemaičių valgiai, Mintis, Wilno 1977.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7dfadad-9e2d-4cba-9b29-f7cdf5530719
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.