Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 38 | 1 | 137-150

Article title

Młodzież bez Facebooka – dojrzałość czy niedostosowanie?

Content

Title variants

EN
Youth without Facebook – Maturity or Maladjustment

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Facebook jest obecnie najbardziej popularnym portalem społecznościowym na świecie. Posiadanie konta na Facebooku stało się dla wielu ludzi, a szczególnie dla ludzi młodych, oczywiste. Jednak, wbrew trendowi, część społeczeństwa, także młodzież, decyduje się na to, by nie używać Facebooka. Czy jest to przejaw dojrzałości czy niedostosowania? Artykuł ma na celu próbę odpowiedzi na pytanie o dojrzałość młodzieży nieposiadającej aktywnego konta na Facebooku.
EN
Facebook is currently the most popular social network site in the world. Hav-ing accounts on Facebook has become obvious for a lot of people, especially for teenagers. However, contrary to this trend a part of the society, including young-sters, decide not to use Facebook. Is this a sign of maturity or maladjustment? The purpose of this paper is to provide an answer to the question about the maturity of those teenagers who do not have an active account on Facebook.

Year

Volume

38

Issue

1

Pages

137-150

Physical description

Dates

printed
2017-03-31

Contributors

 • Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie

References

 • Baker, Rosland i Katherine White. 2011. In their Own Words: Why Teenagers Don’t Use Social Network Sites. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14(6), 395-398. DOI: 10.1089/cyber.2010.0016.
 • Erikson, Erik. 2004. Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Facebook.com. 2016. Dostęp: 4.11.2016. https://www.facebook.com/photo.php? fbid=10102621100061261&set=a.529237706231.2034669.4&type=3&theater.
 • Klecka, Małgorzata. 2007. Ciąża i alkohol. W trosce o Twoje dziecko. Warszawa: PARPA.
 • Kozielec, Beata i Gabriela Jagielska. 2005. Całościowe zaburzenia rozwoju. W: Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, red. Tomasz Wolańczyk i Jadwiga Komander, 68-86. Warszawa: PZWL.
 • Łobocki, Mieczysław. 2008. Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.
 • Łobocki, Mieczysław. 2001. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.
 • Makaruk, Katarzyna. 2013. Korzystanie z portali społecznościowych przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(1), 69-79.
 • Przytacznik-Gierowska, Maria i Maria Tyszkowa. 1996. Psychologia rozwoju człowieka, t. 1. Warszawa: PWN.
 • Ryan, Tracii i Sophia Xenos. 2011. Who uses Facebook? An investigation into the relationship between the Big Five, shyness, narcissism, lonelinesss, and Facebook usage. Computers in Human Behavior, 27 (5), 1658-1664.
 • Sheldon, Pavica. 2012. Profiling the non-users: Examination of life-position indicators, sensation seeking, shyness, and loneliness among users and non-users of social network sites. Computers in Human Behavior, 28(5), 1960-1965.
 • Stieger, Stefan et al. 2013. Who Commits Virtual Identity Suicide? Differences in Privacy Concerns, Internet Addiction, and Personality Between Facebook Users and Quitters. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(9), 629-634. DOI: 10.1089/cyber.2012.0323.
 • Tufekci, Zeynep. 2008. Grooming, Gossip, Facebook and Myspace. What can we learn about these sites from those who won’t assimilate? Information, Comunication & Society, 11(4), 544-564. DOI: 10.1080/13691180801999050.
 • Wójcik, Szymon. 2013. Korzystanie z internetu przez polską młodzież – studium metodą teorii ugruntowanej. Wyniki badania EU NET ADB. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(1), 13-33.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7e3b0b2-4da8-4a39-b9af-ff8af7a0e676
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.